ZINTRI Zorggroep

Zintri Zorggroep is een instelling voor GGZ, gespecialiseerd in autisme, en werkt o.a. systeemgericht. Zintri Zorggroep levert zorg vanuit de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in ZIN, PGB en WLZ GGZ.

Zintri Zorggroep is sterk in mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun naasten weer in eigen kracht te zetten, in verbinding met zichzelf, de ander en de maatschappij. Zelfbeschikking, zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan hierbij centraal. Begeleiding vindt plaats op alle levensgebieden; praktisch, sociaal, ouder-kind en psychisch functioneren. Om meer draagvlak te creëren wordt zo nodig het netwerk van de cliënt intensief betrokken. Bovendien streven we naar multidisciplinair en systeem- en ontwikkelingsgericht werken in samenwerking met andere organisaties om zo de cliënt zo goed mogelijk te kunnen helpen op een integrale en klantgerichte wijze. Hierin onderscheidt Zintri zich ten opzichte van andere aanbieders.

Onze doelgroep is breed. We leveren zorg van 5 jaar tot 65 jaar, verspreid over meerdere intelligentieniveaus (enige uitsluiting is IQ < 75). Binnen deze doelgroep wordt er zorg geboden aan jong en oud, individueel en systeemgericht, van cognitieve beperking tot hoogbegaafd. Daarnaast levert Zintri Zorggroep zorg op Beschermd Wonen locaties, waarbij we werken vanuit een mensgerichte, integrale visie en maatwerk.

Ambulante hulpverlening
Zintri Zorggroep biedt ambulante begeleiding in het gezin, zowel individueel als systeemgericht. Cliënten kunnen ondersteuning krijgen in de omgang met hun eigen ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek en/of die van hun kind/partner en ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken. Ook kunnen er partnergesprekken plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische problematiek van één van de partners, relatieproblemen en/of huiselijk geweld.

Individuele begeleiding
Zintri Zorggroep biedt begeleiding aan waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen. Op locatie (huis/school/werk) wordt de hulpvraag flexibel en adequaat beantwoord. Zintri Zorggroep ondersteunt en begeleidt de cliënt bij het werken aan problemen en uitdagingen op allerlei leefgebieden: sociaal, psychisch en/of praktisch. Binnen deze individuele ambulante begeleiding bestaan verschillende vormen van zorg, om de cliënt optimaal te kunnen ondersteunen. Zintri Zorggroep onderscheidt zich door de inzet van hooggekwalificeerd personeel, zodat ook complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn.

Elk begeleidingstraject heeft tot doel het leven van alledag zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) hanteren. Mensen met o.a. een stoornis binnen het autismespectrum hebben voortdurend een intense behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid. Onbegrip en communicatieproblemen verhogen voortdurend de kans om in een isolement te raken of hierin terug te vallen. Door middel van gesprekken, oefeningen en een diversiteit aan methoden krijgt de cliënt inzicht in de eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. De cliënt leert kansen te grijpen en de moeilijkheden en problemen waar hij/zij tegenaan loopt te accepteren om er zo anders mee om te gaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in zichzelf en de toekomst terug.

Systeemgerichte begeleiding
Een gezin waarin een kind of partner leeft met een specifieke hulpvraag staat vaak flink onder druk. Daarom biedt Zintri Zorggroep begeleiding voor het hele gezin (systeem). Dit gebeurt door middel van het overbrengen van expertise betreft de psychiatrische aandoening, opvoedondersteuning, ontwikkelingsbegeleiding, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, partnergesprekken of fungeren als klankbord. Het doel is om samen met het gezin toe te werken naar een respectvolle communicatie met elkaar, binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder individu, met respect voor ieders beleving en behoeften.

Beschermd wonen
Zintri Zorggroep biedt beschermd wonen aan voor (jong)volwassenen met ASS. Dit met als uiteindelijk doel zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor de (jong)volwassenen op alle leefgebieden mogelijk te maken.

Leefbegeleiding ASS is een vorm van beschermd wonen waarbij er sprake is van scheiden van wonen en zorg. Als cliënt ben je zelf verantwoordelijk voor je vaste lasten (waaronder de huur van je appartement of studio) en zorg koop je in via Zintri Zorggroep (begeleiding).

Er is begeleiding op alle levensgebieden in de vorm van lichte, reguliere en intensieve begeleiding. ASS is hierbij de specialisatie. Binnen de begeleiding wordt er een onderverdeling gemaakt tussen hoofdbegeleider (verantwoordelijk voor het begeleidingstraject, met name sociaal en psychisch functioneren en dagbesteding), assistent begeleider (praktisch en dagelijks functioneren) en gedragsdeskundige (eindverantwoordelijke zorginhoud).

De specialisatie over ASS wordt voortdurend in de begeleiding betrokken naar de (jong)volwassene zelf en diens omgeving. ASS vraagt nu eenmaal een specifieke aanpak. Zo werken wij naast de zelfredzaamheidsmatrix en Yucelmethode met een sensorisch profiel, signaleringsplan en functioneringsprofiel wat praktische handvatten kan bieden in de omgang met ASS voor de (jong)volwassene zelf en zijn omgeving. Te allen tijde gaan wij uit van de eigen kracht en talenten van een individu!

Werken bij

Graag laten we je zien wat Ambulante Zorg en Beschermd wonen bij Zintri inhoudt:

Ambulante zorg https://youtu.be/UgqSEiPX9SM

Beschermd wonen https://youtu.be/Cub41OGw4zA

Leren bij

Wij hebben geen opleidingsplaatsen maar wel diverse mogelijkheden voor stageplaatsen.

Locaties

ZINTRI Zorggroep

Hoofdstraat 53
5121 JA  Rijen

Vacatures ZINTRI Zorggroep

Bekijk de 4 actuele vacatures van ZINTRI Zorggroep en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van ZINTRI Zorggroep maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Hoofdstraat 53
5121 JA
 Rijen