Delegatie van de Kapucijnen in de Lage Landen

Delegatie van de Kapucijnen in de Lage Landen heeft een kloosterverzorgingshuis (KVH) ingericht om bejaarde en zieke medebroeders in Nederland en de uit haar missiegebieden terugkerende missionarissen huisvesting, verzorging en verpleging te bieden in hun eigen leefmilieu. De Orde wil op deze wijze haar identiteit en zelfstandigheid bewaren voor haar hulpbehoevende medebroeders en wil tevens ruimte laten voor de autonomie van de individuele broeder De gehele communiteit telt 35 broeders. Er zijn 28 medewerkers (16 fte’s) werkzaam binnen de zorgafdeling en facilitaire dienst.

Werken bij

De kloostergemeenschap bestaat uit een religieuze leefgroep welke leeft volgens het Evangelie van Jezus Christus naar het voorbeeld van Sint-Franciscus. De leefwijze van Franciscus inspireert de broeders om eenvoudig, hoopvol en blijmoedig door het leven te gaan. Elke huisgenoot en personeelslid binnen deze religieuze gemeenschap van het KVH wil zich inzetten om de verpleeg- en verzorgingsbehoevende medebroeders een thuisgevoel te geven.

Doordat het KVH een blijvend onderdeel is van de communiteit Korvel te Tilburg, biedt dat de mogelijkheid om aan de zieke en bejaarde medebroeders tot het einde van hun leven de veilige en verantwoorde zorg te verlenen. De zorg is op alle terreinen, ondersteunend, begeleidend en aanvullend. Vooral de religieuze aspecten van het leven van de individuele broeder worden gerespecteerd en zijn verankerd in de dagorde van het KVH.

Aan de liturgische bijeenkomsten nemen ook zoveel mogelijk de verzorgingsbehoevende medebroeders deel. De medebroeders die niet in staat zijn de diensten in de kerk of in de koorruimte bij te wonen kunnen op hun kamer via de kerktelevisie de diensten volgen.

Naast de liturgische diensten vinden er ook andere activiteiten plaats zoals bezinning, meditaties, het gezamenlijk ontvangen van het sacrament van de zieken, thema-middagen voor Kapucijnen en medewerkenden (o.a. over de leefwijze van Franciscus).

De Orde stelt haar klooster met KVH tevens open voor religieuzen waarmee zij zich spiritueel verbonden voelen.

Contactpersoon

Frank van den Bemd

Locaties

Kloosterverzorgingshuis van de Minderbroeders Kapucijnen

Korvelseweg 165
5025 JD  Tilburg
Thuiszorg
Verpleging en verzorging
Korvelseweg 165
5025 JD
 Tilburg