Wij vragen

Laten wij onszelf eerst even voorstellen…
Wij zijn Huisartsenposten Oost-Brabant. Wij verlenen acute huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen. De organisatie telt zo’n 320 medewerkers. Circa 600 huisartsen zijn aangesloten bij onze posten. Zij worden bijgestaan door doktersassistenten, triagisten, verpleegkundig specialisten, kortelijns verpleegkundigen, junior triagisten, assistent visiteteams en balie assistenten.

Waar zijn we te vinden?
Het hoofdkantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch. In het verzorgingsgebied wonen circa 1,2 miljoen
mensen. De zorg wordt verleend vanuit zeven plaatsen: Eindhoven, Geldrop, Helmond,
‘s-Hertogenbosch, Uden, Oss en Zaltbommel. In de eerste vijf plaatsen is de huisartsenpost gevestigd in het ziekenhuis, bij de Spoedeisende Hulp waarmee intensief wordt samengewerkt.


En wij zoeken een secretaris voor de Raad van Bestuur (RvB) op het hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch.

Het type secretaris die ……..

 • een spin in het web is
 • kan sturen én meeveren
 • oplossingen aandraagt voor gesignaleerde knelpunten
 • verantwoordelijkheid neemt
 • enthousiasme toont is en makkelijk contacten legt
 • geen blad voor de mond neemt
 • zorgvuldig is.

  En wat ga je nou precies doen, mocht je bij ons komen werken?
  De bestuurssecretaris vervult een centrale rol in het structureren van de bestuurlijke processen van HAP Oost-Brabant. Je draagt zorg voor een soepel verloop van deze processen en speelt een actieve rol bij strategische en tactische beleidsvorming op coöperatieniveau. Je bent primair verantwoordelijk voor het ’ontzorgen’ van de RvB bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken, onder andere door procesmatige en juridische ondersteuning en het (on)gevraagd adviseren van de RvB en het management. Je bent verantwoordelijk voor bewaking van de besluitvormings- en vergaderprocessen binnen de organisatie. Dit met het doel dat je een bijdrage levert aan adequate besluitvorming en een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Je hebt overzicht, kijkt vooruit en brengt hiermee rust.
  Tevens adviseer en ondersteun je de RvB met betrekking tot vraagstukken op het gebied van Governance, bij de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van het strategisch beleid en externe samenwerkingsvraagstukken. Hiervoor stel je onder andere (beleids)notities op. Draagt mede zorg voor de beleidsinhoudelijke en procesmatige afstemming en samenhang tussen uiteenlopende projecten binnen en buiten de coöperatie. Naast secretaris van de Raad van Bestuur ben je ook secretaris van de Raad van Toezicht.

  Je bent met andere woorden de linking pin tussen de diverse overlegorganen en de RvB. Je hebt hierin een sturende rol en zorgt voor verbinding.

  Wij zijn op zoek naar een secretaris die:
 • academisch geschoold is
 • een aantal jaren ervaring heeft in een soortgelijke functie
 • gevoel heeft voor het krachtenveld binnen een coöperatie
 • energie krijgt van bestuurlijke vraagstukken
 • enthousiast, professioneel en flexibel is
 • het overzicht behoudt en rust creëert.

Ons aanbod

Genoeg over wat wij willen, what’s in it for you?
Je komt te werken in een dynamische en boeiende werkomgeving waar een prettige sfeer heerst. Bij ons werk je volgens de principes van Lean werken in een Lean organisatie. We bieden je een tijdelijke arbeidsovereenkomst (1 jaar) voor 28 -32 uur per week met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Je ontvangt een marktconform salaris en een eindejaarsuitkering van 6%.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende