Wij vragen

Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie, die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen die door diverse omstandigheden tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Villa Boerebont is een door het ministerie erkende AWBZ zorginstelling. De stichting heeft negen locaties, waar woon- en individuele begeleiding wordt geboden. Daarnaast biedt zij ook dagbesteding. Villa Boerebont werkt actief samen met andere organisaties en zoekt verbinding met hen, de wijk en de stad.

De bestuursstructuur van Villa Boerebont voorziet in een Raad van Toezicht van 5 personen en een Raad van Bestuur van 2 personen. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de Raad van Bestuur, is werkgever van de Raad van Bestuur en fungeert als klankbord bij het nemen van strategische beslissingen. De RvT heeft de wens om zich nog meer te ontwikkelen tot klankbord richting de RvB en de tijd te nemen voor het open gesprek en reflectie over de strategie van Villa Boerebont. Villa Boerebont hanteert de Zorgbrede Governancecode.

Vanwege aftreden ontstaat een vacature voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen:

De onderlinge taakverdeling tussen de leden RvT wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.

De volgende kwalificaties zijn van toepassing:

 • Affiniteit met de doelstelling en de doelgroep van Stichting Villa Boerebont en oog voor de belangen van onze bewoners.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Beschikt over een of meer van de volgende kwalificaties:
 • bestuurlijk inzicht en ervaring
 • financieel-economisch inzicht
 • bedrijfskundig inzicht
 • strategisch inzicht
 • maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen
 • Voldoende reflectie op het eigen functioneren en het samenspel met de RvB.
 • Het vermogen om advies en toezicht in team
 • verband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijk.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden.
 • Beschikt over kennis van de welzijnssector.
 • Voldoende beschikbaarheid.

De geschikte kandidaat heeft zicht op een moderne manier van toezichthouden en is aanspreekbaar, beschikbaar, toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Heeft tevens een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, beschikt over een gezonde dosis humor en is doortastend in het bereiken van resultaten.

Ons aanbod

De leden van de RvT werken onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende