Wij vragen

De veranderopgave binnen deze afdeling beslaat de volgende deelopdrachten die in duomanagement met specialist managers en nauwe samenwerking met medisch specialisten, teamleiders en de teams zal worden vormgegeven:

 • Het zorgdragen voor de klinische zorg voor algemeen chirurgische, gynaecologische en urologische patiënten met een nieuw samengesteld verpleegkundig team;
 • Het opzetten van een trauma unit voor het bewegingsapparaat waarmee we gaan voldoen aan het model van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVT).

Jij start met het maken van een implementatieplan met daarin de wijze waarop o.a. deze deelopdrachten worden gerealiseerd:

 • De inrichting van de medische en verpleegkundige patiëntenzorg voor deze patiëntendoelgroep (zorglogistiek en -processen);
 • De wijze waarop de het nieuwe verpleegkundige team zal worden samengesteld (in afstemming met de nieuwe Afdelingsmanager Oncologisch Snijdend);
 • De borging van kwaliteit van zorg om te voldoen aan de nieuwe normen;
 • De organisatorische financiële en administratieve inrichting van de nieuwe afdeling;
 • Een opleidingsplan voor de (verpleegkundige) professionals.

In de planvorming houd je rekening met de groei en/of krimp van patiëntenstromen en het ontstaan van nieuwe deelgebieden. In jouw rol is de verbinding tussen de specialismen binnen de afdeling en met de stakeholders in de rest van het ziekenhuis een belangrijk aandachtspunt.

Naast de realisatie van de veranderopdracht ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling in duomanagement met de specialist managers:

 • In samenwerking met de teamleiders zorgdragen voor optimale patiëntenzorg;
 • Opstellen en realiseren van productiedoelen (in duomanagement met de specialist manager) en overige doelen uit het jaarplan binnen de begroting en overige personeels- en organisatiekaders;
 • In samenwerking met de teamleiders creëren van een plezierige en stimulerende werk- en leeromgeving waarin professionals goed kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen;
 • Optimaliseren van de zorgprocessen van de vier RVE's binnen de kaders van het lange termijn beleid en de beschikbare capaciteiten en middelen;
 • Innovatie en verbeteringen in de patiëntenzorg (mede) initieert en borgt;
 • Optimaliseren van de interne bedrijfsvoering van de afdelingen in directe samenwerking met andere afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de OK, het Obesitascentrum, het Hart-en Vaatcentrum en het Catharina Kanker Instituut;
 • Communicatie naar de vier RVE's en aanpalende stakeholders;
 • Rapporteren aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering;
 • Deelnemen aan relevante werk- en projectgroepen voortkomend uit de Veranderagenda voor de Toekomst en innovatie- en rendementsprogramma's en de afdeling hierin adequaat meenemen.


Functie-eisen
Jij bent een mens- en resultaatgerichte manager die zijn medewerkers weet te enthousiasmeren en te inspireren om elke dag het beste van zichzelf te geven en daarbij de patiëntenzorg centraal te stellen. Tegelijk ben je een stevige persoonlijkheid, kun jij je richten op verandering en kun je omgaan met tegengestelde belangen bij afstemming over de bedrijfsvoering en innovatie van beleid en veranderingen. Ook ben je doortastend, proactief en sturend maar tegelijkertijd tactvol, stimulerend en motiverend in de rol als leidinggevende. Tevens beschik je over:

