Pleegzorgbegeleider

Vigere is een jonge organisatie die een frisse blik combineert met vakmanschap en een dijk van ervaring. Wij zijn volledig gericht op gezinsgerichte/gezinsvervangende zorg voor meer dan 600 jeugdigen en begeleiden circa 300 pleeggezinnen en 40 gezinshuizen in Zuidwest Nederland (Zeeland, Noord Brabant en Zuid Holland). Vanuit ons hoofdkantoor in Breda werken wij met een groeiend team van 50 professionals aan onze missie om elk hulpbehoevend kind in gezinsvorm de juiste zorg te bieden. 

Als vooraanstaande zorgverlener hebben wij een heldere cliënt- en teamfocus. Onze organisatie is slim en modern ingericht; wij zetten alles op alles om onze jeugdzorgwerkers te ontzorgen. Onze cultuur is te omschrijven als informeel professioneel; vakmanschap en kwaliteit voorop, eigenaarschap en samenwerken als fundament. Wij zijn uitermate gepassioneerd en ambitieus. Samen gaan wij de volle 100% voor de uitdaging om gezinsgerichte /gezinsvervangende zorg naar de ‘next level’ te brengen. Wij zetten de zorg voorop door de hulpverleners - jeugdzorgwerkers, pleegouders en gezinshuisouders - centraal te stellen. Samen gaan we voor kleinschalige zorg, groots georganiseerd.

In de functie van Pleegzorgbegeleider zorg je ervoor dat het verblijf van het pleegkind in het pleeggezin zo optimaal mogelijk verloopt en je bevordert de eventuele terugkeer naar het eigen gezin. Daar waar terugkeer naar het eigen gezin niet mogelijk is, werk je toe naar een natuurlijke situatie van de opvoeding in het pleeggezin. Je ziet toe op de veiligheid van de plaatsing, je signaleert en herkent problemen en schakelt desgewenst hulp in, je adviseert en stelt plannen op m.b.t. o.a. de bezoekregeling en het contact tijdens de pleegzorgplaatsing, je begeleidt pleegouders bij en na een terugplaatsing of overstap naar andere pleegzorg variant, je draagt zorg voor in- en externe rapportages aangaande het hulpverleningsproces en de registratie tbv dossiervorming en je informeert pleegouders voor een optimale taakvervulling (financiën, wet- en regelgeving).

Het accent in de functie ligt op het begeleiden en coachen van de pleegouders en hun (pleeg)kinderen, met als doel hen te versterken in de (tijdelijke) opvoedrol. Jij biedt hen op maat de benodigde ondersteuning en handvatten. Uiteraard wordt je hierbij ondersteund door je collega's en de organisatie, waarbij wij diverse doorlopend programma's en trainingen bieden aan (aspirant) pleegouders. Daarnaast heb je als pleegzorgbeleider bij Vigere een ervaren team van gedragswetenschappers tot je beschikking om je te laten adviseren en om mee te overleggen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan inter-/supervisie binnen onze organisatie. 

Wil je als Pleegzorgbegeleider bij Vigere aan het werk. Klik dan snel verder voor de volledige vacaturetekst. https://vigere.recruitee.com/o/pleegzorgbegeleider-2024

Contact

Ingeborg Landsman
Afdeling HR
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Libra Revalidatie & Audiologie

AIOS Revalidatiegeneeskunde

Eindhoven
36 - 40 uur
Valkenhof

Medewerker intern transport

Valkenswaard
20 - 24 uur