zoekt een

Stagiair Gedragswetenschapper

VOOR WIE DOE JE HET?
Onze hulpverleners zetten zich in voor kinderen, gezinnen, vrouwen en mannen die in een situatie zitten die schadelijk is of was. Er is bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld, kindermishandling, bedreiging, eer gerelateerd geweld, seksueel misbruik, complexe scheidingen of mensenhandel. Een belangrijk thema hierbij is trauma en hechting. Je stage zal je grotendeels binnen een specifieke afdeling van Sterk Huis doorlopen. De specifieke afdeling zal na het sollicitatiegesprek worden bepaald.

HOE DOE JE DAT?
Als stagiaire binnen Sterk Huis maak je kennis met de verschillende facetten van de functie van gedragswetenschapper. Welke taken je in de praktijk mag uitvoeren is afhankelijk van je leerjaar en je eigen ontwikkeling. In zijn algemeenheid zijn je taken als stagiaire: Clientplannen opstellen, bespreken en bijstellen. Pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners en andere betrokken disciplines ondersteunen in de uitvoering van het clientplan. Observeren van kinderen/jongeren/jongvolwassenen en behandeladviezen formuleren op basis van verkregen informatie. Psychodiagnostisch onderzoek verrichten. Tijdens je stage word je omringd door deskundige collega’s die met passie voor hun vak heel graag hun kennis met je delen. Dit betekent dat je tijdens je stage alle hulp krijgt die je nodig hebt.

WAAROM WERKEN BIJ STERK HUIS?
Sterk Huis zorgt voor een veilig en zelfstandig leven voor iedereen die hulp nodig heeft, daar zetten we ons koste wat kost voor in. We zijn een tegendraadse, soms wat rebelse organisatie met een stevige visie. We geloven in kennis en ervaring. Onze Steeds Sterker Academie biedt ondersteuning om continu te blijven leren, ontwikkelen en innoveren. Sterk Huis is een platte organisatie met sterke teams. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door inhoudelijk bij te dragen aan onze missie om te innoveren in het sociale domein. Als echte SterkHouder pak je natuurlijk je kans om je verder te ontwikkelen.

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT?
 • Je begint de dag met het voorbereiden van een aantal afspraken voor later deze dag. Je zorgt dat je ingelezen bent in de casuïstiek die je die dag gaat bespreken, waarbij je vanuit de aanmeldinformatie en de laatste ontwikkelingen een visie over het behandeltraject probeert te vormen. Je toetst je visie nog bij je stagebegeleider voordat je het overleg in gaat. Waar je in eerste instantie voornamelijk de overleggen op de achtergrond volgde, heb je je nu op een aantal punten specifiek voorbereid om in het overleg toelichting op te geven, je vragen over te stellen of je collega’s in te adviseren. Na afloop van het overleg werk je zelfstandig de actiepunten uit.
 • In de middag observeer je één van de kinderen op de behandelgroepen. Al een aantal weken wordt er fors externaliserend gedrag gezien en de collega’s van de behandelgroep vragen om advies. Je werkt je observaties methodisch uit en doet aanbevelingen. Na overleg met je stagebegeleider koppel je je bevindingen terug met de groep.
 • De tijd die je nog over hebt vandaag gebruik je om kennis te maken de collega’s van de vaktherapie die je nog minder goed kent. Verder heb je nog een momentje gepland staan om bij te praten met een andere stagiaire die ook binnen Sterk Huis gestart is om zo ervaringen uit te wisselen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE?
Dat je een enthousiaste stagiaire bent en je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je werk- en leerproces. Voor aanvang van je stage heb je je stagedoelen helder benoemd en concreet uitgewerkt in een stageopdracht.

Verder ben je
 • Studerend voor een masteropleiding in de richting psychologie of orthopedagogiek.
 • Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week.
 • Integer; vóór aanvang van je stage overleg je een originele Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) én een ondertekende stage-overeenkomst.
 • Leergierig, flexibel, zelfstandig, gericht op samenwerking en kan goed improviseren.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
Voor het studiejaar 2024-2025 hebben we 3 stageplaatsen voor de volgende functies:
 • Een stagiair(e) gedragswetenschapper betrokken bij de Dagbehandeling voor jonge kinderen. Bij deze plaats is er de mogelijkheid voor het behalen van de BAPD.
 • Een stagiair(e) gedragswetenschapper betrokken bij Pleegzorg.
 • Een stagiair(e) gedragswetenschapper betrokken bij hulpverlening voor vrouwen, kinderen en mannen die in een actuele geweldssituatie leven.

Bij je sollicitatie kun je aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.
 • Een leerzame en uitdagende stage in een dynamische en multiculturele werkomgeving.
 • Begeleiding vanuit een ervaren orthopedagoog of psycholoog.
 • We streven ernaar om tijdens de stage te voorzien in je BAPD.
 • Goede begeleiding en voldoende tijd voor opdrachten vanuit jouw opleiding.
 • Een stagevergoeding € 450,00 bruto per maand o.b.v. 36 uur per week.
 • Relevante trainingen via onze Steeds Sterker Academie.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met gedragswetenschapper Ellis Lazaroms, via 06 34 92 30 31 of ellislazaroms@sterkhuis.nl. De vacature sluit op 15 maart 2024. De gesprekken vinden plaats in overleg.

Contact

Ilona Brekelmans
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Oktober

Stage in de Zorg - Merefelt

Veldhoven
In overleg