ZINTRI Zorggroep logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

ZINTRI Zorggroep biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek, volwassenen met psychiatrische problemen en hun gezin. Bevindt u zich in een lastige situatie waar u zelf niet meer uitkomt? Neem contact op met ZINTRI.

Zorg op maat

Samen met ZINTRI Zorggroep werkt u (bijvoorbeeld) aan:

Praktisch

 • Zelfstandig en zelfredzaam zijn
 • Structuur en dagritme
 • Plannen en organiseren
 • Persoonlijke verzorging

 Psychisch

 • Uw angsten en agressie onder controle houden
 • Grenzen aanvoelen en aangeven
 • Zelfvertrouwen opbouwen
 • De verwerking van (seksueel) misbruik

Sociaal

 • Sociale contacten aangaan en onderhouden
 • Sociale vaardigheden
 • Inzicht krijgen in oorzaak-gevolg relaties
 • De invloed van uw eigen handelen

Ambulante hulpverlening:

Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden.
Dat noemt ZINTRI zorg op maat. Samen werken aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden: sociaal, psychisch en/of praktisch. Binnen ambulante begeleiding bestaan verschillende vormen van zorg, om u optimaal te kunnen ondersteunen. ZINTRI onderscheidt zich door de inzet van hooggekwalificeerd personeel zodat ook complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn. Door middel van gesprekken, oefeningen en een diversiteit aan methoden krijgt u inzicht in uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt accepteren en hiermee leert u anders omgaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf en de toekomst terug. 

Systeemgerichte begeleiding
Een gezin waarin een kind of partner leeft met een specifieke hulpvraag staat vaak flink onder druk. Daarom biedt ZINTRI Zorggroep begeleiding voor het hele gezin (systeem). Opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, partnergesprekken of fungeren als klankbord, maar ook training met behulp van homevideo's behoort tot de mogelijkheden. Videobeelden van uw kind in verschillende situaties geven inzicht in het gedrag van uw kind. Op basis van deze videoanalyse bepalen we samen de beste manier waarop de omgeving, ouders, school en andere sociale settings met de speciale behoeftes van uw kind kunnen omgaan. 

Dagbesteding:

Voor mensen met psychiatrische problematiek
In het speciale dagcentrum van ZINTRI Zorggroep geven gespecialiseerde medewerkers intensieve en gestructureerde begeleiding aan cliënten met psychiatrische problemen. Afhankelijk van uw wensen, interesses en ambities ondersteunt ZINTRI u bij uw bezigheden binnen het centrum. Doel is het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het verbeteren van deelname in de maatschappij. Daarnaast worden er voor kinderen en jongeren 12+ groepen aangeboden binnen het dagcentrum.

Voor mensen met een meervoudige, verstandelijke en/of lichamelijke beperking
Een vast team van ervaren begeleiders organiseert activiteiten die in het teken staan van zintuiglijke stimulatie, sociale interactie, creativiteit en ontwikkeling. De activiteiten voor mensen met een beperking zijn inspannend en dan weer ontspannend, zodat de balans tussen rust en ontspanning gewaarborgd is. Doel van ons dagactiviteitencentrum is de cliënt optimaal stimuleren in zijn of haar ontwikkeling om de deelname in de sociale leefomgeving zoveel mogelijk te bevorderen.

"Afhankelijk van uw wensen ondersteunt ZINTRI u bij uw activiteiten" 

Logeerweekenden
ZINTRI Zorggroep organiseert maandelijks een logeerweekend met lot- en leeftijdsgenoten. Tijdens het weekend is er naast ontspanning onder andere aandacht voor zelfstandig- en zelfredzaamheid, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en persoonlijke verzorging. Uniek aan onze logeerweekenden is dat in een groep maximaal vier cliënten zitten, onder leiding van één deskundige begeleider (dus geen wisseling van de wacht tijdens het weekend). Bij complexe zorgvragen en op aanvraag is er de mogelijkheid tot één-op-één begeleiding.

"Een groep van maximaal 4 cliënten onder leiding van één deskundige begeleider" 

Nazorg
ZINTRI biedt de mogelijkheid tot nazorg voor cliënten die een behandeltraject hebben afgerond (of beëindigd). ZINTRI zorgt ervoor dat eventuele (her)indicatie voor zorg intern wordt aangevraagd door onze dienstverlener. Een totaalpakket van A tot Zorg. Zorg zoals zorg bedoeld is.

"Een totaalpakket van A tot Zorg"

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

ZINTRI Zorggroep

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wij hebben geen opleidingsplaatsen maar wel diverse mogelijkheden voor stageplaatsen.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wij hebben geen opleidingsplaatsen.

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

In de toekomst willen we graag gebruik gaan maken van u als vrijwilliger bij Autisme in Balans. Informatie hierover volgt nog.

Vacatures ZINTRI Zorggroep ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 3 actuele vacatures van ZINTRI Zorggroep en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van ZINTRI Zorggroep? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft ZINTRI Zorggroep geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures ZINTRI Zorggroep ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft ZINTRI Zorggroep geen vrijwilliger vacatures open staan.