 • Minimaal vijf jaar ervaring met integraal management op operationeel tactisch niveau in een professionele organisatie. Senioriteit is van belang.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring in verandermanagement en projectmatig werken.
 • De vaardigheid veranderingen te initiëren en vorm te geven en deze te borgen voor de toekomst. Dit vraagt dat je veranderbereid, open minded en innovatief bent.
 • Visie op de vertaling van de doelen uit de Veranderagenda naar deze nieuwe afdeling;
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Relevante bedrijfskundige en financieel-economische kennis en heb je ervaring om te kunnen sturen op toekomstige ontwikkelingen (helicopterview en kostenbewustzijn)
 • Het vermogen relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie te signaleren en bespreekbaar te maken op de afdeling (omgevingsbewustzijn);
 • Probleemoplossend vermogen om binnen een complexe organisatie soms tegengestelde belangen te overbruggen. Met een goed beïnvloedend vermogen en zicht op de organisatie (organisatiesensitiviteit) kun je de ander overtuigen en verkrijg je draagvlak.
 • De vaardigheid teamleiders en medewerkers te motiveren, stimuleren en faciliteren, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Hiervoor is het van belang dat je samenwerkingsgericht bent en inlevingsvermogen hebt. Het bevorderen van eigenaarschap en zelflerend vermogen van de professionals hoort hierbij.
 • Een relevant WO diploma;
 • Zelfkritisch/-reflectief vermogen;
 • Binding/ervaring met de ziekenhuiswereld en specialismen binnen de afdeling.


Arbeidsvoorwaarden
De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in FWG70 (max € 6.636,00 bruto per maand) op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling in de trede vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. We bieden een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, waarmee je arbeidsvoorwaarden op maat kan maken. Bijvoorbeeld voor extra verlof of voor fiscaal voordeel. Daarnaast krijg je ruimte voor vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag en mogelijk een assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Contactinformatie
Ben jij een ervaren manager en zoek jij een nieuwe uitdaging in een innoverende en dynamische werkomgeving binnen een ambitieus topklinisch en topreferent ziekenhuis? Weet jij jouw collega's mee te nemen in veranderingen en het beste uit hen naar boven te krijgen? Solliciteer dan nu voor de nieuwe functie van Afdelingsmanager Algemeen Snijdend.
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Lex 't Hart (Manager Zorg en Bedrijfsvoering a.i.) op telefoonnummer 040 - 239 9870.
Je sollicitatie ontvangen we graag voor 28 februari 2020 via de sollicitatiebutton op deze pagina.
De eerste gespreksronde vindt plaats op 10 maart in de namiddag.

Over Catharina Ziekenhuis
In onze Veranderagenda voor de Toekomst hebben we onze strategie voor de komende jaren aangescherpt. In de eerste plaats zijn we een topklinisch en topreferent ziekenhuis met twee speerpunten: Hart-Vaat en Oncologie. Verder gaan we de basis (electieve) zorg ook elders en anders organiseren. Om deze ambities waar te maken en in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg, passen we de inrichting van de zorg op een aantal onderdelen aan. In dit kader is de nieuwe functie Afdelingsmanager Algemeen Snijdend ontstaan.

Afdeling Algemeen Snijdend
De afdeling Algemeen Snijdend heeft verschillende regionale en landelijke topreferente functies waar hoog complexe patiëntenzorg wordt geleverd.

In duomanagement met de specialist managers uit deze afdeling geef je leiding aan de volgende vier teams:

 • Verpleegafdeling Algemeen Snijdend: Gynaecologie, Urologie en Algemene Chirurgie
 • Verpleegafdeling en polikliniek Orthopedie
 • Polikliniek Gynaecologie/Verloskunde en IVF
 • Polikliniek Urologie en Urologisch Behandel Centrum

De nieuwe afdeling heeft een omvang van 160 FTE die direct worden aangestuurd door vier teamleiders. Je werkt in duomanagement met de specialist managers van Algemene Chirurgie, Gynaecologie, Urologie en Orthopedie.

Het Catharina Ziekenhuis
Werken bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal deskundige omgeving. We zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis en we dragen onze kernwaarden ambitieus, verbindend en veerkrachtig uit in ons dagelijks handelen naar onze patiënten, samenwerkingspartners en elkaar. Waar de patiënt, maar ook de medewerker voorop staat. Werken bij Catharina betekent dagelijks het enthousiasme en de gedrevenheid ervaren van ruim 3.500 collega's. Wij zijn er trots op dat het Catharina Ziekenhuis tot het selecte gezelschap van Top Employers 2020 behoort.598169

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende