zoekt een

Crisis zorgprofessional

VOOR WIE DOE JE HET?
We zetten ons in voor kinderen, vrouwen en mannen die zich bevinden in een crisissituatie waarbij er sprake is van onveiligheid waardoor er direct actie ondernomen moet worden.
De onveiligheid kan ontstaan door onder andere; huiselijk geweld, kindermishandeling, pedagogische onmacht, zorgwekkend gedrag en/of psychosociale problemen. Het crisisinterventieteam (CIT) bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen heeft het CIT de kennis in huis voor een goede beoordeling van de crisissituatie. Het doel is om zo snel mogelijk te zorgen voor rust en veiligheid en indien nodig wordt er gekeken naar opvang of andere ondersteuning. Het crisisinterventieteam is actief in de regio Hart van Brabant en is 24/7 bereikbaar. Het CIT is ook het Meldpunt voor zorgwekkend gedrag en is de gemeentelijke voordeur voor een verkennend onderzoek van de Wvggz.

HOE DOE JE DAT?
We werken in een trans organisatorisch team met collega’s vanuit GGZ Breburg, Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, Amarant en Sterk Huis. Samen dragen we er zorg voor dat er 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid is voor professionals en burgers in crisissituaties. Indien nodig gaan we direct naar de locatie om in te schatten wat er nodig is om de veiligheid te borgen. Daarbij dragen we zorg voor een goede afwikkeling van de crisismelding.

WAAROM WERKEN BIJ STERK HUIS?
Sterk Huis zorgt voor een veilig en zelfstandig leven voor iedereen die hulp nodig heeft, daar zetten we ons koste wat kost voor in. We zijn een tegendraadse, soms wat rebelse organisatie met een stevige visie. We geloven in kennis en ervaring. Onze Steeds Sterker Academie biedt ondersteuning om continu te blijven leren, ontwikkelen en innoveren. Sterk Huis is een platte organisatie met sterke teams. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door inhoudelijk bij te dragen aan onze missie om te innoveren in het sociale domein. Als echte SterkHouder pak je natuurlijk je kans om je verder te ontwikkelen.

HOE ZIET JOUW WERKDAG ERUIT?
 • Het is nooit te voorspellen hoe een dag bij het CIT verloopt. Elke dienst begin je met een overdracht. Afhankelijk van wat er speelt wordt daarop geanticipeerd. Soms betekent dat, dat je meteen bij aanvang van je dienst ter plaatse gaat om een crisis in te schatten. Het kan ook zijn dat je acties vanuit de vorige dienst gaat overdragen naar betrokken hulpverleners.
 • Intussen gaat de telefoon en komt er een nieuwe crisismelding binnen. Dit gaat over een vrouw en haar kind die in een erg onveilige situatie zitten. In overleg met je collega besluit je dat je ter plaatse gaat om de situatie in te schatten. In gesprek met de vrouw blijkt dat er sprake is van behoorlijke dreiging waardoor je ervoor kiest om de vrouw en haar kind veilig te plaatsen. Vervolgens draag je de zorg over aan de hulpverlening zodat zij hiermee aan de slag kunnen.
 • Daarna belt er een burger die melding maakt over een persoon die zorgwekkend gedrag vertoont. Je neemt een melding zorgwekkend gedrag aan en zet de benodigde acties uit.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE?
Je hebt het talent om te improviseren en je bent creatief met oplossingen. Je houdt het hoofd koel bij crisissituaties en weet hoe hierin te interveniëren. Je kunt snel schakelen tussen verschillende partijen en hebt kennis hoe te handelen in complexe situaties en het kunnen uitstippelen van de juiste route. Samenwerking en verbinden zijn jou op het lijf geschreven. Je bent een teamplayer met humor en relativeringsvermogen.

Verder heb je:
 • Een afgeronde sociale (PED) agogische opleiding op HBO niveau.
 • Een SKJ of BIG registratie.
 • Kennis van en inzicht in hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken.
 • Kennis van alle mogelijke problematieken die voor kunnen komen binnen de doelgroep 0-100+ zoals: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, psychopathologie, geriatrie, seksueel geweld, Wet Verplichte GGZ, verslavingsproblematiek, etc.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B en hebt de beschikking over een auto.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN?
 • De functie CIT professional in salarisschaal 10 met salaris tussen € 3.352,22 en € 5.036,05 o.b.v. 36 uur per week, conform CAO-Jeugdzorg 2024-2025.
 • Een contract voor 28-36 uur. Indien je meer uren wilt werken dan 28 uur, worden de overige uren ingezet als ambulant hulpverlener.
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en overige goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Indien je er voor kiest om via een van de andere aangesloten organisaties in dienst te komen zullen de arbeidsvoorwaarden en cao van toepassing zijn geldende voor de desbetreffende organisatie.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met teamleider Sayenna Baidjoe via 06 22 35 78 67. Je kunt tevens een kijkje nemen op de website www.crisisinterventieteam.nl. De vacature sluit op 10 oktober 2024 en de gesprekken worden gevoerd in overleg.

Contact

Judith Martens
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Reinier van Arkel

Begeleider - Regioteam Vught e.o.

Vught
28 - 36 uur
ORO

GZ-Psycholoog in opleiding

Helmond
32 - 40 uur
Mijzo

Social Worker

Raamsdonksveer
In overleg