Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een manager die binnen onze divisie specialistische zorg verantwoordelijk is voor het cluster Senioren – Somatiek. Een uitdagende baan binnen een organisatie die in transitie is naar een nieuwe organisatiestructuur. Ben jij die ervaren manager die als geen ander weet hoe je mensen mee kan nemen in verandering? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Algemeen
Samen werken aan een goed leven. Dat is onze missie. Om dit in te toekomst te kunnen blijven doen, staan we voor een aantal uitdagingen. Zo is de complexiteit van zorg toegenomen, is het vinden, binden en boeien van medewerkers een uitdaging, vraagt de invoering van kwaliteitskaders om aandacht en is de wereld van de zorg sterk veranderd. Deze vraagstukken vergen een procesmatige aansturing waarin tegenstrijdigheden gemanaged worden en samenhang geborgd wordt.

Daarnaast hebben we het eerder ingevoerde concept van zelfsturing geëvalueerd. Deze evaluatie heeft context gegeven aan de gevoelde zorgen en de ontvangen signalen. Zonder de uitgangspunten van professionele autonomie en eigenaarschap los te laten, kiezen we voor een structuurwijziging. Vanaf 2021 krijgt iedere werkeenheid een teamleider die zich toelegt op het bieden van nabijheid aan medewerkers, de ontwikkeling van het team, de samenwerking verbeterd. Teamleiders worden hierbij ondersteund door jou als clustermanager en jij wordt op jouw beurt ondersteund door de Directeur Specialistische Zorg.

Als manager heb je de rol van veranderaar, inspirator, ontwikkelaar en sparringpartner. Je zorgt er samen met je collega-managers voor dat de kwaliteit van zorg op een zo hoog mogelijk niveau blijft. De leiderschapsstijl die hierbij past, is een participatieve leiderschapsstijl. Je ondersteunt het proces dat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Je laat ze verkennen, je verbindt, verdiept en verbreedt.

Wat ga je doen?
Als manager heb je een belangrijke rol in de reeds ingezette transitie. Jij geeft samen met je collega’s vorm en inhoud aan zowel de nieuwgekozen structuur als het slimmer organiseren en het doelmatiger inzetten van zorg. Jouw veranderkundige input, je positieve energie en je vermogen om de taaiheid, die veranderen en verbeteren nu eenmaal in zich draagt, met lichtheid en humor tegemoet te treden, zijn hierbij essentieel. Natuurlijk ben je bewust van je leiderschap en de wijze waarop je deze als voorbeeld uitdraagt.

In de nieuwgekozen structuur hebben de teamleiders een belangrijke rol en positie. Zij staan immers dicht bij de teams, de cliënten en hun verwanten en zijn in deze rol dan ook cruciaal voor het implementeren en doorvoeren van de gewenste verandering en het binnen het gestelde kader creëren van een veilig leef- en woonklimaat. Voor de clustermanagers vraagt dit naast nabijheid ook om een open en kritische maar vooral om een validerende en voorwaardenscheppende houding. Jij bent immers de facilitator van groei en succes.

Om van de andere pijler van de transitie slimmer organiseren en het doelmatiger inzetten van zorg een succes te maken, zal er een beroep gedaan worden op je abstractie vermogen en cijfermatig inzicht. Maar meer nog op je innovatieve kracht en je vermogen om mensen mee te nemen in deze noodzakelijke verandering. Je doet dit van nature door aan te sluiten, richting te geven zonder de ruimte te verliezen. Als clustermanager moet je weten wanneer je naar voren moeten stappen maar ook wanneer je op je handen moet zitten voor duurzame veranderingen en resultaten.

Plaats in de organisatie:

 • Rapporteert aan en ontvangt leiding van de directeur Specialistische zorg;
 • Verantwoordelijk voor ±200 fte verdeeld over 4 tot 5 organisatie-eenheden
 • Geeft leiding aan 4 tot 5 teamleiders binnen je cluster.
 • Maakt deel uit van het clustermanagers overleg.

Wat bieden wij jou
Een zelfstandige functie waarin je een belangrijke bijdrage levert aan het veranderproces van Lunet zorg en aan het werkgeluk van je teamleiders. Ook bieden wij je werk dat er echt toe doet. Je komt te werken voor een maatschappelijk betrokken organisatie en draagt bij aan een goed leven voor onze cliënten en een gezonde bedrijfsvoering.

Verder bieden wij jou:

 • Een salaris tussen de €3624.- en €5476.- bruto per maand afhankelijk van je ervaring en kennis (de functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg).
 • Een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd
 • Een functie voor 36 uur per week
 • Naast 144 vakantie uren ontvang je nog 57 extra vakantie uren (PBL uren) o.b.v. een 36-urige werkweek
 • Fiets- en fitnessplan, korting op een sportschool abonnement
 • Opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeel ruim 100 onlinetrainingen via GoodHabitz
 • Pensioenregeling bij PDZW (Pensioenfonds Zorg & Welzijn), inclusief partner- en wezenpensioen
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% en 8% vakantiegeld
 • Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer
 • Reiskostenvergoeding voor eventuele dienstreizen

Wij vragen

Kennis en ervaring:

 • Een afgeronde hbo of academische opleiding, eventueel aangevuld met cursussen.
 • Ruime managementervaring;
 • Kennis van de zorgverlening en behendig en capabel in het door vertalen hiervan;
 • Kennis van de ontwikkelingen in het zorgdomein;
 • Bedrijfskundig- en financieel inzicht;
 • Ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en veranderingsprocessen;
 • Affiniteit met recente inzichten in het denken over kwaliteit en kwaliteitstoetsing in de zorg;
 • Beschikt van nature over participerend leiderschap.

Eigenschappen en gedrag

 • Bouwt en borgt: dus niet elke twee jaar iets nieuws, maar een stip op de horizon waar evolutief naartoe wordt gewerkt;
 • Heeft humor en lef;
 • Is benaderbaar en in verbinding met de organisatie en de eigen teams;
 • Zoekt het conflict niet maar schuwt het ook niet;
 • Biedt vrijheid, openheid en geeft richting aan de ontwikkeling van medewerkers en stimuleert het zelfstandig werken;
 • Is in staat om binnen kaders te werken en besluiten te nemen en te sturen op opvolging en implementatie.
 • Is ondernemend, ziet kansen en creëert nieuwe wegen;
 • Heeft zo mogelijk enige regionale binding;
 • Beschikt over een helicopterview, overziet actie en gevolg;
 • Biedt vrijheid, openheid en geeft richting aan de nodige ontwikkelingen, stimuleert het zelfstandig werken.
 • Je bent mentaal weerbaar en weet in deze transitietijd met achting van de bij verandering behorende gevoelens ook de lichtheid te behouden.

Competenties

 • Persoonlijk leiderschap;
 • Aanjager van zelfstandigheid en eigenaarschap;
 • Sociaal vaardig en verbindend;
 • Doelgericht en coachend;
 • Analytisch en cijfermatig scherp;
 • Besluitvaardig met lef;
 • Oplettend en proactief;
 • Organisatiesensitief;
 • Gericht op samenwerking;
 • Spreek- en schrijfvaardig;
 • Abstract kunnen denken en de vertaalslag maken naar uitvoering

Heb je nog vragen?
Ben je enthousiast, maar heb je nog vragen? Voor meer informatie neem je contact op met team Werving en Selectie via: 088-5515345.

Solliciteren
Heeft deze vacature je interesse gewekt, dan nodigen wij je uit te reageren. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 2 november 2020. Je kunt solliciteren via de ‘solliciteren’ button op deze pagina.

Alle nieuwe medewerkers dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.

Vorige Volgende