Congregatie Zusters van Liefde

De Congregatie Zusters van Liefde is gesticht in 1836. Vanuit een kleine groep van drie vrouwen is de congregatie uitgegroeid tot een bloeiende organisatie die zich heeft ingezet voor onderwijs, verpleging, verzorging en de maatschappelijke noden van elke tijd. Ook waren zij binnen deze werkvelden actief in diverse landen in en buiten Europa. In totaal waren 1756 vrouwen lid van de Congregatie. Op het hoogtepunt – in de jaren zestig waren – er tegelijkertijd ruim 1.100 zusters.

Vanaf de jaren zeventig zijn er geen nieuwe zusters meer ingetreden en zijn langzamerhand alle kloosters verkocht, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen en overige werken overgedragen aan overheid en diverse maatschappelijke organisaties.

Op 01-01-2017 zijn er nog 134 zusters, waarvan de meeste in twee kloosters in Schijndel, Noord-Brabant wonen. Daarnaast zijn er nog een aantal zusters die zelfstandig of in kleine groepjes wonen in diverse plaatsen in Nederland.

In totaal heeft de congregatie ongeveer 91 medewerkers in dienst, die voornamelijk op één locatie werken, maar die wel flexibel ingezet kunnen worden op beide locaties.

Werken bij

Bij de Congregatie staat de dienstverlening aan de zusters centraal. Daarbij bestaat er een grote betrokkenheid tussen zusters en medewerkenden, waardoor het enthousiasme en de motivatie in het werk hoog zijn.

De Congregatie streeft, naast hoogwaardige dienstverlening aan de zusters, ook een hoogwaardige dienstverlening aan de medewerkers na. 

Vanuit de doelstelling van de congregatie is in 2004 de missie van de werkorganisatie opgesteld. Deze missie is de grondslag voor alle werkzaamheden van alle medewerkenden binnen de congregatie. Samen staan de medewerkenden ervoor om de zustergemeenschap goed te ondersteunen.

Missie
De werkorganisatie heeft als primair doel het bieden van hoogwaardige ondersteuning aan de Congregatie van de Zusters van Liefde.Deze ondersteuning wordt gegeven op een wijze die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van iedere zuster en tegelijkertijd aan het gemeenschapsleven van de communiteit en de Congregatie waarvan zij deel uitmaakt en waarvan de basis in de Constituties is vastgelegd.Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en religieuze aspecten.De ondersteuning wordt geboden op het terrein van wonen, facilitaire dienstverlening en het bieden van verzorging en begeleiding aan het dalende aantal zusters van de Congregatie.Een beleid dat uitgaat van inkrimping van de werkorganisatie maar gericht is op continuïteit.De werkorganisatie wil staan voor saamhorigheid tussen zusters en medewerkenden en optimale samenwerking tussen medewerkenden onderling.De werkorganisatie streeft een gezamenlijke beleidsontwikkeling binnen de congregatie na, met respect voor de diversiteit van de zustergemeenschap en de eigen cultuur per kloostergemeenschap.

Locaties

Congregatie Zusters van Liefde van Schijndel

Pastoor van Erpstraat 1
5481 BK  Schijndel
Verpleging en verzorging
Pastoor van Erpstraat 1
5481 BK
 Schijndel