Verpleegkundig specialist - Ziekenhuispsychiatrie, Kliniek Volwassenen (COZ)

Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie (COZ)
Het Centrum voor Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie is gevestigd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Binnen het COZ bieden we ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan volwassenen en ouderen met psychiatrische en psychosociale hulpvragen. Wij besteden extra aandacht aan de sociale en lichamelijke factoren die van invloed zijn op de psychiatrische aandoening. Het centrum is gespecialiseerd in het behandelen van onder andere:
 • depressieve klachten of angstproblematiek;
 • middelenafhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen;
 • problemen met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen;
 • psychische klachten door een lichamelijke oorzaak;
 • psychische klachten ten gevolge van het verouderingsproces;
 • dementie- en geheugenproblematiek in combinatie met gedragsproblemen;
 • ouderen met een stemmingsstoornis, zoals een bipolaire- of een depressieve stemmingsstoornis.

Het is uniek dat dit centrum, naast psychiatrische behandelingen, ook complexe, intensieve somatische zorg biedt.

Kliniek Volwassenen
De kliniek volwassenen telt 24 bedden verdeeld over drie units: twee open en één gesloten unit. Er is een nauwe samenwerking met specialisten en andere afdelingen en diensten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De zorgvraag is hoofdzakelijk psychiatrisch van aard, maar de afdeling is gespecialiseerd in de combinatie met somatische problematiek. Dit vraagt om een brede, klinische blik. Ook richt de afdeling zich op mensen die voor het eerst in aanraking komen met de specialistische GGZ. Op de gesloten unit is ook een IC- Unit. Deze is geschikt om intensieve zorg en begeleiding te geven aan een individuele patiënt. Op de andere units wordt er een groter beroep op therapeutische vaardigheden gedaan, zoals bij het geven van psycho-educatie.

Kliniek Ouderen
De kliniek ouderen telt 32 bedden verdeeld over vier units; drie open units en een gesloten unit. De kliniek is gespecialiseerd in de combinatie psychische en somatische aandoeningen, waarbij ook cognitieve beperkingen een rol spelen. Op de kliniek worden veel medisch technische handelingen uitgevoerd.

Wat je doet en leert
Als verpleegkundig specialist kom je te staan voor complexe vragen gerelateerd aan medicatiebegeleiding en/of levensfasebegeleiding, waarbij de problematiek over het algemeen chronisch en complex is. Niet zelden spelen omgevings- en of systeemfactoren een rol in het functioneren van de client. De medicatie vraagt specialistische kennis met betrekking tot voorschrijven, evalueren en begeleiden. Tevens is er meer dan gemiddeld sprake van polyfarmacie, waarbij specialistische kennis vereist is. Gedurende je werkzaamheden werk je met een psychiater als hoofdbehandelaar en word je afhankelijk van je reeds ontwikkelde vaardigheden/ competenties gecoacht in:
 • psychiatrisch onderzoek en diagnostiek;
 • gespreksvaardigheden;
 • transdiagnostisch denken;
 • omgaan met conflictsituaties waarin je je bewust bent van verschillende belangen;
 • inzicht krijgen in de zorgkaart conform de jeugdwet;
 • werken met de Wet Verplichte GGZ;
 • werk je in teamverband vanuit een aansturende rol (onder supervisie).

Verder is er alle ruimte voor onderwijs en verdere verdieping vanuit opleidingsperspectief. Hierin denken we graag mee met je persoonlijke ontwikkelpunten en wensen.

Wat wij van je vragen
 • Je bezit het diploma hbo-verpleegkunde en het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice en je bent ingeschreven in het Verpleegkundig Specialisten Register.
 • Je hebt aanvullende kennis op het gebied van specifieke behandelmethodieken zoals farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, psychotherapeutische deeltechnieken, rehabilitatie, resocialisatie, groepswerk en crisisinterventie. Opleiding tot CGT is een pre.
 • Je kent relevante delen van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten.
 • Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit.
 • Uitgebreide werkervaring is wenselijk maar geen ‘must’, wij zijn vooral op zoek naar een verpleegkundig specialist die enthousiasme voelt voor het werken met onze doelgroep.
 • Je bent bereid tot eventuele bijscholing waar nodig.

Wat kunnen wij je bieden?
Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.
 • arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao ggz FWG 65 (tussen € 4.692 - € 6.141 bruto per maand o.b.v. 36 uur, incl. draaien crisisdiensten). Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring. Een dienstverband voor onbepaalde tijd en de uren zijn in overleg. In januari 2024 wordt het salaris met 2% verhoogd.
 • 21 vakantiedagen met de mogelijkheid deze uit te breiden door 38 uur of 40 uur per week te werken;
 • 35 uren per jaar levensfasebudget ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid;
 • €500 tot €700 balansbudget, naar keuze om te zetten naar extra verlof, een niet-werkgerelateerde cursus of uit te laten betalen;
 • 8,33% eindejaarsuitkering;
 • 8% vakantiegeld;
 • uitruilmogelijkheden binnen het pakket arbeidsvoorwaarden;
 • mogelijkheid om persoonlijke zaken aan te kopen, zoals een (elektrische) fiets, mobiele telefoon of laptop tegen fiscaal aantrekkelijke condities (FiscFree).

Meer weten en solliciteren
Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met: Saskia van Westerop (manager) via 06-82402136.

Solliciteren: Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet! Je kunt gemakkelijk solliciteren door te klikken op de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Recente vacatures

Stichting Land van Horne

HBO Verpleegkundige ouderenzorg

Weert
16 - 20 uur
De Wever

Verpleegkundige Mobiel Zorgteam (V240115)

Tilburg
20 - 24 uur
TWB, Thuiszorg West-Brabant

Wijkverpleegkundige Leerteam Roosendaal

Roosendaal
24 - 36 uur