zoekt een

Stagiair Jeugd- en Gezinsprofessional Dichtbij in de klas

VOOR WIE DOE JE HET?
Het team dichtbij in de klas richt zich op kinderen en jeugdigen op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, reguliere basisscholen en speciale (basis)scholen waarbij door het inzetten van specialistische behandeling problematiek (vroegtijdig) wordt verminderd en/of erger wordt voorkomen. De collega’s van het team dichtbij in de klas ambulant hulpverleners met specialistische kennis en deskundigheid van gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Je maakt je sterk om samen met scholen en ouders te zoeken naar mogelijkheden om problemen bij kinderen te verminderen.

HOE DOE JE DAT?
De jeugd- en gezinsprofessional stelt samen met de jeugdige, hun gezin/systeem en school een plan van aanpak op. Daarin worden concrete (behandel)doelen en acties geformuleerd. De jeugdprofessional ondersteunt het gezin en school bij de uitvoering van het plan van aanpak zodat de afgesproken doelen worden gerealiseerd. De hulpverlener draagt zorgt voor de coördinatie van de hulpverlening, houdt hierbij rekening met risicovolle situaties en de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens je stage krijg je alle hulp en ondersteuning die je nodig hebt. In het begin zal het veel meekijken zijn. Jij neemt de theorie vanuit school tot je en samen koppelen we dit aan de praktijk. Naar mate je stage vordert zal je steeds meer zelfstandiger werken en een caseload opbouwen waarbij je stagebegeleider jou ondersteunt.

WAAROM WERKEN BIJ STERK HUIS?
Sterk Huis zorgt voor een veilig en zelfstandig leven voor iedereen die hulp nodig heeft, daar zetten we ons koste wat kost voor in. We zijn een tegendraadse, soms wat rebelse organisatie met een stevige visie. We geloven in kennis en ervaring. Onze Steeds Sterker Academie biedt ondersteuning om continu te blijven leren, ontwikkelen en innoveren. Sterk Huis is een platte organisatie met sterke teams. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door inhoudelijk bij te dragen aan onze missie om te innoveren in het sociale domein. Als echte SterkHouder pak je natuurlijk je kans om je verder te ontwikkelen.

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT?
 • Iedere werkdag is altijd anders. Je start de week dan ook met het bekijken van je agenda en wat er die dag en week op de planning staat, zodat je je goed kan voorbereiden.
 • Zo staat er morgen een afspraak in de klas op school gepland waar je een observatie uitvoert bij een kind in de klas. Elk kind, school en gezin is anders en vraagt maatwerk. Samen met jouw begeleider bereid je deze observatie voor.
 • Deze ochtend heb je een vergadering met het team waarbij jullie gezamenlijk casussen doorspreken met de gedragswetenschapper.
 • In de middag ga je op huisbezoek bij ouders samen met jouw begeleider.
 • Aan het einde van de werkdag heb je tijd om de verslagen uit te typen en de verdere administratie bij te werken.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE?
Je bent een enthousiaste stagiaire en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor je werk- en leerproces. Voor aanvang van je stage heb je je stagedoelen helder benoemd en concreet uitgewerkt in een stageopdracht. Verder ben je:
 • Studerend voor HBO Social Work of Pedagogiek (leerjaar 3 en/of 4).
 • Beschikbaar voor 24 - 32 uur per week.
 • Affiniteit met onderwijs-jeugdhulp
 • In staat om een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) én een ondertekende stage-overeenkomst te overhandigen.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
 • Een leerzame en uitdagende stage in een professionele, dynamische, multiculturele en collegiale werkomgeving.
 • Een prettige en informele werksfeer waarin je je snel thuis voelt.
 • Goede begeleiding en voldoende tijd voor opdrachten vanuit jouw opleiding.
 • Een stage voor 1,5 jaar.
 • Een stagevergoeding € 400,00 bruto per maand o.b.v. 32 uur of meer per week.
 • Relevante trainingen via onze Steeds Sterker Academie en deelname aan de introductiebijeenkomsten.
 • Deelname aan ons stagiair meedenk team, het BIC.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met teamleider Iris van den Hurk, via 06 34 55 47 37. De vacature sluit op 4 december 2023. Datum van de gesprekken worden nader bepaald.

Contact

Iris van den Hurk
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Avoord

Meewerkstage Recruitment

Etten-Leur
28 - 32 uur
Star-shl

Opleider bloedafname 28 uur per week

Rotterdam
24 - 32 uur