Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Convivio bestaat uit dagbesteding en 24 uurs zorg wonen. In villa Anna wonen 9 bewoners. Op de kobaltstraat komen dagelijks 12 deelnemers. Op dit moment zijn er twee locaties. Bij Convivio-Zorg werken 25 medewerkers zowel in de dagbesteding als bij het wonen.

Convivio “kleinschalig” wonen, voor de ouder wordende medemens met geheugenproblemen, is een “thuis” waar onze bewoners zich veilig voelen. De sfeer, gewoontes en behoeftes, staan centraal. Vanuit de relatie en interactie geven we een zin - volle en menswaardige invulling aan de dag waarbij de regie zoveel mogelijk bij hen wordt gelaten. 

Vanuit onze kernwaarden houden we bewoners actief door middel van actieve, creatieve en inspirerende activiteiten. De behoefte aan het type zorg zoals geboden door Convivio zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Convivio biedt veiligheid, huiselijkheid en een prettige en humane interactie voor een menswaardige oude dag. De regie wordt zoveel mogelijk bij onze deelnemers gelaten.

Belevingsgerichte zorg
Convivio wonen verleent zorg die gericht is op de beleving en interesse van de bewoner zoals hij/zij in het leven staat en zoals hij/zij vroeger in het leven stond met zijn/haar eigen hebbelijk en onhebbelijkheden. 

De 4 plussen van Convivio
+Persoonlijke aandacht en Begeleiding staan bij ons hoog in het vaandel.
+Convivio heeft empathie met de ouderwordende mens en biedt gastvrijheid, rust, geborgenheid en plezier.
+Convivio-zorg heeft zowel 24 uurs zorg als dagbegeleiding voor de ouderwordende mens met geheugenproblemen.
+ Convivio heeft eigen chauffeurs die u uit en thuis brengen van en naar de dagbesteding aan de kobaltstraat 13 in Tilburg West.

Er verschijnt 4 keer per jaar een nieuwsbrief die bedoeld is om direct betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen binnen het vak en binnen Convivio dagbesteding en wonen. Wij laten u eenmalig met deze brief kennismaken. Wij wensen u veel leesplezier.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Convivio - Wonen

Convivio - Dagbesteding

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Convivio is een kleinschalige zorgonderneming waarbij “Persoonlijke aandacht en zorg” hoog in het vaandel staat. Wij zijn een kleine organisatie waarbinnen de aanspreekcultuur als toegankelijk kan worden omschreven. Er is een horizontale organisatiestructuur.

De werkwijze binnen Convivio is specifiek gericht op de ouder wordende medemens met geheugenproblemen. Waarbij wij kijken naar de mens met zijn achtergrond en persoonlijkheidskenmerken die er mogen zijn.  “Een heel belangrijk uitgangspunt voor ons is het ‘kennen van de persoon’. Wie en wat was hij/zij? Welke functie heeft hij/zij vervuld in de maatschappij? Vanuit die kennis proberen wij mensen te stimuleren om  bij te blijven. Niet de ziekte staat centraal maar de persoon!”

De uitdaging in dit werk is de directe betrokkenheid bij de bewoner /deelnemer en de betekenis die je geeft door middel van activiteiten en begeleiding die geboden wordt.

Veel is er mogelijk als het gaat om meedoen met activiteiten die georganiseerd worden in de omgeving. Convivio is een kleine wendbare organisatie die denkt in mogelijkheden.

Ben je enthousiast? Nieuwsgierig? Neem contact op ………………………….

Onze mensen waarderen je inzet en betrokkenheid.

Jouw talent krijgt bij ons een kans zich verder te ontwikkelen.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bij Convivio werken wij samen met diverse Opleiding instituten zoals o.a. Fontys, ROC. Wij zijn een erkend leerbedrijf via Calibris/SBB. Onze studenten werken binnen ons bedrijf als llng verzorgende-IG, Verzorgende MMZ, verpleegkundige niveau 4. Wij hebben leerlingen die BOL of BBL volgen, beide leerwegen zijn binnen ons bedrijf mogelijk.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze organisatie. Zij leveren een directe bijdrage samen met onze medewerkers aan het welzijn van onze bewoners en cliënten. Zowel individueel als in groepsverband hebben zij contact met onze deelnemers en bewoners. Convivio organiseert veel activiteiten op locatie. Indien er activiteiten binnen de gemeente zijn zoals Kermis, grijs zingt in de spoorhal, carnaval of andere activiteiten in de wijk dan is Convivio actief met haar bewoners en deelnemers.

Binnen onze organisatie zijn onze vrijwilligers actief op velerlei gebied zoals: Maaltijdbereiding in de keuken, gastvrouw of gastheer voor onze bewoners en deelnemers, chauffeur om mensen te halen en te brengen, muziek en dans, creativiteit. De talenten die onze vrijwilligers in huis hebben komen rechtstreeks ten goede aan het welzijn van onze deelnemers en bewoners.
Onze deelnemers en bewoners waarderen de inzet van onze vrijwilligers met een lach en welgemeend enthousiasme over datgene wat er op dat moment plaatsvindt of gebeurd. De lach, het enthousiasme en het gevoel dat je ertoe doet zijn onbetaalbaar.

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Convivio-zorg voor ouderen, wonen en dagbesteding.