Wij vragen

WORD JIJ ONZE NIEUWE PSYCHOLOOG?

(code 18.062, 18 uur per week)

Wil jij cliënten Nieuwe Kansen bieden en hen helpen bij hun herstel? Wil jij toonaangevend zijn in jouw vakgebied, maar vind je het tegelijk ook cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden? NK is op zoek naar een psycholoog die aan de slag kan bij de Kliniek in Eindhoven.

Doorbreek jij het taboe?

Rondom verslaving leven veel taboes, vooroordelen en stigma’s. Zelfs bij veel professionals. Verslaafden zouden ongemotiveerd zijn en herstel onbereikbaar. Maar niets is minder waar! Veel verslaafden hebben nooit een echte kans gehad en hebben veel problemen op allerlei gebieden die hun herstel in de weg staan. Kun jij de sleutel tot hun herstel vinden, en jouw cliënten helpen hun eigen talenten en krachten te ontdekken?

Wat ga je bij NK doen?

 • Je verricht algemeen of specifiek onderzoek door middel van het afnemen van diagnostische testen, het voeren van persoonlijke gesprekken en systematisch dossieronderzoek. Je legt de resultaten van het onderzoek vast in een diagnose en indicatiestelling voor behandeling.
 • Je stelt een behandelplan op en komt in overleg met de cliënt tot een behandelovereenkomst.
 • Je voert op basis van de behandelovereenkomst individueel of groepsgewijs therapeutische gesprekken.
 • Je bewaakt de voortgang van de behandeling van de cliënt en toetst deze aan de vooraf opgestelde einddoelen. Je voert tussentijdse evaluaties uit en stelt het behandelplan zo nodig bij.
 • Je stelt de eindevaluatie van de behandeling op.
 • Je verwijst zo nodig intern of extern naar een passende hulpverlener.
 • Je intervenieert in crisissituaties.
 • Je wordt primair verbonden aan de Kliniek in Eindhoven en verricht indien nodig ook werkzaamheden t.b.v . het team specialistische behandeling in Eindhoven.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een academische opleiding als (GZ-)psycholoog, in een op het werkveld van de GGZ en/of de verslavingszorg gerichte afstudeerrichting, met succes afgerond.
 • Je hebt basale psychodiagnostische kennis, zoals blijkt uit de N.I.P.-aantekening Psycho-diagnostiek of gelijkwaardige kwalificatie en heeft psychodiagnostische vaardigheden verworven door postacademische scholing.
 • Je beschikt over basiskennis en -vaardigheden van in de verslavingszorg geëigende behandelingsmethoden, verworven door postacademische scholing.
 • Je beschikt over ruime kennis van psychopathologie.
 • Je houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij en heeft interesse in het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma’s en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Ons aanbod

Een standplaats in Eindhoven en een salaris conform CAO GGZ inschaling in FWG 60 (min. € 2.749,00 en max. € 4.287,00, bruto bij een fulltime dienstverband van 36 uur en afhankelijk van opleiding en ervaring).

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron vanaf 1 juli 2017 rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Deze vacature is verlopen