Wij vragen

In Sint Michielsgestel bevindt zich het pand Nieuw Beekvliet waar 40 cliënten wonen die een vraag hebben naar 24 –uurs zorg (WLZ). Binnen het pand worden 5 sub locaties/groepen gecreëerd voor 8 cliënten. Ben je enthousiast om deze nieuwe woongroep mee op te bouwen dan zoeken wij voor Beekvliet groep B per direct een:

PEDAGOGISCH BEHANDELAAR
28 uur per week

Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij!

Wie zijn onze cliënten?

Op beekvliet B wonen 8 dove, licht tot matig verstandelijke beperkte cliënten. Het gaat om zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 27-56 jaar. Vele van de cliënten hebben ook een visuele beperking. Daarnaast speelt er bij sommige bewoners psychische of psychiatrische problematiek, in de vorm van ASS en een angststoornis en is er sprake van een medische problematiek.

Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in een vertrouwde omgeving is zeer belangrijk voor al onze cliënten.

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Onze groep vraagt veel aandacht in de onderlinge communicatie vanwege verschil in communicatiecode’s en niveau. We maken gebruik van NGT, Wingerd gebaren, NMG, 4-handengebaren, vingerspelling, schrijven, tekenen en picto’s.

Werken bij locatie Beekvliet

In Beekvliet B is een huiselijk klimaat nodig waarin cliënten zelf de keuze kunnen maken om zelfstandig de dag door te komen of gezelschap op te kunnen zoeken.

Belangrijk is dat bewoners in een veilige omgeving kunnen wonen.

Ben jij diegene:

 • Die het verschil kan maken in een dynamische omgeving;
 • Die goed kan observeren, zodat je de hulpvraag van de cliënt (tijdig) ziet;
 • Het contact aangaat met de individuele cliënt;
 • Die het overzicht kan behouden, vooruit kan denken en hier de juiste plannen en programma’s bij kan maken;
 • Flexibel is?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden als pedagogisch behandelaar
Je gaat als pedagogisch behandelaar aan de slag bij Beekvliet B. De cliënten hebben meerdere beperkingen, maar jij ziet vooral hun mogelijkheden en talenten. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire team en helpt bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Je begeleidt, verzorgt en activeert behandelingondersteunende werkzaamheden voor je cliënten. Je stimuleert en motiveert hen bij het uitvoeren van activiteiten en halen van doelen. Je zorgt voor een veilig, therapeutisch en communicatief klimaat en werkt zelfstandig en in nauwe afstemming met collega’s. Samen met je team haal je het beste uit cliënten. Dit doe je altijd in afstemming met ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen.

Wat verwachten wij van jou?

Om kleur te geven aan het leven van onze cliënten verwachten we dat:

 • Je in het bezit bent van een hbo-diploma op sociaal-agogisch gebied of MBO 4 diploma met werkervaring;
 • Je ervaring hebt met verschillende communicatievormen, variërende van pictogrammen tot aan NGT;
 • Je blij wordt van de kleine stapjes die cliënten maken en de professionele creativiteit en flexibiliteit hebt om dit samen te bereiken;
 • Je beschikt over vaardigheden voor het methodisch begeleiden van cliënten;
 • Je goed in een team, maar ook zelfstandig kunt werken;
 • Je coördineert de zorg a.d.h.v. de KHP’s en coacht collega’s in de uitvoering van het KHP en doelen;
 • Je hebt respect en begripvolle houding zowel naar cliënten als naar ouders/verzorgers. Nauwe samenwerking met ouders, en oudercontacten onderhouden;
 • Samen met Pb-ers overstijgend kunt kijken naar cliënten, maar ook naar het functioneren van het team als geheel;
 • Je een evenwichtige persoonlijkheid hebt, creatief bent en beschikt over humor en een flexibele houding.

Ons aanbod

Dit bieden wij jou:

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team;
  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging;
 • Een baan voor 28 uur per week;
 • Veel opleidingsmogelijkheden.

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 45 zoals omschreven in cao gehandicaptenzorg 2017-2019

(minimaal €2016,- en maximaal €3084,-bij een volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao.

Bijzonderheden

Referenties &verklaring omtrent gedrag(VOG)

Het opvragen van referenties is onderdeel van onze selectieprocedure. Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag(VOG)is verplicht als je bij ons komt werken.

Interne kandidaten

Ben je een interne kandidaat? Dan heb je bij gelijke geschiktheid de voorkeur boven externe kandidaten. Be je een interne kandidaat met een voorrangspositie? Geef dit door bij je sollicitatie.

Doelgroep

Kentalis vraagt kandidaten met een beperking (doof of slechthorend, doofblind, TOS, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie.

Alléén als je tot één of meerdere van bovenstaande doelgroepen behoort, ( geef dit ook aan in het sollicitatieformulier onder het kopje, "ik behoor tot 1 van de doelgroepen"), stuur je sollicitatie dan niet alleen via de sollicitatiebutton, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl

Extra informatie

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze bijzondere baan? Neem dan contact op via de mail met Anita Singor, teamcoach Beekvliet (a.singor@kentalis.nl) of per telefoon 06-12743179.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende