Wij vragen

Voeg jij soepel in in uiteenlopende gezinnen? Is ondersteunen en positioneren van kind, ouders, en netwerk jouw tweede natuur? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op korte termijn ontstaat er binnen Combinatie Jeugdzorg op de locatie Widdonck in Heibloem een vacature voor de functie van

Ambulant hulpverlener B / Jeugdzorgwerker B (m/v)
minimaal 24 tot maximaal 32 uur per week


Je werk bestaat uit...

 • In kaart brengen van het gezinssysteem, netwerkverkenning en risico-inventarisatie.
 • Samen met betrokkenen een plan van aanpak opstellen en uitvoering geven aan en ondersteunen bij de realisatie hiervan.
 • Het plegen van interventies en het op gang brengen van veranderingsprocessen binnen de gezinnen, om een zo optimaal mogelijk opgroei- en opvoedklimaat voor het kind te realiseren, zodat ouders hun opvoedingstaak weer zelfstandig kunnen uitvoeren en weer plezier krijgen in opvoeden.
 • Ondersteunen en positioneren van kind, ouders en hun netwerk.
 • Opstellen van hulpverleningsplannen en het verzorgen van periodieke rapportages over het hulpverleningsproces.
 • Samenwerken met andere betrokkenen bij de hulpverlening.

Je werkplek…

Als ambulant hulpverlener binnen de werkvorm Dag- en nachtbehandeling bied je specialistische ondersteuning aan gezinnen waarvan hun kind(eren) op een behandelgroep verblijven. Je maakt deel uit van een of meerdere zelforganiserende team(s), die in nauwe samenwerking met elkaar werken aan gezinsgerichte behandeling. We zoeken een ambulant hulpverlener voor de dag- en nachtbehandeling op onze locatie De Widdonck in Heibloem. Binnen deze locatie wordt gewerkt met de methodiek Slapende Honden” waarvoor je een opleidingstraject gaat volgen.

Jouw inbreng...

 • in het bezit van een Hbo beroepsdiploma in de sociale sector
 • enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie
 • kennis en ervaring met hulpverlening binnen complexe netwerken en in crisissituaties
 • kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
 • bij voorkeur kennis en ervaring met hulpverlening op het gebied van hechtingsproblematiek en trauma
 • bereidheid tot scholing met betrekking tot methodiek ‘Slapende Honden’
 • ervaring met systeemtheoretische uitgangspunten en competentie verhogende strategieën
 • bekend met contextueel theoretische uitgangspunten
 • bij voorkeur geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd
 • flexibiliteit in werktijden en werkdagen
 • kunnen functioneren binnen een zelforganiserend team.
 • in staat tot het invoegen in uiteenlopende gezinssituaties
 • zelfstandig, planmatig en methodisch kunnen werken
 • in staat activerend en ondersteunend te werken
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • reflecterend vermogen
 • in het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.

Onze inbreng...

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 9 met een minimum van € 2.454,- en een maximum van € 3.665,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind staat daarbij voorop. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg.

Deze vacature is verlopen