zoekt een

Voorzitter MASS

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'.

Wat ga je doen?
 • Het voorzitten van meerdere Mass overleggen in de stad Breda en lokale gemeenten in regio de Baronie
 • Het organiseren en voorzitten van Mass zorgconferenties
 • Het voeren van procesregie in complexe casuïstiek en tijdig op- en afschalen volgens vastgestelde (de)escalatie afspraken in de keten.
 • Het bevorderen van de samenwerking op casusniveau tussen ketenpartners vanuit een onpartijdig oogpunt
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen, zowel landelijk als binnen de lokale organisaties.
 • Onderzoeken en signaleren van behoeften en ontwikkelingen bij de doelgroep en maatschappelijke voorzieningen.
 • Signaleren van behoeften, knelpunten en relevante ontwikkelingen in de zorg en samenleving en vertaalt deze naar GGz Breburg.
 • Bewaken van de kwaliteit van de lokale netwerken en activiteiten.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
We werken met een tweetal zorgclusters: cluster planbare zorg en cluster continue zorg. Binnen cluster planbare zorg ligt de focus op de zorg die vooral overdag plaatsvindt. Binnen cluster continue zorg ligt de nadruk op de acute en intensieve zorg, die niet planbaar is.

We vinden het belangrijk aandacht voor medewerkers te hebben. Om dit te bereiken is de aansturing van de teams recent gewijzigd en zijn er teamleiders aangesteld met een kleinere span of control. Doordat de teamleider dichterbij de professionals staat is er meer persoonlijke aandacht en betere ondersteuning voor jou als professional. Bovendien komt meer regie bij teams en de teamleider te liggen.

Het cluster continue acuut heeft kerntaken op het gebied van behandeling, aanmeld- en crisisdienst en de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ). Binnen de OGGZ ontwikkelen we activiteiten voor mensen die zelf geen vraag stellen of niet in staat zijn adequate hulpvragen te stellen.

Een van die activiteiten in opdracht van regiogemeente Breda is het maatschappelijk steunsysteem (Mass). Het Mass beoogt de positie van kwetsbare burgers te verbeteren, in het bijzonder mensen met meervoudige complexe problematiek in de samenleving. Een belangrijk onderdeel zijn de lokale zorgnetwerken in 8 gemeenten rondom Breda. Daarin werken onder procesregie van de voorzitter Mass gemeente, wooncorporaties, politie, maatschappelijke hulp- en dienstverlenende organisaties samen met als missie: Mensen met complexe problematiek nemen weer als volwaardige burgers deel aan de samenleving, daarbij zo nodig ondersteund door het persoonlijke en professionele netwerk. Naast de lokale netwerkoverleggen organiseren de Mass voorzitters zorgconferenties waarbij de client, zijn systeem en betrokken hulpverleners en ketenpartners gezamenlijk scenario’s uitwerken en omzetten naar een actieplan van aanpak. We breken een lans voor kwetsbare mensen: zij horen erbij en verdienen een plaats in de samenleving. De aandacht gaat daarom ook uit naar de omgeving: de buren, de wijk, de overheid etc.

Vanwege een aanvullende opdracht vanuit gemeente Breda zijn wij tijdelijk tot 31 dec 2024 per direct op zoek naar een nieuwe collega.

Wat breng je mee?
 • Brede en grondige kennis van de WMO en van het werkterrein van de OGGZ
 • Kennis van Wvggz, Wzd en WGBO.
 • Kennis van automatiseringsprogramma’s.
 • Werkt in hoge mate zelfstandig binnen het algemene kader waarbij grote creativiteit, innovativiteit en initiatiefrijkheid is benodigd.
 • Motiveren en stimuleren zijn belangrijke vereisten in het creëren van draagvlak en het laten samenwerken van mensen. Daarbij zijn overtuigingskracht en het overwinnen van weerstanden essentieel. Overleg- en onderhandelingsvaardigheden alsmede diplomatie en oog voor uiteenlopende belangen zijn noodzakelijk, . Voor het uitvoeren van taken zijn tact, inlevingsvermogen en sturend vermogen vereist, als ook een groot tolerantie- en frustratieniveau
 • Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor, deelname aan in- en externe overleggen, en bij gebruik van communicatiekanalen.
 • Rijbewijs B en de beschikking over een auto.
 • Het betreft een functie voor 12 uur in de week.

Wat bieden wij jou?
Een betekenisvolle baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De functie is ingeschaald in FWG 60 (minimaal €3.541- en maximaal €5.335- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

GGz Breburg biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via FiscFree®. Daarmee kun je met belastingvoordeel o.a. deelnemen aan het fietsenplan, een nieuwe laptop aanschaffen of lidmaatschap voor een beroepsvereniging betalen.

Je hebt ook recht op een persoonlijk opleidingsbudget, tegemoetkoming reiskosten, vaste eindejaarsuitkering (13e maand) en een goede pensioenregeling.

Op basis van een fulltime dienstverband (36 uur) heb je recht op 25 vakantiedagen met de mogelijkheid extra dagen bij te kopen.

Daarnaast kennen wij een balansregeling waarbij je recht hebt op €500,- bruto bij een fulltime dienstverband. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag uit te laten betalen, te gebruiken voor opleiding/training of het kopen van extra verlofuren.

Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ.

Nieuwsgierig geworden?
Inhoudelijke en organisatorische informatie over de functie is in te winnen bij de Mass-voorzitters Yerko Raams of Pascalle Michielse, bereikbaar op 06-20548691 en 06-22206963. Maak gebruik van de button op deze pagina voor het doorsturen van je cv en toelichting.

Bijzonderheden
Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Recente vacatures

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Chief Information Security Officer

's-Hertogenbosch
32 - 36 uur
Sterk Huis

Teamleider Aanmeldpunt Crossroads

Goirle
32 - 36 uur
Mijzo

Teammanager zorg en welzijn

Woudrichem
12 - 16 uur