Wij vragen

 • Je hebt een afgeronde opleiding tot verpleegkundige op hbo-niveau (kwalificatieniveau 5) of SPV.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring als verpleegkundige in de verslavingszorg of de psychiatrie.
 • Je bent geregistreerd in het BIG-register en houdt de daarbij behorende kennis en vaardigheden bij door onder meer zelfstudie, deelname aan studiedagen en door NK vastgestelde nascholing.
 • Je hebt een rijbewijs en kunt beschikken over een auto.
 • Je bent niet alleen goed in je vak, maar kunt je kennis ook overdragen en je collega’s inspireren.
 • Natuurlijk ben jij praktisch en sta je met beide benen stevig op de grond: jij hakt knopen door en kunt plannen en organiseren.

Ons aanbod

KUN JIJ ALS SENIOR VERPLEEGKUNDIGE OF SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE TOONAANGEVEND ZIJN BINNEN HET AMBULANT FORENSISCH KADER?

(code 18.058, 24 tot 36 uur per week)

Kies jij bewust voor het forensisch kader en wil jij daarbinnen toonaangevende zorg leveren? Is het voor jou cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden?
De Forensische Verslavingszorg (FVZ) is volop in ontwikkeling. Gezamenlijk willen we verder doorgroeien als vitaal team. We willen graag senior verpleegkundigen en/of sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aan ons jonge team toevoegen!

Forensische Verslavingszorg

De FVZ richt zich op het voorkomen van recidive door het terugdringen van verslaving(sgedrag) en het daarmee samenhangende delictrisico. Behandeling voor middelengebruik vindt plaats binnen een justitieel kader. Dit kader biedt ons extra kansen en mogelijkheden om de betreffende cliënt te bereiken, motiveren, begeleiden en behandelen, zo nodig in combinatie met specifieke veiligheidsvoorwaarden. Niet alleen de gezondheid van de cliënt, maar nadrukkelijk ook de veiligheid van de samenleving staat binnen de FVZ centraal.

FVZ en VR

In de regel zal een rechter op advies van de reclassering beslissen tot toeleiding naar zorg met een drangkader. De samenwerking tussen enerzijds de verwijzer en begeleider verslavingsreclassering (VR) en anderzijds de behandelaar FVZ is van groot belang.

Waarom werken bij NK en FVZ?

Het ambulant werken binnen het forensisch kader van NK heeft vele pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen. De forensische verslavingszorg biedt handvatten om hier samen met de cliënt aan te werken.
 • Werken in een vitaal team, waarin steeds meer zelf wordt bepaald hoe het werk het beste kan worden vormgegeven, om zo de beste prestaties te behalen en de meest tevreden cliënten en medewerkers te krijgen.
 • Veel afwisseling en variatie: naast je werk met cliënten voer je ook regie en maak je je medewerkers deskundiger.
 • De mogelijkheden niet alleen jezelf maar ook ons vakgebied verder te ontwikkelen: je denkt mee over kwaliteitsontwikkeling en verbetering van behandeling en werkmethodes.
 • Een salaris met een inschaling in FWG 50 of 55, afhankelijk van kennis en ervaring.
 • Betekenisvol werk. Je draagt bij aan een gezonder, veiliger en socialer Brabant.

Wat ga je bij NK doen?

 • Je informeert en adviseert de cliënt, c.q. het cliëntsysteem over procedures en regelingen aangaande de behandeling bij Novadic-Kentron.
 • Je coördineert en voert de regie over de verpleegkundige zorg aan onze cliënten, je bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en verdeelt het werk onder de verpleegkundigen. Daarvoor overleg je zo nodig met onder meer leidinggevende, arts of psychiater.
 • Je voert op basis van het vastgestelde behandelplan zowel individueel als in groepsverband gedragsbeïnvloedende interventies en behandelingen/begeleidingen uit. Je signaleert en betrekt daarin systematisch de samenhang en ontwikkeling tussen somatische, psychische en sociale aspecten.
 • Je voert verpleegkundige handelingen uit, zoals afnemen van anamneses, verstrekken van medicatie, methadon of medische heroïne en geven van injecties.
 • Je kunt je naar gelang de doelgroep of problematiek verder specialiseren.
 • Je denkt mee over kwaliteitsontwikkeling en verbetering van de behandeling en werkmethodes.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature is verlopen