Wij vragen

Kom ons Zevenhoek team aanvullen als oproep collega.

Normaal en toch bijzonder………

Voor ons ouder- wooninitiatief met unieke mooie mensen op een prachtige locatie zoeken we op korte termijn: enthousiaste, bewogen en passievolle begeleider die als inval collega (waaronder een deel vervanging wegens zwangerschap van onze collega’s) aan het werk willen gaan.

Situatieschets:

In de Zevenhoek wonen 16 jong volwassenen met een verstandelijke beperking die elkaar kennen en/of bevriend zijn vanuit schoolsituatie, werk, hobby en/of sport. Kenmerkend voor de Zevenhoek is het bieden van kwalitatieve zorg door het werken met korte lijnen. De opgestelde zorgvisie die zorgvuldig is ontwikkeld door de ouders, is steeds de inspiratie, “de bedoeling”, van het werk.

Bewoners- en ouderparticipatie hebben een belangrijke plaats binnen ons initiatief: Er is een verwantenraad waarin 16 ouders van de 16 bewoners deelnemen. Voorts is er een bewonersraad waarin bewoners die dat willen deelnemen. Ouders zijn betrokken in commissies die beide managers kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.

WIJ VRAGEN

Een enthousiaste collega die zijn bijdrage gaat leveren aan een thuis dat past bij de bewoners en hun netwerk.

Een goede samenwerking en aanvulling op elkaars werk is essentieel om succesvol te zijn.

We verwachten dat je een actieve bijdrage levert aan het volledig uit laten groeien van deze mooie kleinschalige woonvorm met al zijn idealen. Hiervoor is door de ouders een gezonde basis gelegd. Het uitgangspunt van de werkzaamheden is vastgelegd in de zorgvisie van de Zevenhoek, met respect voor de bewoners en waarin kwaliteit van leven, wonen en zorg centraal staan.

Er wordt inzet en creativiteit van je gevraagd. Ook hier is de samenwerking en aanvulling op elkaars werk van groot belang. Je bent bereidheid je hard te maken en flexibel te zijn om een de woongroep uit te laten groeien tot een volwaardige woonvorm.

Vanzelfsprekend kan dit alleen door extra ruimte en tijd vrij te maken en vanuit bevlogenheid te helpen deze woonvorm tot een succes te maken.

Persoonlijke kenmerken, kennis, vaardigheden en ervaring.

  • Voor de functie zoeken we een mensenmens die vooral een aantoonbare goede klik heeft met de doelgroep. Je bent zorgzaam en toegewijd.
  • Hoge eisen worden gesteld aan vaardigheden zoals motiveren en het begeleiden van de jongeren. Zo ook het contact met de ouders.
  • Teamspirit is voor jou een vanzelfsprekendheid.
  • Je bent openhartig en eerlijk om de betrouwbare hoeksteen te zijn van de Zevenhoek.
  • Je bent in staat reflectie op je eigen handelen, samenwerken en verkregen inzichten te communiceren en evalueren.
  • Je hebt een bewuste en betrokken houding t.a.v. het welzijn van mens, maatschappij en milieu.
  • Je hebt een initiatiefrijke, energieke, daadkrachtige en praktische instelling.
  • Je hebt respect voor de eigenheid van mensen en ervaring in het werken met onze jongeren.
  • Je kennis heb je opgedaan met een relevante opleiding niveau 3/4
  • Je bent in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

WERKERVARING WERKTIJDEN SALARIS

Twee tot vijf jaar Volgens rooster Opleiding en ervaring bepalen in overleg het salaris.

Wij volgen hierbij de CAO VG.

VOOR MEER INFORMATIE, SOLLICITATIE RICHTEN AAN: christadebrouwer@zevenhoektilburg.nl

Deze vacature is verlopen