Wij vragen


Wie ben jij en wat ga je doen
Doelstelling van de inzet van een teamcoach is een wijkverpleegkundig team zo optimaal mogelijk laten functioneren binnen de kaders van Wever Thuis. De kaders vormen, samen met de vier oneliners van De Wever, het uitgangspunt. De Coach heeft een onafhankelijke, onpartijdige, rol op procesniveau en ontwikkeling van teams en medewerkers. De teamcoach heeft geen lijntaken en -bevoegdheden en vervult als zodanig ook geen rol en taak.

Kern van de functie

 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van het teamontwikkelingsproces, stemt dit proces adequaat af op het team en de te behalen resultaten.
 • Is hierbij gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, mede eigenaarschap van de teamleden en op het (door)ontwikkelen van het team naar de volgende fase van teamontwikkeling en eigenaarschap.
 • Ondersteunt en stimuleert teamleden bij het herkennen, benutten en versterken van de team- / individuele competenties.
 • Bewaakt dat dit ontwikkelingsproces plaatsvindt binnen de afgesproken kaders, spelregels en waarden en normen van de organisatie.
 • Coacht, adviseert, stuurt en ondersteunt in eerste instantie het team en waar nodig individuele medewerkers in het vergroten van hun bijdrage aan het teamresultaat.

  De selectiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 21 februari.

  Een profielschets is op te vragen via werken@dewever.nl.

  Heb je vragen over deze vacature, dan kun je contact opnemen met August Mertens (Manager De Wever Thuis a.i.) via telefoonnummer 06 3037 8826 of Renée van Vroonhoven (HRM adviseur) via 06 13078759.Wat kun je van ons verwachten

 • Een dynamische werkomgeving, waarbij je samen met je collega-coach en de teammanager de functie van coach verder uitbouwt.
 • Een salaris volgens cao VVT FWG 50: € 2.668,93 - € 3.582,26 bij een 36-urige werkweek. Een aanloopperiodiek kan van toepassing zijn op het startsalaris.
 • Een dienstverband voor 24 tot 28 uren per week. Werktijden worden in overleg met de teammanager en je collega coach afgesproken.
 • In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met bij goed functioneren uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Kennis:
Je beschikt over een opleiding op hbo-niveau, aangevuld met een opleiding tot coach (of de bereidheid deze te volgen). Je hebt enkele jaren ervaring in het begeleiden van teams.

Vaardigheden:

 • Signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd naar het team en de teammanager. Gaat confrontaties, meningsverschillen en interventies niet uit de weg. Is daarbij in staat de werkrelatie in stand te houden én het voorliggende probleem of vraagstuk constructief aan te pakken.
 • De teamcoach vindt leren vanzelfsprekend. (H)erkent zichzelf en is in staat om stijl en interventies af te (blijven) stemmen op de context, ontwikkelingsfase van het team(lid) en de resultaatafspraken. Weet vanuit een breed handelingsrepertoire van sturend, instruerend en controlerend tot begeleidend, ondersteunend en inspirerend te coachen.
 • Zet naast rationele afwegingen ook de eigen intuïtie gericht in; weet hoofd en hart te verbinden. Kan daadkrachtig zijn zonder over te nemen en op afstand te ondersteunen zonder onzichtbaar te worden. Weet onderscheid te maken tussen een managementvraag (direct besluit, ingrijpen, regelen) en een coachvraag (leervraag, los van directe operationele besluitvorming).

  Competenties:
 • Teamcoaching
 • Resultaatgerichtheid
 • Communicatie
 • Integriteit
 • (Organisatie)sensitiviteit
 • Leervermogen

  Als je nog niet bij De Wever werkt vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag. Uiteraard vergoeden wij de kosten.Waar werk je
De Wever Thuis is georganiseerd in 10 kleine, zelforganiserende teams, waaronder de wijkteams en het Mobiele Zorgteam. De teams worden aangestuurd op te behalen doelen en resultaten door een Teammanager Wever Thuis en worden ondersteund in hun functioneren en ontwikkeling door een teamcoach. De teamcoach ondersteunt wijkteams van gemiddeld 10 tot 15 medewerkers per team. Passend bij de ontwikkeling en zelfstandigheid van het team is de coach meer of minder proactief in de ondersteuning.

Contractvoorwaarden
Conform huidig dienstverband

470351

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende