zoekt een

Coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld 32 uur per week

Start bij voorkeur per 1 september 2024 

De functie is in eerste instantie voor een half jaar met mogelijke verlenging. Het aantal uren dat dan beschikbaar komt, is afhankelijk van de formatieruimte. 

Ga jij met ons de strijd aan?
Wij gaan voor een sluitende aanpak rondom huiselijk geweld in Eindhoven, door de omgeving te informeren en activeren. Hierbij adviseren en ondersteunen we (young) professionals/aandacht functionarissen rondom uitvoering van de meldcode en is er aandacht voor bewustwording, urgentiebesef en voorlichting aan inwoners. 
De beschikking van de gemeente Eindhoven was afgelopen jaren gericht op de aanpak van kindermishandeling. Sinds begin 2024 is dit verbreed naar 0 - 100 jaar. Het doel is het bevorderen van veiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Kindermishandeling is hier een wezenlijk onderdeel van, maar we richten ons bv. ook op partnergeweld/femicide.

Wat is jouw rol? 
Je werkt samen met een collega-coördinator, een projectondersteuner en het externe netwerk. Je zal je voornamelijk richten op de volgende onderwerpen:  
Organiseren van voorlichtingen voor (young) professionals en het door ontwikkelen van het aanbod.
Onderwijsinstellingen (HBO/MBO) faciliteren in lesmethodieken rondom de Meldcode. 
Organiseren van de Week tegen Kindermishandeling.
Organiseren van informatiebijeenkomsten en activiteiten voor inwoners. 
 
Je collega-coördinator richt zich op: 
Het inzetten, toerusten en faciliteren van aandacht functionarissen van verschillende organisaties in het sociaal domein, zorg, veiligheid en onderwijs.
Ontwikkelen en uitrollen van de Toolkit: Veilig Opgroeien voor het basisonderwijs 
Projectleider werkgroep ‘Kinderen van gescheiden ouders’ (andere subsidie). 
 
De projectondersteuner helpt bij de organisatie van voorlichtingen, de Week tegen Kindermishandeling en verzorgt de externe communicatie.
 
Voor de subsidie opdracht van 2025 kan opnieuw naar de verdeling van taken gekeken worden.

Wat is daarvoor nodig? 
Het is van belang dat je beschikt over kennis op het thema veiligheid in afhankelijkheidsrelaties en bekend bent met het werkveld. Je volgt trends en ontwikkelingen op de verschillende thema’s en je weet daar visie en beleid op te ontwikkelen, die leiden tot programma’s voor de stad Eindhoven. Je toetst de effecten en signaleert knelpunten. Je onderhoudt op een proactieve, enthousiaste manier het professionele netwerk door het organiseren van- en deelnemen aan projectgroepen en netwerkverbanden op de verschillende thema’s. Bij voorkeur beschik je al over een groot netwerk in de regio Eindhoven.

Wat neem jij mee?
Deze veelomvattende en uitdagende functie vraagt om een coördinator die pragmatisch is ingesteld, kan adviseren, netwerken, plannen, organiseren en presenteren. Je functioneert op zowel tactisch als operationeel niveau. Je kunt samenwerken in een klein team als ook zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Ten slotte ben je een verbinder pur sang.
Je bent in het bezit is van relevante diploma’s (min. HBO) en je hebt ervaring in het werken in het sociaal domein. Een pluspunt is het hebben van praktijkervaring als aandacht functionaris HG & KM en het bezit van een LVAK certificaat aandacht functionaris.  

Onze aanbieding
Een functie als deze waarderen wij met een salaris volgens de CAO Sociaal Werk in schaal 9 (min. € 3.528,00 en max.€ 5.202,00 bruto per maand op fulltime basis). Daarnaast bieden wij je prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een loopbaanbudget, individueel keuzebudget, verlofsparen, pensioenregeling, telefoonregeling, reiskostenregeling, fietsenplan, gratis toegang tot 500+ actuele trainingen en flexibel en hybride werken en 13e maand; We zijn groot voorstander van deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding en intervisie en er is ruimte voor het hanteren van flexibele werktijden en hybride werken.

Wil jij meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kitty Willems, Coördinator RAK, via 06-51 22 79 85. I.v.m. vakantie bereikbaar tot en met 11 juli en vanaf 5 aug. 

Heb jij interesse?
Reageren kan tot en met 5 augustus 2024.

Wij vinden het belangrijk om mensen die langdurig werkloos zijn, of om andere redenen moeilijk aan werk kunnen komen een kans op werk te bieden. We geloven in hun talenten en nodigen hen daarom nadrukkelijk uit om bij ons te solliciteren.
Graag dragen we op deze manier bij aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hiervoor zijn we beloond met een PSO-certificaat trede 3.

Lumens is een welzijnsorganisatie. Bij ons werken 300 professionals elke dag voor mensen die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat doen we vanuit onze expertise, passie en overtuiging, met als doel iedereen mee te laten doen aan onze samenleving. Op een manier die bij hem of haar past. Daarbij hebben we veel aandacht voor de dingen die wel goed gaan en stimuleren we talent ontwikkeling, zodat iemand de (skills) vaardigheden ontwikkelt om zichzelf te redden als het even wat minder gaat. Zo bouwen wij aan een veerkrachtige samenleving.

Lumens is als welzijnspartner actief in Eindhoven en 21 regiogemeenten. In ons werkgebied wonen 750.000 inwoners. Samen met deze inwoners en onze samenwerkingspartners werken we aan sociale veerkracht. Dat doen we zo dichtbij als mogelijk in buurten en wijken. De maatschappelijke vragen van inwoners staan centraal in al onze processen. 

Met onze organisatiestrategie bewegen we voortdurend mee met ontwikkelingen in het sociale domein en actualiteiten in de samenleving. Dit is noodzakelijk om de aansluiting te kunnen blijven borgen met de inwoners en opdrachtgevers waarvoor we werken. Zo hebben we onze organisatie het afgelopen jaar volledig ingericht ter ondersteuning van zelforganiserende teams. Op deze manier kunnen we onze collega’s ‘in het veld’ zo goed mogelijk begeleiden zodat zij de focus kunnen houden op de inwoners waarvoor we werken.

Lumens is een organisatie die sociale professionals optimale eigen regelruimte biedt om de vaak complexe maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden. In verbinding met elkaar in multidisciplinaire teams, gebiedsgericht in wijken en buurten, werken zij dan ook met inwoners en lokale partners vanuit eigen regie, veerkracht, vertrouwen en vindingrijkheid.

Contact

Kitty Willems
Kitty Willems
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

IMW regio Tilburg

Algemeen maatschappelijk werker

Tilburg
24 - 28 uur
Humanitas DMH

Ambulant begeleider Homerun West Brabant

Breda
24 - 32 uur
Jeugdbescherming Brabant

Jeugdbeschermer regio 's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch
28 - 36 uur