Verpleegkundig Specialist VIP Team - Vught

Hoe doen we het, wat maakt ons uniek?
Wij komen snel in actie om op verschillende manieren te ondersteunen bij het herstel. Op die manier wordt de schade van de psychose beperkt. Het doel is om de duur van de psychose te verkorten en de gevolgen te beperken. Ons streven is om te behandelen in de eigen omgeving, samen met het netwerk. Thuis herstel je namelijk het beste. Deze manier van samenwerken en behandelen helpt om (de kans op) een terugval in de toekomst te minimaliseren. In de samenwerking vinden wij gelijkwaardigheid, vertrouwen, eigen regie en het actief betrekken van belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt belangrijk. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herstelgerichte visie, waarbij we onder andere werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We bieden behandeling op maat. Aangezien de VIP-methodiek is afgeleid van de FACT-methodiek, is het mogelijk om de zorg intensiever aan te bieden wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij de wensen en/of behoeftes van cliënten, waarbij ook aandacht is voor eventuele andere probleemgebieden zoals trauma, , ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, stigmatisering en systeemproblematiek. Wij werken multidisciplinair waarbij het mogelijk is om per individu te kijken welke professional het beste aansluit bij de behandeldoelen. Deze staan omschreven in het persoonlijke behandelplan.

Waarom we het doen?Wij geloven dat na een eerste psychose een goed herstel mogelijk is. Wat helpt is vroeg ingrijpen. Door vroeg in te grijpen minimaliseren we zowel de impact van de psychose als een terugval in de toekomst. Het bieden van toekomstperspectief bij jongvolwassenen zien wij als een belangrijke taak. Dit doen wij door samen te werken met onze cliënten en hun netwerk. Door samenwerking ontstaat er hoop, wat essentieel is voor herstel. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen. Het kan betekenen dat cliënten minder last hebben van hun klachten en leren omgaan met hun psychosegevoeligheid. Wij kijken vooral naar wat cliënten wel nog kunnen.
De Vroege Interventie bij Psychose behandelt multidisciplinair psychotische en bijkomende psychische klachten, versterkt de zelfzorg, werkt aan terugvalpreventie en zet veel in op positieve gezondheid. We leveren hierin een belangrijke bijdrage met psychologische diagnostiek en behandeling bij een eerste of tweede psychose, waarbij het CGT-model bij psychose leidend is ons denken. We zetten ons in om vroegdetectie en vroegbehandeling gericht op het voorkomen van (eerste) psychose en in de vorm van mede-behandeling bij psychotische problematiek mogelijk te maken.

Wat ga je doen als verpleegkundig specialist?

Jij biedt, samen met een team van deskundige hulpverleners, de behandeling die nodig is voor cliënten met complexe ggz-problematiek. Als regiebehandelaar behandel je zowel individueel als in groepsverband, voert intakes en diagnostiek uit en daarnaast neem je deel aan het multidisciplinaire overleg. Het werken aan herstel staat hierbij altijd voorop. Als verpleegkundig specialist GGZ krijg je de ruimte om zelf invulling te geven aan de werkzaamheden. Wij staan open voor jouw deskundigheid en visie op de kwaliteit van de zorg!

Jij coacht onze gemotiveerde (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen. Je neemt en krijgt de leiding bij de implementatie van verbeteringen en initieert innovatie binnen behandelprogramma’s. Je geeft consultatie aan professionals binnen en buiten de organisatie. Groeien en leren krijgt in onze organisatie de ruimte. Daarom heb je ook een rol in de supervisie van collegae in opleiding en in activiteiten voor onderwijs, wetenschappelijk onderzoek binnen onze instelling en ga jij meebouwen aan de verdere professionalisering van onze zorg en behandeling.

Je bent goed in staat om multidisciplinair te werken. Je bent bevoegd en bekwaam in het autonoom voorschrijven van medicatie binnen je eigen specialisme en deskundigheidsgebied en doet dit conform geldende wet- en regelgeving. Je bewaakt de grenzen van je eigen bevoegdheden en weet op welk moment de (medisch-) specialist ingeschakeld moet worden. Je regisseert en bewaakt de voortgang van de zorg waarbij je ook zorg in de keten indiceert. Zo informeer je verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling met inachtneming van de beroepscode.


Wat verwachten we van jou?
  • Jij staat als verpleegkundig specialist ingeschreven in het BIG-register en in het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
  • Uitgebreide werkervaring als verpleegkundig specialist is wenselijk maar geen ‘must’, wij zijn vooral op zoek naar een verpleegkundig specialist ggz die enthousiasme en affiniteit voelt voor het werken met onze doelgroep;
  • Je bent een teamplayer en een verbinder.

Wat kunnen wij je bieden?
Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academie die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt. Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen.

Werktijden: Voornamelijk regelmatige diensten, maar je sluit aan bij de zorgvraag van de client en behoeftes uit het team.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao ggz FWG 65 (€4785-€6264).
Dienstverband: Je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd voor 28-36 uur per week.

Spreekt deze functie jou aan? Solliciteer dan nu via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!
Wil je eerst inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met: Ilona Lamboo (Manager Zorg VIP team), bereikbaar via: 06-16168296.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.
Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.

Contact

Ilona Lamboo
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Rooyse Wissel

Opleidingsplaats VIOS GGZ | 32 – 36 uur | Venray

Oostrum
Parttime / Fulltime
Vitalis WoonZorg Groep

Verpleegkundig specialist

Eindhoven
28 - 36 uur
Mijzo

Verpleegkundig Specialist

Waalwijk
32 - 36 uur