Orthopedagoog (12 - 32 uur per week)

Binnen KinderZorg Bijzonder zijn we op zoek naar een orthopedagoog.

Kinderzorg Bijzonder

De permanente zorg voor een kind met een beperking of verpleegkundige zorgvraag is voor ouders vaak intensief, maar ook dankbaar om zelf te kunnen doen. Echter zijn aan de belastbaarheid van ouders grenzen. De intensieve zorg combineren met werk, huishouden en de andere kinderen in het gezin kan het soms zwaar maken. KinderZorg Bijzonder kan en wil dan graag een uitkomst zijn; door ouders even op adem te laten komen en tijdelijk een gezin kunnen zijn zonder deze zorg. Voor veel ouders is dit noodzakelijk, om daarna de intensieve zorg weer aan te kunnen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Bevorderen van de deskundigheid van medewerkers o.a. door het bespreken van casuïstiek tijdens intervisiemomenten en op aanvraag van medewerkers.
 • Leveren van deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.
 • Observatie en verrichten van individueel psychologisch en/of diagnostisch onderzoek van de in behandeling zijnde jeugdigen inclusief dossieronderzoek en verslaglegging.Onderzoek kan zijn: middels de SON en Vinelands. GIZ-methodiek en Balansmodel van Bakker en dat wat voortkomt uit de behandeldoelen.
 • Behandelen van de in behandeling zijnde jeugdige met gebruikmaking van individuele, groeps- en systeemgerichte methoden voortkomend uit de doelstellingen van het individuele zorgplan van het kind. Behandeling: speltraining, vaardigheidstraining, DTT etc.
 • Signaleren van problemen in de opvoeding en ontwikkeling van de jeugdige.
 • Samen met het team en andere disciplines en in samenspraak met het systeem van de jeugdige opstellen van smart zorgplandoelen. Eventueel deze doelen vertalen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen.
 • Volgen van de ontwikkeling van de in behandeling zijnde jeugdigen en ook het in dat verband signaleren van knelpunten ter bijstelling van het zorgplan.
 • Doelgericht onderhouden van contacten met ouders/verzorgers en het hierin bespreken van mogelijkheden bij de opvoeding van de jeugdige.
 • Afstemmen van de hulpverlening met overige bij de hulpverlening betrokken instanties.
 • Onderhouden van contacten met de plaatselijke instanties, scholen en eventueel andere externe instanties.
 • Schriftelijk en mondeling overdrachten verzorgen en het in teamoverleg afstemmen van en rapporteren over behandelings- en organisatorische relevante zaken ten aanzien van de groep en de individuele jeugdige.
 • Nakijken van zorgplandoelen van de in behandeling zijnde jeugdigen eventueel bieden van ondersteuning waar nodig bij dit proces aan de contactpersoon van de jeugdige.
 • Bewaken van de kwaliteit van de dossiervorming op de specifieke behandelzorgdoelen met daarin het gebruik van feitelijk en formeel taalgebruik.
   

Wat breng je mee

 • Kennis van de ontwikkeling van jeugdigen met een achterstand.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van diagnoses en de behandeling hiervan.Kennis van coping strategieën.
 • Kennis van en inzicht in opvoedingstheorieën, therapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten, waaronder het competentiemodel, systeemgericht werken en vraaggericht werken.
 • Kennis en bevoegdheid op het gebied van diagnostiek.
 • Kennis van en ontwikkelingen binnen de juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart.
 • Kennis van het inspireren, motiveren en bevorderen van de deskundigheid van collega’s medewerkers. 

Wij vragen

 • Je bent in het bezit van een academisch diploma gericht op orthopedagogiek of psychologie.
 • Wij vragen van al onze nieuwe medewerkers om een “Verklaring Omtrent Gedrag” te overhandigen bij aanvang van het dienstverband.
   

Wij bieden

 • Een dienstverband van 12 tot 32 uur in de week, voor de duur van 7 maanden, met uitzicht op een vast contract.
 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT FWG 60.
 • Vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering.
 • Een groeiende onderneming met kansen om mee te groeien in de functie.

Interesse?
Herken jij je in bovenstaande punten, en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Laat je CV en motivatiebrief dan achter via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Annet Grommen
Divisiehoofd extramurale zorg
Vragen over deze vacature of functie? Aarzel niet om ze aan mij te stellen.

Recente vacatures

Anna Zorggroep

Diëtist

Geldrop
In overleg
Libra Revalidatie & Audiologie

Fysiotherapeut

Tilburg
Fulltime
Koraal, locaties De La Salle en Maashorst

Multi Systeem Therapie Intellectual Disability (MST-ID) ...

Weert
32 - 36 uur