Wij vragen

Functie

Algemene kenmerken van de functie
De regiebegeleider heeft naast het uitoefenen van de functie van ambulant begeleider tevens de supervisie over de begeleidingstrajecten van cliënten en de organisatie daarvan. De regiebegeleider houdt overzicht en innoveert t.a.v. de begeleiding. Daarnaast heeft de regiebegeleider ook nog eigen caseload waar nodig en is ten aanzien daarvan dus ook verantwoordelijk voor dezelfde resultaatgebieden als die van de ambulant begeleider.

Doel van de functie
Het borgen van de inhoudelijke zorgkwaliteit door het bieden van supervisie over de zorginhoudelijke bedrijfsvoering. De regiebegeleider is de spil tussen cliënt, ambulant begeleider, verwijzer en de manager.
De regiebegeleider is verantwoordelijk voor het monitoren van (de kwaliteit van) de zorginhoudelijke processen in opdracht van de manager en draagt bij aan de implementatie van en controle op bestaande en nieuwe procedures gericht op het proces begeleiding. De regiebegeleider heeft eigen caseload waar nodig, draagt eindverantwoordelijkheid t.a.v. de cliëntdossiers en fungeert als achterwacht voor de medewerkers en cliënten ten aanzien van het begeleidingstraject.

Ons aanbod

Aanbod

Wij bieden:

  • Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
  • Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
  • Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt;
  • In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Deëscaleren d.m.v. eigen weerbaarheid, Suïcidepreventie en Psychiatrie;
  • Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract;
  • Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 50;
  • Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris).

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende