Wij vragen

Als Begeleider/ Maatschappelijk werker ondersteun je cliënten bij het oplossen van en leert hen omgaan met problemen en verstoringen in het functioneren in wisselwerking met de sociale omgeving. Je bent o.a. verantwoordelijk voor:
- Het inventariseren van financiële en materiële problematiek;
- Het in overleg met de cliënt opstellen van een begeleidingsplan;
- Het behartigen van de belangen van cliënten tussen cliënt en zijn sociaal netwerk;
- Het overleggen met het systeem (sociaal netwerk);
- Het aanmelden bij schuldhulpverlening;
- Het ondersteunen bij het vinden en behouden van een passende woonvoorziening;
- Het leveren van een bijdrage aan het opbouwen, onderhouden en functioneren van een hulpverleningsnetwerk;
- Het kunnen maken en uitvoeren van een budgetplan;
- Het geven van consultatie.

Deze vacature ontstaat binnen de eenheid Reinier Kwadraat binnen het FACT team Zuid Oost (Bossche binnen stad en Den Bosch Zuid).

FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment.
Bij het wijkgericht werken volgens FACT kunnen cliënten een beroep doen op een multidisciplinair team van hulpverleners waarbij de intensiteit van zorg per dag kan wisselen, al naargelang de behoefte. De wijkgerichte benadering richt zich op cliënten met ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie, psychotische of bipolaire stoornis. Dit zijn aandoeningen waarbij het een hele tijd goed kan gaan met een cliënt, maar ook plotseling een terugval kan ontstaan. Onze hulpverleners passen de zorg dan direct aan en komen zo nodig vaker langs.
Reinier van Arkel heeft de volgende FACT-teams:
• FACT Den Bosch Noord-West
• FACT Den Bosch Zuid-Oost
• FACT Regio Noord: Zaltbommel, Maasdriel en Heusden
• FACT Regio Zuid: Meierijgemeenten, Haaren, Biezenmortel, Esch,
Helvoirt

Wij vragen
• Een relevante HBO–verpleegkunde of agogische opleiding met uitstroom richting maatschappelijk werk;
• Ervaring met een systemische en outreachende benadering;
• Ervaring met de presentiebenadering;
• Bij voorkeur bekendheid met de context van meervoudige psychiatrische problematiek;
• Kennis van de sociale kaart van de regio;
• Uitgebreide kennis over wet- en regelgeving, schuldhulpverlening, bewindvoering, curatele, WMO, ZVW, WLZ;
• Communicatieve vaardigheden, stressbestendigheid en focus op samenwerking.

Ons aanbod

Wij bieden je een functie met veel uitdaging en een goede werksfeer. Het betreft een dienstverband van 24 tot 36 uur.
Werktijden: worden in overleg vastgesteld.
Salaris: arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig de CAO-GGZ FWG 50.

Interesse?

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met Anouk van Hout via 06-30249846 of via a.van.hout@reiniervanarkel.nl. of Corine Schapenk teammanager FACT teams c.schapenk@reiniervanarkel.nl
Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet per mail via werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer Kwadraat 2019-55.

De sluitingsdatum van de vacature is 28 juli 2019.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.
Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Vorige Volgende