Teamleider KEI

Ben jij een echt ‘mensenmens’ en kan jij andere in hun kracht zetten?  Voel jij je thuis in een adviserende en coachende rol? Weet jij mensen aan elkaar te verbinden? Als jij al deze vragen met JA kunt beantwoorden, lees dan vooral nog even verder!

Jeugdbescherming Brabant werkt met liefde en lef
Wij zijn Jeugdbescherming Brabant. Wij werken met liefde en lef aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Samen met de mensen in en om de thuissituatie van een kind kiezen we voor de beste aanpak. Jaarlijks helpen we ongeveer 3000 kinderen, jongeren en ouders, met meer dan 400 bevlogen collega’s die zonder twijfel kiezen voor de veiligheid van het kind. Wij voeren maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. Daarnaast bieden we 24 uur per dag, directe hulp bij crisissituaties. Dit doen we in heel Brabant vanuit onze vestigingen in Tilburg, Etten-Leur, Helmond en ‘s-Hertogenbosch.

Samen veilig
Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant werkt met liefde en lef aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Wij willen kwetsbare kinderen beschermen tegen volwassen problemen. Zo 'thuis mogelijk' is ons devies, waarbij het kind veilig opgroeit in het gezin in samenwerking met mensen in en rondom de thuissituatie.

Jeugdbescherming Brabant werkt volgens de uitgangspunten van Samen Veilig. Een goede samenwerking met de lokale hulpverlening en de mogelijkheden in het gezin en netwerk rondom de thuissituatie zijn daarbij het uitgangspunt. Onze jeugdbeschermers werken gebiedsgericht. De jeugdbeschermers voeren (preventieve) maatregelen uit op aanvraag van de gemeente of na uitspraak van de kinderrechter. Samen met het gezin en netwerk wordt een hulpverleningsplan opgesteld. De jeugdbeschermer voert de regie op het plan met als uiteindelijk doel een veilige opgroeisituatie voor het kind of ter voorkoming van recidive bij een jeugdreclasseringsmaatregel. De begeleiding duurt zo lang als nodig, zo kort als het kan. Samen Veilig gaat uit van de eigen kracht en regie van de gezinnen.

Afdeling Kwaliteit, Expertise & Innovatie (KEI)
Jeugdbescherming Brabant (JBB) investeert de komende jaren in het optimaal ondersteunen van haar medewerkers binnen het primair proces en hierin gaat het nieuw gecreëerde expertisecentrum in de vorm van de afdeling Kwaliteit, Expertise & Innovatie een belangrijke rol spelen. Om de ambities van de organisatie waar te maken, vraagt het van medewerkers binnen afdeling KEI dat zij over de disciplinaire grenzen heen kijken, samenwerken en kruisbestuiving zoeken met andere expertises.

De afdeling KEI bestaat uit de volgende functies en aandachtsgebieden:

 • Gedragswetenschappers;
 • Juristen;
 • Ervaringsdeskundigen;
 • Strategisch HR en recruitment;
 • Beleid & Innovatie;
 • Strategie primair proces;
 • Kwaliteitsmanagement (o.a. certificering, keurmerken);
 • Klachtbemiddeling en behandeling;
 • Opleidingen;
 • Portfoliomanagement.


De doelstelling van de afdeling KEI is het versterken van het vakmanschap van de professionals en de kwaliteit van de hulpverlening, mede door het binden en boeien van de medewerkers en het op alle niveaus van JBB een lerende organisatie maken. Het vakmanschap wordt versterkt door de inhoud van het primair proces leidend te laten zijn. Daarnaast adviseert afdeling KEI het managementteam op tactisch en strategisch niveau.

Om optimaal te voldoen aan de doelstelling richt de afdeling Kwaliteit, Expertise & Innovatie zich op de volgende taken:

 • bundelen en verbinden van kennis en expertise van verschillende functiegroepen;
 • ontwikkelen van inhoudelijk beleid: adviseren, implementeren, toetsen en evalueren (inclusief initiëren, uitwerken en coördineren van innovatie);
 • optimaliseren van klachtbemiddeling en -afhandeling, analyseren van klachten en adviseren ten aanzien van leren verbeteren naar aanleiding van klachten;
 • beheren, ontwikkelen en uitvoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • coördineren en bewaken van de samenhang tussen de verschillende projecten en programma’s gericht op het primair proces (portfoliomanagement);
 • adviseren, coachen en faciliteren bij HR-gerelateerde vraagstukken op tactisch en strategisch niveau op basis van trends en ontwikkelingen, theorieën en methoden;
 • versterken van de samenwerking met ketenpartners en het voorliggend veld (in goede afstemming met managers KEI en Primair Proces, teamleiders en plaatsingscoördinatoren);
 • ontwikkelen van kennisoverdracht naar ketenpartners en het voorliggend veld;
 • uitvoeren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek binnen de organisatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering, methodiekontwikkeling en innovatie;
 • verbinden van wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis en vertalen in concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen.

Werken met liefde en lef
Als teamleider KEI geef je leiding aan 40 enthousiaste en gedreven professionals, die zowel centraal als dichtbij de verschillende regio’s werken. Je draagt zorg voor de persoonlijke ontwikkeling van deze medewerkers en weet hen hierin te stimuleren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de afdeling en weet je (werk) processen dusdanig te organiseren/structureren dat het werk vlot en efficiënt verloopt.

Je rapporteert aan de Manager KEI en in deze samenwerking wordt er op basis van de begroting en de organisatiedoelen in het jaarplan, een koers voor afdeling KEI bepaald, uitgevoerd en verantwoord. Hierin zoek je de samenwerking met andere afdelingen binnen JBB op, zodat er een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van Jeugdbescherming Brabant als geheel en met participatie van het primair proces als natuurlijke randvoorwaarde.

Als teamleider KEI:

 • Ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het tactisch beleid t.a.v. de afdeling KEI;
 • Bewaak, realiseer en evalueer je de uitvoering van het gestelde beleid;
 • Stimuleer je de ontwikkeling van de verschillende teams binnen de afdeling;
 • Waarborg je de professionele ontwikkeling en kennis van medewerkers zodanig dat eigen expertise op peil blijft, in ontwikkeling is of overgedragen wordt aan andere collega’s;
 • Draag je zorg voor de uitvoering van diverse HR gerelateerde zaken, waaronder werving en selectie, gesprekkencyclus en verzuimbegeleiding;
 • Weet je medewerkers in hun kracht te zetten, uit te dagen en te stimuleren actief bij te dragen aan de organisatiedoelen.  

Dit doe je niet alleen, dit doe je samen met een team van bevlogen collega’s en je manager.

Bevlogen in jouw werk
Wie met liefde en lef werkt, verdient zelf ook het allerbeste. Zodra je start als teamleider KEI mag je rekenen op een gedegen inwerkprogramma en mooie arbeidsvoorwaarden. Dit zijn onder andere:

 • een bruto maandsalaris in schaal 11 CAO Jeugdzorg (min. € 3.786 en max. € 5.722 o.b.v. 36 uur)
 • 8% vakantiegeld over bruto jaarsalaris;
 • 8,33% eindejaarsuitkering;
 • mogelijkheden in hybride werken (flexibel en activiteit gebonden werken)
 • een reiskostenvergoeding & een thuiswerkvergoeding;
 • een mobiele telefoon en laptop;
 • volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.


Jij doet ertoe!
Jij maakt samen met je collega’s als teamleider KEI het verschil voor kinderen die in een onveilige situatie verkeren. Je kan aan de slag als teamleider als je beschikt over organisatie- en omgevingssensitiviteit, uitstekend prioriteiten kan stellen, en hierin de juiste competenties en talenten weet samen te brengen. Ben jij ook communicatief sterk, flexibel en integer*? Reageer dan snel!

Je hebt/bent in ieder geval:

 • HBO-werk en denk niveau, aangevuld met een relevante management opleiding;
 • Inzicht in bedrijfskundige processen en aantoonbare ervaring met het aansturen van medewerkers;
 • Affiniteit met jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • Een goede gesprekspartner, je stelt adequate vragen, bent nieuwsgierig en weet de kern van de zaak te doorgronden;
 • Relativeringsvermogen en humor;
 • In leiderschapsstijl, respectvol, verbindend, empathisch, transparant en inspirerend;
 • Een luisterend oor;
 • Toegankelijk en durft vertrouwen en verantwoordelijkheden te geven aan het team.

Ja, ik heb interesse!
Samen veilig begint bij jou. Of eigenlijk begint het bij jouw sollicitatie naar deze functie van teamleider KEI. We kijken uit naar je sollicitatie!

Vragen? Stel ze gerust! Hanneke Hopman-Vermeulen, beantwoordt je vragen via h.hopmanvermeulen@jbbrabant.nl of 06-39551217.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern geplaatst. Bij gebleken, gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten voorrang in de procedure.

Meer informatie over ons? Ga naar www.jeugdbeschermingbrabant.nl

*Integer: we vragen om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en mogelijk doen we een check op conflicterende belangen.

Recente vacatures

Sterk Huis

Medewerker Beleid, Proces en Projecten

Goirle
24 - 28 uur
Anna Zorggroep

Projectleider roosteren en plannen

Eindhoven
28 - 36 uur
Amarant

Senior inkoopadviseur

Tilburg
32 - 36 uur