zoekt een

Promovendus voor het project: De epilepsie impact score

Het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht Universitair Medisch Centrum is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Wij bieden gespecialiseerde ziekenhuiszorg, woonzorg én speciaal onderwijs met optimale diagnostiek, behandeling en begeleiding op maat. Met alle kennis en alle aandacht maken wij het verschil. In samenwerking met de Universiteit Maastricht en epilepsiecentrum SEIN hebben wij een vacature voor een

Achtergrond
Hoe weten we of we de juiste zorg leveren? Maken onze behandelingen verschil voor alle klachten die epilepsie geeft? En hoe kunnen we zorgen dat we de kwaliteit van onze zorg verbeteren? Dit zijn belangrijke vragen die alleen beantwoord kunnen worden als we kunnen sturen op kwaliteit. Belangrijk daarbij is de Value Based Health Care methodologie: het meetbaar maken van het doel van de zorg zodat we bestaande zorg en zorginnovaties kunnen monitoren en verbeteren. Voor veel chronische ziekten zijn inmiddels kwaliteitsindicatoren vastgesteld maar niet voor epilepsie zorg. Dit is een gemis omdat het leidt tot aanbodgerichte zorg en niet uitkomstgestuurde zorg.

Op basis van de lessen die we uit (de implementatie van) andere kwaliteitsindicatoren kunnen trekken streven we naar één compacte maat voor het betreffende deelgebied (in dit geval epilepsie). Inmiddels zijn onder meer vanuit de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) kaders geschetst voor het ontwikkelen van een kwaliteitsindicator en heeft de American Academy of Neurology (AAN) de kernwaarden vastgesteld voor het bepalen van uitkomsten in de epilepsiezorg. Dat biedt een theoretisch kader. Echter, er is géén consensus over welke maat het beste gebruikt kan worden als kwaliteitsindicator in de epilepsiezorg waardoor er de facto nu niets gemeten wordt.

Dit project heeft als hoofddoel het ontwikkelen van een impactmaat voor de epilepsiezorg en het implementeren van deze maat in Nederland. Het betreft design based research (DBR) dat bestaat uit drie fasen: een exploratiefase, een ontwerp- en bouwfase gebaseerd op de praktijk en in samenwerking met stakeholders, en een implementatie-, evaluatie- en reflectiefase. Er zal gebruik gemaakt worden van het expertisenetwerk Patient-Reported Outcomes (PRO) van de NFU en van de recente aanbevelingen van de AAN. Aan de hand van deze input zullen we een bestaande impact vragenlijst verder aanpassen en samen met een kwaliteit van leven schaal zal deze nieuwe schaal in een steekproef uitgezet worden op de poliklinieken van de epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe. De nieuwe vragenlijst zal in een Delphi ronde gedeeld worden met de stakeholders.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • Analyse van de huidige praktijk en literatuuronderzoek.
 • Uitvoer van design based (mixed method) onderzoek.
 • Een economische evaluatie volgens de laatste HTA-inzichten.
 • Onderhouden van contacten met diverse stakeholders zoals patiënten vertegenwoordiging en zorginstellingen.
 • Beschrijven van de bevindingen in rapporten en (inter)nationale wetenschappelijke artikelen, uiteindelijk resulterend in een Engelstalig proefschrift.
 • Presenteren van de onderzoeksresultaten op nationale en internationale congressen.

Met wie kom je te werken
Het onderzoeksteam is divers en bestaat uit neurologen, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers en een HTA specialist. Je werkt tevens nauw samen met de patiëntenvereniging Epilepsie NL.

Wat verwachten we van jou
 • Als vooropleiding voor deze functie is een (Research) Master een vereiste, bij voorkeur in de Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde, of Epidemiologie.
 • Je bent vooral flexibel, nieuwsgierig, vaardig in het schrijven van wetenschappelijke teksten, je hebt een sterk analytisch vermogen, goede organisatorische en contactuele eigenschappen, en werkt graag samen in een team.
 • Liefst heb je ook een aantoonbare affiniteit met de epidemiologie, en de uitvoering van kwalitatief onderzoek.
 • Verder heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat bieden wij jou
 • Een interessant promotietraject over een periode van vier jaar.
 • Een gevarieerde werkomgeving waarbij de aanstelling plaatsvindt bij het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht UMC. Je bent daarnaast verbonden aan het epilepsiecentrum SEIN, en de Universiteit Maastricht, waar ook je thuisbasis zal zijn voor dit onderzoek.
 • Een arbeidscontract voor bepaalde tijd voor de duur van 48 maanden conform de CAO ziekenhuizen.
 • Je wordt ingeschaald in de salarisschaal FWG 40 tot een maximum van FWG 40.10 wat neerkomt op € 3.523 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Deze inschaling is in lijn met de CAO-universiteiten / promovendi.
 • Aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen.
 • Mogelijkheden tot hybride werken. Met flexibiliteit in werktijden en de mogelijkheid tot hybride werken houden we rekening met jouw balans tussen werk en privé.

Sollicitatieprocedure
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van een motivatiebrief in het Engels, CV en contactgegevens van twee referenties, kun je binnen 30 dagen insturen. Sluitingsdatum brieven is 3 juni. Datum eerste gespreksronde is maandag 24 juni van 9.00 -10.00 uur en van 16.00 -17.00 uur en dinsdag 25 juni van 17-18 uur (online). Datum tweede persoonlijke gespreksronde is maandag 9 juli van 9.00 – 10.00 uur . Locatie: Universiteit Maastricht, Universiteitssingel 40, 2.532a.

Contactinformatie
Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Prof. Dr. HJM Majoie: majoiem@kempenhaeghe.nl

Contact

Chantal Simar
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Reinier van Arkel

Coach/ondersteuner voor de Cliëntenorganisatie

Vught
20 - 24 uur