zoekt een

Jeugdconsulent Cranendonck

Jeugdconsulent (36 uur)

Wat ga jij doen?
Als jeugdconsulent ben je werkzaam binnen het Sociaal Team van de gemeente Cranendonck en richt jij je op jeugdig inwoners van 0- 18 jaar (in sommige gevallen tot 23 jaar), en hun opvoeders die ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze problemen hebben met óf tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, op gebied van weerbaarheid, echtscheiding, opvoeden en opgroeien en in de wisselwerking met hun primaire leefomgeving en/of in de relatie met maatschappelijke instanties. Door het bieden van ondersteuning aan deze jeugdigen en hun opvoeders draag je er aan bij dat de jeugdige veerkrachtig wordt en dus (weer) als zelfstandig persoon en liefst met blijvende ondersteuning van het eigen netwerk kan meedoen aan de samenleving.

Je helpt de jeugdigen en/of hun opvoeders hun vraag te verhelderen en ondersteuning hierbij te bieden. Het streven is om dit zo laagdrempelig en vroegtijdig mogelijk te doen. Je geeft informatie en advies. Je werkt in een enthousiast team Jeugd. Om de jeugdigen en/of hun opvoeders zo goed mogelijk te helpen werk je ook samen met andere professionals zoals jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, huisarts, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Werk & Inkomen (W&I), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), etc.  

Bij iedere hulpvraag wordt afgewogen of er vanuit het Team Jeugd zelf ondersteuning geboden kan worden of dat de inzet van gespecialiseerde hulpverlening meer passend is. In jouw functie ga jij deze basis inzet zelf doen. Dit houdt in dat jij ondersteuning biedt bij pedagogische vraagstukken die in het gezin liggen waarbij ouders of client er zelf niet uitkomen. Ook zal je ingezet worden voor een IOT of ZAT gesprek. Dit houdt in dat jij ondersteuning biedt aan scholen waarbij hun vastlopen bij vraagstukken over hun leerlingen. 

Naast het Team Jeugd en al de eerder genoemde samenwerkingspartners, is er een gedragswetenschapper en kwaliteitsondersteuner beschikbaar om je te ondersteunen in bovenstaande werkzaamheden.

Als de bezetting erom vraagt ben je ongeveer 6 weken per jaar bereikbaar voor crisismeldingen bij onze Crisisdienst. Eventuele interventies overbruggen avond, nacht en weekend. De crisis wordt de eerstvolgende werkdag overgedragen aan de reguliere hulp. Je krijgt een vergoeding voor de bereikbaarheid en voor de daadwerkelijke oproepen, inclusief onregelmatigheidstoeslag. De uren worden ingezet als meeruren in schaal 9. 

Jouw talenten/eigenschappen
Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in sociale studies of vergelijkbaar (conform CAO) en je bent SKJ-geregistreerd. Je hebt kennis van de sociale kaart en het bieden van ondersteuning binnen (preventief) jeugdmaatschappelijk werk. Daarnaast heb je ervaring opgedaan op het gebied van werken met jeugd en hun opvoeders en schoolmaatschappelijk werk.

Maar behalve dat zoeken we vooral iemand met een proactieve houding die het leuk vindt om samen met partners van het preventief jeugdbeleid en verwijzers (zoals onderwijs, huisartsen, sociaal team) vroegtijdig en laagdrempelige ondersteuning te bieden aan de jeugdigen en hun opvoeders. En om consultatieve gesprekken met partners en verwijzers te voeren. Hierbij ben je ook zichtbaar en te vinden op de vindplaatsen zoals het onderwijs en het Sociaal Team.

Je bent een echte netwerker en vindt het leuk om samen met partners een nieuw en passend aanbod te ontwikkelen en in te zetten op basis van de behoeften, maatschappelijke trends en thema’s die spelen in de gemeenschap. Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en hebt affiniteit met wet- en regelgeving.

Onze aanbieding
Een functie als deze waarderen wij met een salaris volgens de CAO Sociaal Werk in schaal 8 (min. € 3.319,00 en max.€ 4.729,00 bruto per maand op fulltime basis). Daarnaast bieden wij je prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een loopbaanbudget, individueel keuzebudget, pensioenregeling, telefoonregeling, reiskostenregeling, fietsenplan, verlofsparen, gratis toegang tot 500+ actuele trainingen en flexibel en hybride werken en een 13e maand; We zijn groot voorstander van deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding en intervisie en er is ruimte voor het hanteren van flexibele werktijden.

Ben je enthousiast?
Solliciteren kan doorlopend.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hester Lenton, HR, via 06 10 03 59 13.

Wij vinden het belangrijk om mensen die langdurig werkloos zijn, of om andere redenen moeilijk aan werk kunnen komen een kans op werk te bieden. We geloven in hun talenten en nodigen hen daarom nadrukkelijk uit om bij ons te solliciteren. 
Graag dragen we op deze manier bij aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hiervoor zijn we beloond met een PSO-certificaat trede 3.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lumens is een welzijnsorganisatie. Bij ons werken 300 professionals elke dag voor mensen die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat doen we vanuit onze expertise, passie en overtuiging, met als doel iedereen mee te laten doen aan onze samenleving. Op een manier die bij hem of haar past. Daarbij hebben we veel aandacht voor de dingen die wel goed gaan en stimuleren we talent ontwikkeling, zodat iemand de (skills) vaardigheden ontwikkelt om zichzelf te redden als het even wat minder gaat. Zo bouwen wij aan een veerkrachtige samenleving.

Lumens is als welzijnspartner actief in Eindhoven en 21 regiogemeenten. In ons werkgebied wonen 750.000 inwoners. Samen met deze inwoners en onze samenwerkingspartners werken we aan sociale veerkracht. Dat doen we zo dichtbij als mogelijk in buurten en wijken. De maatschappelijke vragen van inwoners staan centraal in al onze processen. 

Met onze organisatiestrategie bewegen we voortdurend mee met ontwikkelingen in het sociale domein en actualiteiten in de samenleving. Dit is noodzakelijk om de aansluiting te kunnen blijven borgen met de inwoners en opdrachtgevers waarvoor we werken. Zo hebben we onze organisatie het afgelopen jaar volledig ingericht ter ondersteuning van zelforganiserende teams. Op deze manier kunnen we onze collega’s ‘in het veld’ zo goed mogelijk begeleiden zodat zij de focus kunnen houden op de inwoners waarvoor we werken.

Lumens is een organisatie die sociale professionals optimale eigen regelruimte biedt om de vaak complexe maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden. In verbinding met elkaar in multidisciplinaire teams, gebiedsgericht in wijken en buurten, werken zij dan ook met inwoners en lokale partners vanuit eigen regie, veerkracht, vertrouwen en vindingrijkheid.

Contact

H. Aarts
H. Aarts
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Humanitas DMH

Ambulant begeleider Homerun West Brabant

Breda
24 - 32 uur
Rooyse Wissel

Forensisch netwerkbegeleider (maatschappelijk werker) | Venray

Oostrum
Parttime / Fulltime
Jeugdbescherming Brabant

Jeugdbeschermer regio 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch
28 - 36 uur