GZ psycholoog - Vroege Interventie Psychose (VIP)

Hoe doen we het, wat maakt ons uniek?
Wij komen snel in actie om op verschillende manieren te ondersteunen bij het herstel. Op die manier wordt de schade van de psychose beperkt. Het doel is om de duur van de psychose te verkorten en de gevolgen te beperken. Ons streven is om te behandelen in de eigen omgeving, samen met het netwerk. Thuis herstel je namelijk het beste. Deze manier van samenwerken en behandelen helpt om (de kans op) een terugval in de toekomst te minimaliseren. In de samenwerking vinden wij gelijkwaardigheid, vertrouwen, eigen regie en het actief betrekken van belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt belangrijk. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herstelgerichte visie, waarbij we onder andere werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We bieden behandeling op maat. Aangezien de VIP-methodiek is afgeleid van de FACT-methodiek, is het mogelijk om de zorg intensiever aan te bieden wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij de wensen en/of behoeftes van cliënten, waarbij ook aandacht is voor eventuele andere probleemgebieden zoals trauma, ontwikkelinsgproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, stigmatisering en systeemproblematiek. Wij werken multidisciplinair waarbij het mogelijk is om per individu te kijken welke professional het beste aansluit bij de behandeldoelen. Deze staan omschreven in het persoonlijke behandelplan.

Als GZ-psycholoog ben je regiebehandelaar en bestaan je kerntaken uit diagnostiek en uiteenlopende individuele behandelingen. Daarnaast ondersteun je het team en draag je bij aan nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen en/ of onderzoek in het vakgebied. Je hebt aandacht voor vragen op het gebied van zingeving en het vinden van een nieuwe betekenis in een volgende fase van het leven, naast het bieden van behandeling voor uiteenlopende problematiek. Ook het geven van werkbegeleiding of supervisie kan onderdeel van je takenpakket zijn. In deze functie blijf je de samenwerking stimuleren tussen cliënt, diens systeem en netwerkpartners.

De volgende taken kunnen ook onderdeel uitmaken van deze functie:
 • Het doen van diagnostiek, indicatiestelling en (kortdurende) behandeling (waaronder CGT-P), begeleiding en advisering van cliënten en het cliëntsysteem.
 • Het initiëren en coördineren van het behandelproces.
 • Het verzorgen van intakes vanuit herstelgerichte visie
 • Het opstellen van het behandelplan en het vormgeven aan multidisciplinaire afstemming binnen het behandelteam.
 • Het bewaken en begeleiden van de methodische uitvoering van het behandelproces, evaluatie van behandeling, rapportage en dossiervorming.
 • Het samenwerken met andere instellingen en gemeenten en andere externe partijen.
 • Het geven van psycho-educatie over psychose aan client en naasten.
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid van het team.

Waarom we het doen?Wij geloven dat na een eerste psychose een goed herstel mogelijk is. Wat helpt is vroeg ingrijpen. Door vroeg in te grijpen minimaliseren we zowel de impact van de psychose als een terugval in de toekomst. Het bieden van toekomstperspectief bij jongvolwassenen zien wij als een belangrijke taak. Dit doen wij door samen te werken met onze cliënten en hun netwerk. Door samenwerking ontstaat er hoop, wat essentieel is voor herstel. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen. Het kan betekenen dat cliënten minder last hebben van hun klachten en leren omgaan met de psychosegevoeligheid. Wij kijken vooral naar wat cliënten nog wel kunnen. De Vroege Interventie bij Psychose behandelt multidisciplinair psychotische en bijkomende psychische klachten, versterkt de zelfzorg, werkt aan terugvalpreventie en zet veel in op positieve gezondheid. We leveren hierin een belangrijke bijdrage met psychologische diagnostiek en behandeling bij een eerste of tweede psychose, waarbij het CGT-model bij psychose leidend is ons denken. We zetten ons in om vroegdetectie en vroegbehandeling gericht op het voorkomen van (eerste) psychose en in de vorm van mede-behandeling bij psychotische problematiek mogelijk te maken.


Wat vragen wij van jou?
 • Een registratie in het BIG-register als GZ-psycholoog.
 • Je sluit van nature in je communicatie gemakkelijk aan bij diverse doelgroepen.
 • Je bent in staat om systeemgericht en resultaatgericht te werken.
 • Als persoon ben je flexibel en creatief.
 • Bij voorkeur beschik je over kennis van en ervaring met onze complexe doelgroep.

Wat kunnen wij je bieden?
Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Wij investeren graag in studiemogelijkheden en als je het leuk vindt, kun je aansluiten bij één van onze wetenschappelijke onderzoekslijnen.

Verder bieden we onder meer het volgende:
 • Inschaling binnen de cao-ggz binnen FWG 65 (tussen € 4.785 - € 6.264 – per 01-01-2024);
 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd, het aantal uren bepalen we graag in overleg met je;
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
 • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Meer weten en reageren?
Wil je weten of werken bij Reinier van Arkel iets voor jou is? Neem voor meer informatie contact op met Henriette Oomen (Manager Zorg VIP Team), bereikbaar via: 06-15025311.

Wil je direct solliciteren? Klik dan op de "solliciteer hier" button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.
Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.
Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Recente vacatures

St. Elisabeth Roosendaal

(GZ-)Psycholoog

Roosendaal
24 - 32 uur
Thebe

Klinisch Neuropsycholoog

Breda
16 - 36 uur
Koraal, locaties De La Salle en Maashorst

MST Therapeut / De La Salle - Boxtel

Boxtel
32 - 36 uur