Begeleider beschermd wonen (specialisatie autisme) Bergen op Zoom

Op zoek naar een uitdagende baan?

Passie voor Autisme?

Werken vanuit bezieling?

Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende baan met veel ruimte voor scholing en professionele- en persoonlijke ontwikkeling (waaronder Yucelmethode, Autisme Specialisatie, Mindfulness, Contextuele benadering e.a.).

De functie wordt uitgevoerd op de Beschermd Wonen locatie in Bergen op Zoom.
Klanten huren zelfstandig en ontvangen zorg van Zintri (woon-zorgconcept). Er is sprake van werken op een ambulante werkwijze bij klanten en op teamgerichte wijze op de locatie (steunpunt aanwezig van Zintri in het gebouw waar de klanten wonen). De zorg betreft intensieve leef- en woonbegeleiding op alle levensgebieden in het kader van Beschermd Wonen.

Missie en Visie Zintri:

Zintri is sterk in mensen met autisme en hun naasten weer in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Dit doen we middels integrale zorg, systeem- en ontwikkelingsgericht vanuit maatwerk en een mensgerichte benadering.

Kern/doel van de functie:

Het verlenen van complexe ambulante hulpverlening aan individuele cliënten (en hun systeem). Gericht op complexe, meervoudige individuele problematiek waarbij sprake is van psychiatrische- en/of psychische grondslag. De hulpverlening wordt uitgevoerd volgens de in het zorg- en begeleidingsplan vastgestelde richtlijnen. Bij de uitvoering van de functie worden missie, doel, visie en kernwaarden van Zintri Zorggroep en in het bijzonder “klantgerichtheid” in acht genomen.

Doelgroep van Zintri Zorggroep:

Autisme met een normale tot bovengemiddelde intelligentie van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinssysteem. Op de locatie in Bergen op Zoom heeft de helft van de cliënten geen autisme maar andere psychiatrische ziektebeelden. 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Begeleid cliënten volgens vastgesteld zorgdossier
 • Begeleiding van individuen met Autisme op alle levensgebieden, bij activiteiten, binnen een gestructureerd klimaat, aan de hand van (on)mogelijkheden en gestelde doelen, toewerken naar eigen kracht
 • Voert zorg- en actieplannen uit
 • Draagt zorg voor rapportage en overdracht
 • Draagt mede zorg voor en neemt deel aan overlegsituaties en teambesprekingen
 • Draagt zorg voor een goed verloop van de begeleiding
 • Voert dagelijkse werkzaamheden uit

Functie-eisen:

 • Heeft een afgeronde opleiding richting zorg en welzijn of een vergelijkbare opleiding op HBO niveau
 • Heeft inzicht in diverse psychiatrische ziektebeelden
 • Afhankelijk van de cliënt kan specifieke vakkennis nodig zijn
 • Kennis van en ervaring met jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie
 • Kennis van en ervaring met systeemgericht werken (ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning / partnergesprekken / gezinsbegeleiding)
 • De werkzaamheden vragen een grote mate aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Overige arbeidsvoorwaarden:

 • 8% vakantiegeld
 • Eindejaaruitkering van 8,33%;
 • Als je fulltime (36 uur) werkt, krijg je 144 vakantie-uren per jaar. Naast de wettelijke vakantie-uren ontvang je 57 uur balansverlof per kalanderjaar op basis van een fulltime dienstverband (parttime naar rato);
 • Reiskostenvergoeding € 0,23 per kilometer;
 • Korting op je collectieve zorgverzekering;
 • Een prima pensioenregeling bij PFZW;
 • Ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, passend bij jou.
 • Schaal 35 of 40 volgens CAO Gehandicaptenzorg

Recente vacatures

GGD Hart voor Brabant

Adviseur Crisisbeheersing

Tilburg
Fulltime
Egala Zorg

Open sollicitatie

Breda
In overleg
Sint Annaklooster

Zorghulp Voeding PG locatie Eikenburg

Eindhoven
8 - 20 uur