Wij vragen

De persoonlijk bezoeker geeft een bewoner individuele aandacht en heeft oog voor de beleving en situatie van de bewoner door er te zijn.

Interesse?

U bent verzekerd voor aansprakelijkheid.

U krijgt begeleiding op de werkvloer en er vinden individuele gesprekken plaats. Tijdens speciale vrijwilligersbijeenkomsten wordt kennis en ervaring gedeeld. Dit blijken vaak gezellige en leerzame middagen.

Een keer per jaar wordt u een etentje met alle vrijwilligers aangeboden en vanzelfsprekend ligt er in december een kerstattentie voor u klaar. Tevens ontvangt u een jaarlijkse onkostenvergoeding.

c.laros@hetlaar.nl

Vorige Volgende