Wij vragen

De werkzaamheden vinden plaats in alle regio's van BrabantZorg.

  • De functie is gericht op het zoveel mogelijk stimuleren en in stand houden van de bewegingsmogelijkheden van de somatische, psychogeriatrische en revalidatie cliënten.
  • Het in nauw overleg met het betreffende zorgteam vaststellen van cliëntgerichte spel- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met de fysiotherapie.
  • Het verzorgen van groepslessen en individuele begeleiding van cliënten/bezoekers.
  • Het adviseren van het zorgteam inzake bewegingsactivering van cliënten /bezoekers.
  • Observeren van het gedrags- en bewegingspatroon en rapporteren in het zorgplandossier.


Functie-eisen

  • Een gerichte opleiding op minimaal MBO-niveau 4, eventueel aangevuld met de cursus MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen).
  • Bij voorkeur beroepservaring binnen een verpleeghuisomgeving/ouderenzorg.
  • In staat zijn tot een goede samenwerking in multidisciplinair teamverband.
  • Affiniteit met somatische en psychogeriatrische cliënten.

Daarnaast vragen wij van iedere medewerker voldoende digitale vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan.

In het kader van de Wet WKKGZ vragen wij nieuwe medewerkers in een functie met direct cliëntencontact om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 maanden op de datum van indiensttreding.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van een jaar. We gaan graag met je in overleg over het aantal uren (er zijn meerdere mogelijkheden).

De functie is ingedeeld in FWG 40 volgens CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Uitgebreid pakket meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (b.v. fietsenplan), goedkoop sporten, korting bij diverse verzekeringen en een ruim aanbod voor cursus- en opleidingsmogelijkheden.

Over BrabantZorg
Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden. Dat is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de positieve kijk op gezondheid. Dit betekent dat we uitgaan van ieders eigen kracht en de mogelijkheid om zelf regie te voeren. Aandachtig, betrouwbaar en samen zijn de sleutelwoorden hierin. Iedereen is uniek en daar stemmen we de zorg op af, persoonlijk en dichtbij. In samenspel met anderen organiseren we een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn.382337

Deze vacature is verlopen