Coach/ondersteuner voor de Cliëntenorganisatie

Waar je werkt
Wij zijn Reinier van Arkel. Wij zijn er voor mensen met een complexe psychische aandoening en hun naasten. Vanuit onze kernwaarden ‘betrokken’, ‘bevlogen’ en ‘betrouwbaar’ bieden ruim 1.800 medewerkers aan cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit aan specialistische zorg, elke dag weer. Wij zijn ervan overtuigd dat – met de juiste zorg – ernstige psychische problematiek voorkomen kan worden, of de gevolgen daarvan verminderd. Ons doel? Cliënten helpen bij het terugpakken van de regie over hun leven. Kom jij ons versterken?

Plaats in de organisatie
De Cliëntenorganisatie bestaat op dit moment uit de Centrale Cliëntenraad en vier deelraden. Iedere Cliëntenraad bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de raden zijn cliënten of ex-cliënten van Reinier van Arkel.

De coach/ondersteuners ondersteunen de Centrale Cliëntenraad en de cliëntenraden van de eenheden van Reinier van Arkel. Dit gebeurt onder meer door het uitgeven van een nieuwsbrief, het afleggen van afdelingsbezoeken, het instellen en ondersteunen van werkgroepen over actuele onderwerpen, het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van zorg, het stimuleren van cliëntenparticipatie en het organiseren van themadagen.

Je ontvangt in deze functie hiërarchische leiding van de secretaris Raad van Bestuur en functionele aanwijzingen van de voorzitters van de Cliëntenraden betreffende het uitvoeren van je functie.

Medezeggenschap binnen Reinier van Arkel
Binnen Reinier van Arkel werken cliënten en hun naaste omgeving aan herstel vanuit hun eigen prioriteiten op de verschillende levensgebieden. We doen dit door de inzet van netwerkzorg en via de principes van Rijnlands organiseren. Rijnlands organiseren is (de basis van) de besturingsfilosofie. Hierbij faciliteert de organisatie wat er gebeurt in de samenwerking tussen cliënt, naasten en de zorgprofessional. Dit krijgt steeds meer vorm en inhoud; binnen de gestelde kaders vindt een gezamenlijke inkleuring plaats, zodat de professionals hun eigen werk kunnen vormgeven. We zoeken een coach/ondersteuner die dit proces ondersteunt door bij te dragen via de open dialoog en het goede gesprek en die in staat is om de verbinding te leggen tussen de Cliëntenraden en de organisatie. De coach / ondersteuner is onderdeel van de organisatie en heeft tegelijkertijd een onafhankelijke rol. De coach / ondersteuner is zelf geen lid van de cliëntenraad.

De medezeggenschap door cliënten is geborgd in de cliëntenorganisatie waar de cliëntenraden een belangrijk onderdeel van zijn. De cliëntenraden behartigen binnen Reinier van Arkel de belangen van cliënten. Zij houden zich bezig met alles wat voor cliënten belangrijk is zoals het opnamebeleid, de kwaliteit van zorg en behandeling, de informatie aan en betrokkenheid van cliënten bij zaken die voor hen belangrijk zijn, maar ook huisvesting en voeding. Zij doen dit in dialoog met de Raad van Bestuur, de directeuren van de eenheden en de managers van de afdelingen.

In het kader van de ontwikkeling naar vormen van medezeggenschap die meer zijn toegesneden op de specifieke onderwerpen waar cliënten een stem in moeten hebben, trekken de cliëntenraden, raad van bestuur, directies, managers en teams gezamenlijk op. Bij vragen over de meest geëigende manier om cliënten bij (voorgenomen) besluiten of ontwikkelingen te betrekken wordt in persoonlijk contact gezocht naar de meest geschikte vorm hiervoor.

Wat je doet (belangrijkste taken van de coach/ondersteuner)
  • Je ondersteunt en adviseert over inspraak en medezeggenschap van cliënten binnen de instelling. Daarbij gaat het onder andere om het ondersteunen van de Cliëntenraden bij het reageren op advies- en instemmingsaanvragen, zoals beschreven in de WMCZ.
  • Je denkt mee over nieuwe vormen van medezeggenschap passend bij de ontwikkeling van de organisatie, het Rijnlands organiseren en de ontwikkeling van de cliëntenraden.
  • Je ondersteunt de Cliëntenorganisatie bij het opstellen van beleidsnotities en andere communicatie-uitingen.
  • Je bent aanwezig bij de vergaderingen van de raden en de overlegvergaderingen tussen de raden en de raad van bestuur/directies en bereidt deze inhoudelijk voor samen met de voorzitters.
  • Je initieert ontwikkelingsgerichte activiteiten zoals training en scholing voor de Cliëntenorganisatie.
  • Je volgt landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de Cliëntenorganisatie.
  • Je biedt praktische ondersteuning bij secretariële en administratieve werkzaamheden.
  • Je biedt coaching aan individuele raadsleden en aan de Cliëntenraden als geheel, waarbij je rekening houdt met de psychische kwetsbaarheid
  • Je bent een netwerker, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wie zoeken we (competentieprofiel coach/ondersteuner)
Je beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur op het vakgebied van sociaal organisatorische dienstverlening of menswetenschappen. Daarnaast beschik je over kennis van en heb je affiniteit met het cliëntenperspectief en processen in een GGZ-organisatie. Je hebt kennis over de WMCZ 2018 en je hebt kennis van methodieken en technieken van coachen, planmatig werken, het hanteren van posities, relaties en invloed en het bieden van ondersteuning. Je beschikt over kennis van intermenselijke verhoudingen en groepsdynamica. Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift.

Bijzondere eisen worden gesteld aan de volgende competenties: zelfstandigheid, alertheid en een helicopterview ten aanzien van processen die voor cliënten van belang zijn, communicatieve vaardigheden, tact, geduld en integriteit. Daarnaast heb je inlevingsvermogen met betrekking tot de verschillende posities en belangen binnen de organisatie en ben je in staat om hier op een constructieve en verbindende manier mee om te gaan. Je bent collegiaal en werkt graag in teamverband. Je hebt een verbindende en proactieve houding. Ervaring met belangenbehartiging, ondersteuning, het werken met cliënten en/of ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling.

Wat wij je bieden
Dienstverband: Wij bieden een functie, vooralsnog voor de duur van één jaar voor 24 - 28 uur per week, aan met veel uitdaging en een fijne werksfeer.
Werktijden: De werktijden worden in overleg met de Cliëntenraden bepaald. Je hebt hierin een bepaalde flexibiliteit en de mogelijkheid om deels thuis te werken.
Salaris: De CAO GGZ is van toepassing. De functie is conform FWG 3.0 ingedeeld in functiegroep FWG 50 (€ 3.218 - € 4.263 bruto per maand o.b.v. 36 uur). Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Fiscaal voordeel. Bij ons krijg je de mogelijkheid tot het kopen van producten met fiscaal voordeel, denk aan een telefoon, fiets of laptop.
Een goede pensioensregeling. Geregeld bij het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Zo zit je er niet alleen nu, maar ook later nog warmpjes bij.

De functie is niet verenigbaar met een andere functie binnen Reinier van Arkel.

Meer weten en solliciteren
Meer weten: Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Centrale Clientenraad, Alleke Eriks via 06 10 45 80 47 of met de secretaris Raad van Bestuur, Sander Feuth (06 546 987 34). Voor meer informatie over de inhoudelijke werkzaamheden kun je ook contact opnemen met de collega coach/ondersteuner, Margo Danens, via telefoon (06) 83 21 53 90. Zij staan je graag te woord.

Solliciteren
Interesse? Leuk! Solliciteren kan door het toesturen van je CV en motivatiebrief via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Reinier van Arkel onderstreept het herstelgericht werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en maakt daarbij gebruik van ervaringskennis. Dit wil de organisatie ook tot uitdrukking brengen binnen deze functie en vraagt mensen die putten uit eigen ervaringen binnen de GGZ nadrukkelijk te solliciteren.

De sollicitatietermijn sluit op zondag 4 augustus. De eerste ronde gesprekken vinden plaats in de week van 12 augustus. De tweede ronde gesprekken vinden plaats in de week van 19 augustus. We zijn voornemens de procedure in augustus af te ronden.

Onderdeel van ons beleid is dat wij aan iedereen die bij Reinier van Arkel wil werken een VOG vragen. Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Contact

Sander Feuth
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

GGz Breburg

Zorgbemiddelaar Crossroads

Tilburg
28 - 32 uur