Wij vragen

DOH is een ondernemende zorggroep met een pioniersmentaliteit en een brede focus op samenwerken. Een multidisciplinaire zorggroep met veel ketenpartners. DOH loopt voorop als het gaat om innovatie in de eerste lijn, persoonsgerichte zorg en wijkgerichte initiatieven. We sturen voortdurend op kwaliteit, kosten, klanttevredenheid. Ons doel is om de generalistische zorg voor patiënten in de aangesloten praktijken van huisartsen en ketenpartners te verbeteren.

Bij zorggroep DOH start een meerjarig project om zorgprocessen op de huisartspraktijken toekomstbestendig te organiseren met de focus op eHealth en persoonsgerichte zorg. Waarbij niet alleen kwaliteit maar ook continuïteit centraal staat. Hoe kunnen wij op een kwalitatief goede en efficiënte manier de toenemende vraag naar (chronische) zorg organiseren? Zonder dat dit een (te) zware wissel trekt op onze zorgverleners? Samen met zorgverleners in de keten en in de regio.

Zorggroep DOH vertrekt daarbij vanuit het beginsel positieve gezondheid. En we geloven in het organiseren van een (virtueel) vangnet, het inzetten van eHealth toepassingen en groepsbijeenkomsten. Uitgangspunt is dat onze zorg persoonsgericht is en past bij iemands vaardigheden.

De Beleidsadviseur zorginnovatie:

 • Zet onze ambities en uitgangspunten om in een samenhangend programma van projecten en pilots. Analyseert cijfers.
 • Onderbouwt een sluitende businesscase, op basis van kwaliteit, tevredenheid en effectiviteit/productiviteit.
 • Kan het project vertalen naar impact op praktijken. Wat wordt van hen verwacht en hoe kunnen zorgverleners nieuwe vormen van zorg betrouwbaar inzetten? Heeft daarbij ook aandacht voor (keten)partners in de zorg met wie praktijken deze zorg in samenwerking aanbieden.
 • Denkt met zorgverleners mee hoe deze nieuwe vormen van zorg ook maximaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag en vaardigheden van patienten.
 • Zorgt uiteindelijk voor borging van nieuwe vormen van zorg in bestaande chronische zorgprogramma’s en netwerkzorg. Wij denken daarbij aan een tijdspanne van 2 jaar.

Wat vragen wij? De beleidsmedewerker zorginnovatie:

 • Is universitair opgeleid en is een kei in projectmatig werken. Ruime ervaring in de (eerstelijns) zorg is onmisbaar.
 • Zoekt verbinding met teamleden en professionals.
 • Heeft een eigen visie op veranderen in de zorg en is ervaren in het werken met professionals.
 • Is goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe vormen van zorgverlening, zoals eHealth toepassingen. Kan enthousiasmeren.
 • Heeft oog voor belangen en gevoel voor organiseren.

Ons aanbod

Wat bieden wij

 • Werken bij een koploper in de eerste lijn, in een klein team op kantoor en met gemotiveerde zorgverleners op de praktijken.
 • Ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 • Salaris in overeenstemming met opleiding en salaris (CAOhuisartsenzorg)

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende