Wij vragen

De vrijwilliger wandelt buiten of binnenshuis met de client. De route, tijden en hulpmiddelen zijn afhankelijk van de wensen en de hulpvraag van de client.

Ons aanbod

Wat bieden wij onze vrijwilligers:

  • een prettige werkomgeving
  • begeleiding
  • een jaarlijkse bijeenkomst
  • een attentie met uw verjaardag
  • een kerstbijeenkomst met een kerstattentie
  • gratis toezending van ons kwartaalblad de Pluim
  • cursussen die aansluiten bij u vrijwilligerswerk

Wij hebben een ongevallen en WA verzekering

Interesse?

Het vrijwilligerswerk bij Stichting Maasduinen staat ten dienste van de cliënten en is een aanvulling op professionele zorg. Het gaat daarbij vaak om die extra's zoals zorgen voor gezelligheid en sfeer, sociale activiteiten en uitstapjes. Binnen Maasduinen gaan we uit van de zogenaamde Ja – cultuur: we vragen niet of iets kan, maar hoe iets kan. Om die Ja cultuur inhoud te geven zijn we voor een deel afhankelijk van onze vrijwilligers. Als vrijwilliger vervult u dus een essentiële rol in onze missie.

c.mutzers@maasduinenzorg.nl

U als vrijwilliger levert een zinvolle bijdrage aan de zorg. Alleen al door er gewoon te zijn, kleurt u de dag in het leven van onze cliënten en anderen.

Vorige