Septemberstage MBO en HBO | 24-32 uur | Deurne, Helmond, Noord-Limburg

Duik in de boeiende wereld van jeugdzorg met een stage bij Pactum, waar je waardevolle ervaringen opdoet in zowel residentiële als ambulante settings. Deze stage is een unieke kans om hands-on ervaring te verwerven, begeleid door ervaren professionals in een leerzame en ondersteunende omgeving. Je werkt direct met jongeren en hun gezinnen, leert over de complexe uitdagingen in de jeugdzorg en de voldoening van het maken van een positief verschil. Bij Pactum ontwikkel je niet alleen professionele vaardigheden, maar krijg je ook een dieper inzicht in de impact van jeugdzorg. Professionele werkplek

Ontdek de Professionele Werkplek bij Pactum, een dynamische leeromgeving waar studenten, docenten, professionals en cliënten samenwerken in opleiden, innovatie en onderzoek. In deze omgeving leer je over vakgrenzen heen, co-creëer je kennis en pak je real-life vraagstukken aan. Studenten worden ondergedompeld in de organisatie, maken kennis met diverse methodieken, verdiepen zich in theorie en voeren onderzoek uit. Met een programma dat ‘voor’ en ‘door’ studenten is gemaakt, sluiten we perfect aan op jouw leervragen.

Bij Pactum vinden er elke twee weken bijeenkomsten plaats die gemiddeld 3 uur duren. Deze bijeenkomsten bieden extra verdieping en zijn een kans om te leren van en met elkaar, terwijl je je professionele vaardigheden aanscherpt en je netwerk binnen de jeugdzorg uitbreidt.

Stageplaatsen

Hieronder vind je onze diverse stagevacatures. Elke vacature biedt een unieke kans om je te verdiepen in verschillende aspecten van jeugdzorg. We zijn benieuwd welke stagevacature het beste bij jou past. Ontdek jouw pad in de jeugdzorg bij Pactum en zet de eerste stap naar een lonende carrière. We hebben stageplekken voor derde en vierdejaars MBO en HBO studenten. Pactum heeft momenteel geen BBL-plekken ter beschikking. Onderstaande stages starten per 1 september 2024.


Benieuwd naar onze plekken in Horn en Tegelen? Klik hier!


De schuingedrukte grijze stageplaatsen zijn inmiddels vervuld. 


Deurne

 • Stagiair Jeugdzorgwerker JeugdzorgPlus (4 plekken)
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Kleinschalige open groep - de Pioniers (1 plek)
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Open groep voor ASS - de Graaf (1 plek)
 • Stagiair Activiteitenbegeleider AZB (2 plekken) (1 plek)
 • Stagiair Activiteitenbegeleider Cultureel Werk (1 plek)
 • Stagiair Ambulant Gezinsbegeleider (1 plek)

Helmond

 • Stagiair Jeugdzorgwerker Open groep Beugelsplein (1 plek)
 • Stagiair Jongerenwerker in Helmond (1 plek)

Venlo

 • Stagiair Jeugdzorgwerker Beschermd Wonen de Sluis (1 plek)

Noord-Limburg

 • Stagiair Ambulante Gezinsbehandeling - Noord Limburg (1 plek)
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Pleegzorg - Noord Limburg (vanuit Venlo) (1 plek)

Midden-Limburg

 • Stagiair Ambulante Gezinsbehandeling - Midden Limburg (vanuit Horn) (1 plek)


Beschrijving stageplekken

 • Stagiair Jeugdzorgwerker JeugdzorgPlus Behandelgroepen in Deurne (4 plekken)
  • Begin je professionele reis met een veelzijdige stage in JeugdzorgPlus, waar je waardevolle ervaring opdoet in diverse behandelgroepen. Tijdens deze stage werk je met jongeren van 12 tot 18 jaar, elk met hun unieke uitdagingen. Of het nu gaat om emotionele heling in een psychiatrische context, gestructureerde begeleiding voor jongeren met gedragsproblemen, inclusief LVB en autisme, of het bieden van structuur in een gemengde setting, jouw rol is cruciaal. Binnen Pactum hebben we 3 gemengde JeugdzorgPlus groepen en de Olivijn, een behandelgroep voor uitsluitend meiden. Je ontwikkelt vaardigheden in de omgang met complexe gedragsproblematiek en draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Als stagiair in deze dynamische omgeving krijg je de kans om structuur, nabijheid en individuele aandacht te bieden, terwijl je je professionele competenties versterkt en een significante impact maakt in het leven van jongeren.
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Open Behandelgroep De Pioniers in Deurne (1 plek)
  • Ben je geïnteresseerd in een stage bij een jeugdzorgorganisatie die zich richt op persoonlijke behandelingen voor jongeren? Stichting Pactum zoekt een stagiair voor het begeleiden van kleinschalige groepen (14-18 jaar) met uitdagingen als ADHD, autisme, of hechtingsproblemen. Je leert structuur bieden, samenwerken met een divers team, en het uitvoeren van hulpverleningsplannen. Jouw bijdrage helpt jongeren een gestructureerd leven te leiden en positieve ontwikkelingen te maken. Sluit je aan bij De Pioniers en draag bij aan een veilige en stimulerende omgeving voor onze jongeren!
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Open Behandelgroep De Graaf in Deurne (1 plek)
  • Heb jij interesse in jongeren met ASS en hechtingsproblemen? Solliciteer dan op onze stageplek bij De Graaf, een open behandelgroep voor jongens (14-18) met autisme en hechtingsproblemen. Als stagiair werk je in een divers team van vijf professionals, gericht op talentontwikkeling en het bieden van doelgerichte hulpverlening. Je helpt bij het creëren van een stimulerende omgeving, gericht op zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Word lid van onze hechte groep en draag bij aan de persoonlijke groei van deze bijzondere jongeren. Ontwikkel je vaardigheden bij De Graaf, waar elk teamlid, jongere of stagiair, uniek en gewaardeerd is.
 • Activiteitenbegeleider op het AZB in Deurne (2 plekken) (1 plek)
  • Ben je gepassioneerd over jeugdzorg en de agrarische sector? Als stagiair activiteitenbegeleider bij Pactum kun je jongeren en dieren samenbrengen en een positieve impact maken. Deze rol omvat het begeleiden van jeugdzorgjongeren in hun dagbesteding en lessen op onze Agrarische Zorg Boerderij (AZB). Je biedt hen structuur en zingeving in een omgeving met dieren en natuur. De functie vereist samenwerking met onderwijsinstellingen en externe partijen, en flexibiliteit in taken. Dit is een kans om jouw passie voor zorg en dieren te combineren en direct bij te dragen aan het welzijn van jongeren.
 • Activiteitenbegeleider bij Cultureel Werk in Deurne (1 plek)
  • Ben je enthousiast over sociaal cultureel werk en jongerenontwikkeling? Als stagiair bij Team Cultureel Werk van Pactum krijg je de kans om jongeren in Deurne te ondersteunen en hun talenten te ontwikkelen. Deze rol betreft het organiseren en leiden van diverse educatieve en vrijetijdsactiviteiten, zowel individueel als in groepsverband. Je creëert een veilige en stimulerende omgeving waarin jongeren kunnen groeien. De functie vereist zelfstandig werken, creativiteit in activiteitenontwikkeling, en samenwerking binnen het team. Dit is een unieke mogelijkheid om je passie voor jeugd en cultuur te integreren en een significante bijdrage te leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Stagiair Ambulant Gezinsbegeleider bij Ambulante Gezinsbehandeling in regio Deurne (1 plek)
  • Als stagiair bij Pactum ontdek je de veelzijdigheid van ambulante gezinsbehandeling. Je werkt in het team 'Gezinsgericht', waar je leert om zowel thuiswonende jongeren als jongeren op residentiële groepen te behandelen. Door middel van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) draag je bij aan het creëren van veilige opgroeisituaties. In deze dynamische rol ontwikkel je vaardigheden in het opstellen en realiseren van behandelplannen en het omgaan met complexe opvoedingssituaties. Je krijgt de kans om te groeien in een betrokken en flexibel team, waarbij jouw ontwikkeling en inzet voor cliënten centraal staan.
 • Stagiair Jeugdzorgwerker op de Open Behandelgroep Beugelsplein in Helmond (1 plek)
  • Bij Stichting Pactum in Helmond zoeken we een stagiair voor onze open behandelgroep, waar we 7 tot 10 jongeren tussen 14-18 jaar behandelen. Als stagiair draag je bij aan hun groei en ontwikkeling in hun dagelijkse leefsituatie. Je ondersteunt bij het individueel en groepsgewijs begeleiden van jongeren, helpt bij het opstellen van hulpverleningsplannen, en creëert een veilige en warme leefomgeving. Deze stage is een unieke kans om ervaring op te doen in jeugdzorg, waar je leert om jongeren te ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten en het opbouwen van een netwerk voor een zelfstandig en actief leven.
 • Stagiair Jongerenwerker in Helmond (1 plek)
  • Stap in de wereld van het Jongerenopbouwwerk als stagiair bij Pactum in Helmond. Werk mee aan onze missie om door preventieve aanwezigheid in de wijken jongeren te bereiken, te betrekken en te inspireren. Neem deel aan straathoekwerk, bouw bruggen tussen jongeren en de buurt en draag bij aan het verminderen van overlast en het versterken van de leefbaarheid. Als stagiair krijg je de kans om praktische ervaring op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en een positieve impact te maken in de gemeenschap. Sluit je aan bij ons dynamische team en ontdek de kracht van verbinding in Helmond.
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Beschermd Wonen de Sluis - Venlo (1 plek)
  • Verken je affiniteit met Beschermd Wonen bij Pactum in Venlo! Deze stage, met als doelgroep jongvolwassenen tot 27 jaar, biedt inzicht in kortdurende trajecten (1-2 jaar) voor een diverse cliëntgroep, variërend van verslaving en LVB tot dakloosheid. Werk in een ondersteunend team, draag bij aan een veilige omgeving en ontwikkel je vaardigheden door dagelijkse interacties. In deze dynamische setting leer je, observeer je en toon je flexibiliteit en betrokkenheid. Sluit je aan en draag bij aan positieve veranderingen in het leven van onze cliënten.
 • Stagiair Ambulante Gezinsbehandeling - Noord Limburg (1 plek)
  • Pactum biedt een stimulerende stage als Ambulant Jeugd- en Gezinsbehandelaar in Noord-Limburg voor toegewijde studenten. Duik in systemisch werken, draag bij aan oplossingsgerichte begeleiding in gezinssituaties met complexe uitdagingen. Ontwikkel je empathisch vermogen en leer effectief samenwerken binnen een deskundig team. Deze stage is jouw kans om praktische ervaring op te doen en een betekenisvolle impact te maken in het leven van gezinnen en jongeren.
 • Stagiair Jeugdzorgwerker Pleegzorg - Noord Limburg (1 plek)
  • Pactum biedt een uitdagende stage voor toekomstige Jeugdzorgwerkers in Noord-Limburg vanuit Venlo, gericht op pleegzorg. Als stagiair draag je bij aan intensieve ambulante gezinsbehandeling, steunend op maatwerk en crisisinterventie. Je ondersteunt pleegkinderen, pleeg- en biologische ouders, verbetert de kwaliteit van pleegzorgplaatsingen en ondersteunt gezinsdynamieken. Een leerrijke kans in een groeiende organisatie, waar flexibiliteit, teamspirit en ontwikkelingsdrang centraal staan. Bereid je voor op een dynamische rol binnen een team van gedreven professionals, gericht op reguliere pleegzorg en zorg voor kinderen met LVB-problematiek.
 • Stagiair Ambulante Gezinsbehandeling - Midden Limburg (1 plek)
  • Pactum biedt een boeiende stageplek voor Ambulant Jeugd- en Gezinsbehandelaar in Midden-Limburg vanuit Horn. Als stagiair draag je bij aan de ontwikkeling van veilige, gezonde gezinsdynamieken, werkend met complexe casussen. Je krijgt de kans om systemische methoden toe te passen, maatwerk te leveren, en samen te werken met een team van ervaren professionals. Een unieke kans om praktijkervaring op te doen, je empathie en probleemoplossende vaardigheden te versterken, en een waardevolle bijdrage te leveren aan de groei en het welzijn van gezinnen en jongeren.


Als stagiair hulpverlener bij Pactum varieert je rol per afdeling. Je focus ligt op het begeleiden en behandelen van jongeren, zowel individueel als in groepen, en het ontwikkelen van behandelmethodieken. Je stelt toekomstplannen en evaluaties op, waarborgt een veilig leefklimaat en beheert de huisvesting. Daarnaast is heldere rapportage, zowel schriftelijk als mondeling, een cruciaal onderdeel van je takenpakket.

Vereisten

Wie zoeken we? 

Ben jij een 3de of 4de jaars MBO/HBO-student in een relevant veld zoals Speciale Doelgroepen MBO 4, Pedagogiek, Social Work of Toegepaste Psychologie? Heb je affiniteit met onze doelgroep en kun je zowel groeps- als teamgericht werken? Kennis van presentiebenadering, contextuele hulpverlening, of 'Nieuwe Autoriteit & Verbindend Gezag' is een pre. We verwachten dat je bereid bent om onregelmatig te werken, 24-32 uur per week vanaf 1 september 2024, voor minimaal een heel schooljaar. Stages in combinatie met een minor zijn ook mogelijk, voor een periode van 1,5 jaar.


Jouw persoonlijkheid 

We zoeken een stevige, flexibele en enthousiaste persoon met analytisch vermogen. Iemand die initiatief neemt, problemen snel doorgrondt en hierop kan inspelen. Je werkt zelfstandig en in teamverband, geeft en ontvangt feedback, motiveert en stimuleert jongeren, en houdt rekening met het perspectief van de ouders.

Wat bieden wij? 

Je valt onder de CAO Jeugdzorg en ontvangt een stagevergoeding van €400 per maand (op basis van 32 uur per week).


Solliciteren 

Stuur je sollicitatie met CV via de sollicitatieknop. Let op: De gesprekken zullen op 27 maart zullen plaatsvinden. Zet dit dan vast met potlood in je agenda. 


Vermeld in je sollicitatie de stageperiode, het aantal stagedagen per week, je opleidingsinstituut en je voorkeur en motivatie voor een van onze stageplekken. We kijken uit naar je bijdrage aan het Pactum-team!

Recente vacatures

Rivas Zorggroep

Anesthesiemedewerker in opleiding

Gorinchem
32 - 36 uur
Pantein

Leerling Verzorgende IG BBL

Uden
16 - 20 uur