Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Convivio bestaat uit twee locaties voor mensen met dementie: een dagbesteding en Huis Convivio Beide locaties bevinden zich aan de Goirkestraat in Tilburg. Bij Huis Convivio leveren we 24-uurs dementiezorg aan zeventien bewoners. In ons dagbestedingscentrum bieden wij dagelijks 10 tot 12 mensen met een geheugenprobleen een veilige en vertrouwde omgeving. Bij Convivio werken 25+ medewerkers, zowel in de dagbesteding als bij het wonen. 

In februari 2014 is Convivio gestart met een kleinschalig woonproject: Huis Convivio. Juist het kleinschalige biedt de mogelijkheid ons oprecht in te leven in deze kwetsbare ouderen. Zo kan Convivio voor iedere bewoner een vertaling maken naar de gewenste manier van leven. In april verhuisden de bewoners naar de huidige, grotere locatie aan de Goirkestraat. De sfeer, gewoontes en behoeftes, staan centraal. Vanuit de relatie en interactie geeft Convivio een zinvolle en menswaardige invulling aan de dag waarbij de regie zoveel mogelijk bij hen wordt gelaten. 

Vanuit de kernwaarden houdt Convivio bewoners actief door middel van actieve, creatieve en inspirerende activiteiten. De behoefte aan het type zorg zoals geboden door Convivio zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Convivio biedt veiligheid, huiselijkheid en een prettige en humane interactie voor een menswaardige oude dag. De regie wordt zoveel mogelijk bij onze deelnemers gelaten. 

Belevingsgerichte zorg

Convivio wonen verleent zorg die gericht is op de beleving en interesse van de bewoner zoals hij/zij in het leven staat en zoals hij/zij vroeger in het leven stond met zijn/haar eigen hebbelijk en onhebbelijkheden. 

De 4 plussen van Convivio

  • + Persoonlijke aandacht en begeleiding staan bij ons hoog in het vaandel.
  • + Convivio heeft empathie met de ouderwordende mens en biedt gastvrijheid, rust, geborgenheid en plezier. 
  • + Convivio heeft zowel 24-uurs zorg als dagbegeleiding voor de ouderwordende mens met geheugenproblemen.  
  • + Convivio heeft eigen chauffeurs die u uit en thuis brengen van en naar de dagbesteding aan de Goirkestraat in Tilburg. 

Er verschijnt 4 keer per jaar een nieuwsbrief die bedoeld is om direct betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen binnen het vak en binnen Convivio dagbesteding en wonen. Wij laten u eenmalig met deze brief kennismaken. Wij wensen u veel leesplezier.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Huis Convivio

Dagbesteding Convivio

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Convivio is een kleinschalige zorgonderneming waarbij persoonlijke aandacht en zorg hoog in het vaandel staan. Het is een kleine organisatie waarbinnen de aanspreekcultuur als toegankelijk kan worden omschreven. Er is een horizontale organisatiestructuur. 

De werkwijze binnen Convivio is gericht op de ouder wordende medemens met geheugenproblemen, daarbij wordt gekeken naar de mens met zijn achtergrond en persoonlijkheidskenmerken die er mogen zijn. Een heel belangrijk uitgangspunt voor is het ‘kennen van de persoon’. Wie en hoe was hij/zij? Welke functie heeft hij/zij vervuld in de maatschappij? Vanuit die kennis probeert Convivio mensen te stimuleren om bij te blijven. Niet de ziekte staat centraal maar de persoon! 

De uitdaging in dit werk is de directe betrokkenheid bij de bewoner / deelnemer en de betekenis die je geeft door middel van activiteiten en begeleiding die wordt geboden. Als het gaat om meedoen met activiteiten die worden georganiseerd in de omgeving is er veel mogelijk. Convivio is een kleine wendbare organisatie die denkt in mogelijkheden. Jouw talent krijgt bij ons een kans zich verder te ontwikkelen en onze mensen waarderen je inzet en betrokkenheid. 

Ben je enthousiast? Nieuwsgierig? Neem contact op met Franca van Gompel.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bij Convivio werken wij samen met diverse Opleiding instituten zoals o.a. Fontys, ROC. Wij zijn een erkend leerbedrijf via Calibris/SBB. Onze studenten werken binnen ons bedrijf als llng verzorgende-IG, Verzorgende MMZ, verpleegkundige niveau 4. Wij hebben leerlingen die BOL of BBL volgen, beide leerwegen zijn binnen ons bedrijf mogelijk.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Convivio is altijd op zoek naar goede vrijwilligers bij de dagbesteding of Huis Convivio. Er zijn verschillende activiteiten waarbij je hulp als vrijwilliger gevraagd kan worden. Denk aan wandelen, koken, bakken, schilderen, tekenen, spelactiviteiten, muziek luisteren of zelf een instrument bespelen, in samenwerking met professionele ondersteuning van onze medewerkers. 

Als vrijwilliger maak je het onze bewoners en deelnemers aangenamer en comfortabeler. Je geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen. Vanuit Convivio verwachten we van onze vrijwilligers en medewerkers dat ze op een gezellige wijze met de bewoners omgaan.  Vrijwilligers die 4 uur of meer per week helpen, krijgen bij Huis Convivio een vrijwilligersvergoeding. Heb jij zin en tijd om mensen persoonlijke aandacht te geven, heb je affiniteit met ouderen, ben je communicatief vaardig en ondernemend dan zijn wij op zoek naar jou. 

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die perfect is voor dit werk? Neem dan per mail contact op.

Contactpersoon

Vacatures Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 1 actuele vacatures van Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding geen vrijwilliger vacatures open staan.