SPV VIP Team

Hoe doen we het, wat maakt ons uniek?
Wij komen snel in actie om op verschillende manieren te ondersteunen bij het herstel. Op die manier wordt de schade van de psychose beperkt. Het doel is om de duur van de psychose te verkorten en de gevolgen te beperken. Ons streven is om te behandelen in de eigen omgeving, samen met het netwerk. Thuis herstel je namelijk het beste. Deze manier van samenwerken en behandelen helpt om (de kans op) een terugval in de toekomst te minimaliseren. In de samenwerking vinden wij gelijkwaardigheid, vertrouwen, eigen regie en het actief betrekken van belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt belangrijk. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herstelgerichte visie, waarbij we onder andere werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We bieden behandeling op maat. Aangezien de VIP-methodiek is afgeleid van de FACT-methodiek, is het mogelijk om de zorg intensiever aan te bieden wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij de wensen en/of behoeftes van cliënten, waarbij ook aandacht is voor eventuele andere probleemgebieden zoals trauma, verslaving en stigmatisering. Wij werken multidisciplinair waarbij het mogelijk is om per individu te kijken welke professional het beste aansluit bij de behandeldoelen. Deze staan omschreven in het persoonlijke behandelplan.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) coördineert, diagnosticeert, behandelt en begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem binnen een multidisciplinair team. Hierbij maak je gebruik van verschillende therapeutische deeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, motiverende gespreksvoering en probleemoplossende gesprekstechnieken gericht op crisisinterventie, stabilisering en terugvalpreventie. Als SPV verricht je intakes en indicatiestellingen met een klinisch psycholoog of psychiater als regiebehandelaar en vervul je ook de voorwacht crisisdienst binnen kantoortijden. Ook kan als co-therapeut worden deelgenomen aan groepen (dagbehandeling en ambulant). Je werkt nauw samen met de regiebehandelaren en hebt een coachende rol naar collega-verpleegkundigen en begeleiders. In deze functie kun je ook een SPV in opleiding gaan begeleiden.

Waarom we het doen?Wij geloven dat na een eerste psychose een goed herstel mogelijk is. Wat helpt is vroeg ingrijpen. Door vroeg in te grijpen minimaliseren we zowel de impact van de psychose als een terugval in de toekomst. Het bieden van toekomstperspectief bij jongvolwassenen zien wij als een belangrijke taak. Dit doen wij door samen te werken met onze cliënten en hun netwerk. Door samenwerking ontstaat er hoop, wat essentieel is voor herstel. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen. Het kan betekenen dat je minder last krijgt van je klachten en leert omgaan met psychosegevoeligheid. Wij kijken vooral naar wat nog wel kan.
De Vroege Interventie bij Psychose behandelt multidisciplinair psychotische en bijkomende psychische klachten, versterkt mee de zelfzorg en terugvalpreventie en zet veel in op positieve gezondheid. We leveren hierin een belangrijke bijdrage met psychologische diagnostiek en behandeling bij een eerste of tweede psychose, waarbij het CGT-model bij psychose leidend is in ons denken. We zetten ons in om vroegdetectie en vroegbehandeling gericht op het voorkomen van (eerste) psychose en in de vorm van mede-behandeling bij psychotische problematiek mogelijk te maken.

Wat vragen wij van jou?
Je hebt een relevante opleiding op hbo-niveau aangevuld met een diploma sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Een rijbewijs en auto is ook zeker handig, aangezien jij naar de cliënt toe gaat. Verder weet jij als geen ander hoe je jouw cliënten moet motiveren en stimuleren, maar ook hoe je tijdig je grenzen aangeeft. Met inlevingsvermogen en tact benader je jouw cliënten. Humor en betrokkenheid bij je collega’s is voor jou een must! Flexibiliteit is belangrijk voor het doen van crisisbeoordelingen. Je bent veel betrokken bij de complexe vragen van andere collega’s.

Wat kunnen wij je bieden?
Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Wij investeren graag in studiemogelijkheden en als je het leuk vindt, kun je aansluiten bij één van onze wetenschappelijke onderzoekslijnen.

Verder bieden we onder meer het volgende:
  • Inschaling binnen de cao-ggz binnen FWG 55 (€3376-€4468) of binnen FWG 60 (€3835-€4981) als je meedraait binnen de crisisdienst.
  • Een dienstverband voor onbepaalde tijd, het aantal uren bepalen we graag in overleg met je;
  • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
  • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
  • Een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
  • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Meer weten en reageren?
Wil je weten of werken bij Reinier van Arkel iets voor jou is? Neem voor meer informatie contact op met Henriette Oomen (Manager Zorg VIP Team), bereikbaar via: 06-15025311.

Wil je direct solliciteren? Klik dan op de "solliciteer hier" button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.
Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.
Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Reinier in de Wijk bouwt aan de toekomst en maakt een interessante transitie door. Medewerkers nemen we hierin zorgvuldig en met de nodige persoonlijke aandacht mee. Over wat dit ook voor jou kan gaan betekenen gaan we uiteraard graag met je in gesprek.

Recente vacatures