Wij vragen

Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.

Het team

In de regio (Den Bosch-Bommelerwaard) bieden we psychologische zorg zowel intramuraal, extramuraal als in de GBGGZ. We zoeken een collega die ervaring heeft met afdelingen PG, revalidatie en somatiek. In ons werk is er een nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team, waaronder consulenten belevingsgerichte zorg. Je maakt onderdeel uit van een regionaal team en een vakgroep van 20 psychologen die regio-overstijgend werkt. Binnen BrabantZorg zijn twee opleidingsplaatsen voor de GZ-opleiding. Masterpsychologen krijgen indien gewenst werkbegeleiding van een GZ-psycholoog. De vakgroep is aangesloten bij de PgD, een deel van de psychologen is lid van Parkinsonnet. Er zijn mogelijkheden voor intervisie.

Functieomschrijving

 • Een psycholoog bij BrabantZorg is expert in het omgaan met (complex) gedrag en heeft hierin een adviserende, sturende en ondersteunende taak ten aanzien van behandelaars en zorgteams.
 • GZ-psycholoog wordt ingezet voor diagnostiek en behandeling.
 • Op basis van onderzoek, observaties en diagnose wordt advies, begeleiding en informatie gegeven aan cliënt, verwanten en zorgteams. De psycholoog geeft indicatie/ en plaatsingsadvies.
 • In samenwerking met andere disciplines ontwikkelen van bruikbare behandel- en bejegeningsplannen.
 • Bijdragen aan organisatie- en afdelingsbeleid vanuit een psychologische/gedragswetenschappelijke optiek. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn leefklimaat, mentaal welbevinden, therapeutische omgeving.
 • Het bieden van scholing, deskundigheidsbevordering aan medewerkers, vrijwilligers en familie.
 • Het onderhouden van interne netwerken.Wij vragen

 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met kwetsbare ouderen en werkt met enthousiasme
 • Een afgeronde opleiding (neuro)psychologie, bij voorkeur met een BIG registratie als gezondheidszorgpsycholoog.
 • Kennis en ervaring in de psychogeriatrie, somatiek en revalidatie, diagnostische methoden en psychopathologie in de ouderenzorg is vereist.
 • Bij voorkeur ervaring met complexe problematiek en crisisinterventies.
 • Een fijne collega die stevig in zijn/haar schoenen staat; tact en invoelend vermogen.
 • Stimulerend, resultaatgericht en ondernemend.
 • Samenwerkende instelling om multidisciplinaire werkwijze mede gestalte te geven.
 • Rijbewijs, de beschikking hebben over een auto en bereidheid te reizen naar cliënten/verschillende locaties.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Wij bieden
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

De functie is ingedeeld in FWG 60 volgens CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Uitgebreid pakket meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (b.v. fietsenplan), goedkoop sporten, korting bij diverse verzekeringen en een ruim aanbod voor cursus- en opleidingsmogelijkheden.

Inlichtingen/Contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

Contactpersoon: Eelke Visser
Telefoonnummer: +31 6 20207635

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende