Wij vragen

Sinds 1 januari 2015 is in Oosterhout een Sociaal Wijkteam (SWT) actief, dat is onderverdeeld in drie sub-teams, verdeeld over de wijken. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedeelte van de taken die de gemeente Oosterhout per 1 januari 2015 heeft gekregen op het gebied van jeugdzorg en WMO. Het wijkteam zoekt samen met bewoners naar hun antwoord op vragen door middel van een plan van aanpak.

Functie

De procesbegeleider is flexibel en kan uitstekend functioneren in een omgeving waarin al werkend de gewenste resultaten worden bereikt. Je bent goed in staat om samen met de burger de vraag helder inzichtelijk te krijgen. Je bent creatief in het snel wegnemen van praktische belemmeringen. De procesbegeleider weet hoe het is om weerstanden tegen te komen en om te buigen. In het wijkteam ben je een teamspeler.

Je stimuleert de zelfredzaamheid van de burger. Je streeft naar optimale autonomie en ondersteunt de burger in het vinden van vrijwilligers of professionals wanneer die nodig zijn. De leefwereld en de eigen kracht van de bewoner staan centraal. De procesbegeleider staat dichtbij de bewoners van Oosterhout, maakt onderdeel uit van de wijk, ondersteunt het proces en coördineert waar nodig gespecialiseerde hulp volgens de principes van “één huishouden, één plan, één regisseur”. Je bent uitdrukkelijk geen hulpverlener maar procesbegeleider. Je bent in staat om vanuit een helikopterview te ondersteunen en te sturen bij de uitvoering van het plan van aanpak van de burger. Je durft burgers en hulpverleners aan te spreken op afspraken.

De procesbegeleider draagt bij aan het ontwikkelen van collectieve activiteiten in de wijk gebaseerd op ervaringen en expertise. Ook maakt de procesbegeleider actief onderdeel uit van het netwerk binnen Oosterhout in het sociale domein. Als een spin in het web zorg je voor formele en informele interactie met het netwerk en leidt indien nodig toe naar gespecialiseerde zorg door middel van het maken van een beschikking.

Wij vragen

  • HBO-opleiding SPH, AMW of CMV met minimaal 3 jaar relevante ervaring in de Jeugdzorg dan wel binnen het WMO veld, bij voorkeur als procesbegeleider.
  • SKJ of Big registratie en/of beroepsregistratie registerplein is een must t.a.v. onderdeel jeugd.
  • Kennis van en ervaring met krachtgericht werken en Sociale Netwerk Versterking (SNV)
  • Kennis van en ervaring met de sociale kaart (ook op buurt- wijkniveau)
  • Een basishouding van voortdurend reflecteren op het eigen handelen.
  • Kennis van wet- en regelgeving (WMO, privacy wetgeving, jeugdwet)
  • Uitstekende luisteraars en vragenstellers.
  • Talent inhet leggen en onderhouden van contacten; specifiek m.b.t. luisteren en vragen stellen.

Ons aanbod

Dienstverband: 2 dienstverbanden
28 uur per week tot 31 december 2020 of
32 uur per week vervanging zwangerschapsverlof tot ongeveer oktober 2020.

Ingangsdatum: per direct

Arbeidsvoorwaarden: Arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO WMD
Salaris: Schaal 9

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende