Wij vragen

Reinier van Arkel is de specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Om onze cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden, werken wij vanuit de kernwaarden; betrokken, bevlogen en betrouwbaar. Onze hoog opgeleide zorgprofessionals zetten zich elke dag weer in om dit te waarborgen en daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In welke omgeving kom je te werken?

VIP team
De Vroege Interventie bij Psychose behandelt multidisciplinair psychotische, bijkomende psychische klachten en versterkt het maatschappelijk functioneren. Binnen het VIP team is (als onderdeel van een promotieonderzoek) specifiek aandacht voor de verbetering van de behandeling voor cliënten met therapieresistente schizofrenie. Als onderdeel van het promotieonderzoek werd STAP ontwikkeld; een specialistische behandeling voor cliënten met therapieresistente schizofrenie, waarbinnen de verpleegkundig specialist ggz een onmisbare rol vervult.

Clozapinepoli
De clozapinepoli is een op zichzelf staande poli voor cliënten die clozapine gebruiken, maar geen expliciete behandelvraag meer hebben voor VIP- of FACT teams. De verpleegkundig specialist ggz is regiebehandelaar. Je bent expert in de behandeling met clozapine of bent bereid een expert op dit gebied te worden. Binnen de clozapinepoli werk je samen met psychiaters, een verpleegkundig specialist ggz en verpleegkundigen. Daarnaast werk je samen met ketenpartners die vaak een begeleidende betrokkenheid hebben in het leven van de cliënt.

Wat houdt de functie in?
In beiden teams is de verpleegkundig specialist ggz regiebehandelaar in multidisciplinair teamverband en daarmee een belangrijke schakel in het zorg- en behandelproces. Je bent een expert op het gebied van complexe cliëntenzorg. Je bent bevoegd tot uitvoeren van diagnostiek en behandeling, zowel op verpleegkundig gebied als op medisch deelgebied. Je initieert, participeert in ontwerp en uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek en levert een bijdrage aan innovatie en verbetering in de zorgverlening.

Als verpleegkundig specialist ggz in het VIP team draag je specifiek bij aan de implementatie van STAP. Je positioneert verpleegkundigen en werkt nauw met hen samen in het kader van STAP. Bij dit implementatieproces krijg je hulp van de promovendus (tevens verpleegkundig specialist ggz) en kwaliteitsfunctionarissen. Naast je betrokkenheid bij de behandeling voor cliënten met therapieresistente schizofrenie, is er nog voldoende ruimte voor andere taken in jouw functie binnen het VIP team die passen bij jouw affiniteit en specialisme.

Als verpleegkundig specialist ggz ben je inzetbaar binnen de crisisdienst buiten kantoortijden.

Wat breng je mee?

  • Bezit het diploma HBO-verpleegkunde en het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice of een andere opleiding die erkend is en toegang geeft tot inschrijving als Verpleegkundig Specialist art. 14.
  • Is ingeschreven in het register Verpleegkundig Specialist, artikel 14;
  • Heeft aanvullende kennis (of bereid om zich hierin verder te ontwikkelen) op het gebied van zorg voor cliënten met therapieresistente schizofrenie, waaronder clozapinebehandeling;
  • Kent relevante delen van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten;
  • Heeft een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit;
  • Is bereid tot eventuele bijscholing waar nodig;
  • Veel ervaring is geen must, je hebt in ieder geval affiniteit en bent gemotiveerd.

Ons aanbod

Wat kunnen wij je bieden?

Vanuit onze medewerkers wordt de sfeer onderling het hoogst beoordeeld en daar zijn wij trots op. Jouw ideeën worden gehoord en daarnaast heb je de ruimte en vrijheid om op je eigen manier te werken en jezelf te zijn.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academy die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt. Als verpleegkundig specialist ggz krijg je jaarlijks een opleidingsbudget, waarmee jij jouw deskundigheid op peil houdt.

Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen.

Werktijden: In overleg zowel binnen als buiten kantooruren

Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 65

Dienstverband: Het betreft een dienstverband van 12-36 uur per week waarbij je 24 uur werkzaam bent binnen het VIP en 12 uur binnen de Clozapine poli.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende