Wij vragen

Voor Vita Thuis, zoeken wij per direct verzorgenden IG avonddienst voor 16 tot 32 uur per week. Het Vita Thuis team verleent somatische zorg aan ongeveer 68 cliënten. Dit in een intra- en extramurale setting, voornamelijk binnen de leefgemeenschap. Daarnaast zijn er nog enkele buitenroutes waar thuiszorg aan wordt verleend. Onze cliënten wonen in eigen appartementen en optimaal levensgeluk en welzijn staat centraal binnen de leefgemeenschap. Daar is de zorg, behandeling en benadering richting onze bewoners op gebaseerd; onze medewerkers streven naar een hoge mate van kwaliteit van leven voor onze cliënten!

Vanuit deze gedachte is er afgelopen oktober een tweejarig programma gestart waar aandacht voor het leefplezier, geluk én een twinkeling bij onze cliënten wordt ondersteund door een visie, benadering en zorgbehandeling waarbij de gevoelenswereld van de cliënt leidend is. Dit programma is opgezet en wordt begeleid door het kennisinstituut De Leyden Academy (https://www.leydenacademy.nl/).
Om deze filosofie in de gehele leefgemeenschap goed te implementeren en de zorg te bieden vanuit deze gedachte, worden onze medewerkers getraind, begeleid en gecoacht gedurende het gehele programma. Dit vanuit alle disciplines, niveaus en taakhouderschappen. Vanuit zelforganiserende teams verleen je zorg aan cliënten. Hierdoor ervaar je veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en (regel) vrijheid. De teams werken multidisciplinair en er is nauwe onderlinge samenwerking, waarbij mantelzorgers, familie en bewoners allen een actieve rol hebben. Gezamenlijk met elkaar én voor elkaar is het leven bij Vita goed.

De functie in hoofdlijnen
Als onderdeel van het Vita Thuis team ben jij verantwoordelijk voor het leveren van optimale zorg voor onze cliënten gedurende de avonddienst. Het leren kennen van onze cliënten is de essentie van ons vak. Dit helpt jou om de zorg te bieden, die past bij de wensen van onze cliënten. Deze wensen zijn opgenomen in het zorgleefplan; een plan opgesteld door de cliënt, familie en mantelzorgers. Hierin worden de zorgbehoeften, wensen en verlangens gedeeld, zodat jij de beste zorg kan leveren die de cliënt verdient. Het verplegen, verzorgen, begeleiden en bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten, zijn kerntaken in je werk. Met een flexibele houding en vol enthousiasme, zet jij jezelf gedurende de avonddienst in voor onze bewoners.

Wij vragen
•een diploma richting verzorgende IG;
•een eigentijdse professional die belang hecht aan zelfontwikkeling, samenwerking en ondernemerschap;
•ervaring in het werken met zorgplannen en werkt zelfstandig;
•een respectvolle houding ten opzichte van psychogeriatrische ouderen. Je beschikt over goede sociale vaardigheden om bewoners te stimuleren en motiveren;
•in jouw dagelijkse werkzaamheden onze kernwaarden te omarmen en hieraan een invulling te geven.

Ons aanbod

•een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden;
•een salaris overeenkomstig CAO VVT, FWG 35 (minimaal € 1.838,58 en maximaal 2.668,93 bruto per maand op fulltime basis);
•onderlinge afstemming over werkdagen;
•een systeem van zelfroosteren waarbij je invloed hebt op je werktijden en daarnaast je de mogelijkheid biedt hierin jouw wensen aan te geven;
•de kans en mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek programma gericht op het levensgeluk en plezier van onze cliënten.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende