Wij vragen

De afdeling HR richt zich primair op het vertalen van de strategische doelstellingen van Dichterbij en ontwikkelingen op het terrein van (aanpassingen van) HR-beleid van Dichterbij (uitgangspunten, kaders en richtlijnen). Daarnaast adviseert HR de raad van bestuur, directie en bedrijfsonderdelen bij verschillende HR-vraagstukken (denk aan organisatieveranderingsprocessen, zelforganisatie, strategische personeelsplanning, arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid). en de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Wat ga je doen

Vanuit de visie dat het HR beleid primair de uitvoering van de zorg en dienstverlening ondersteunt, adviseer en ondersteun je de regiodirecteuren en het management bij het vormgeven en implementeren van HR beleid. Beleid en advies komen tot stand op basis van een intensieve samenwerking met de zorgprofessionals en de deskundigen op het terrein van de andere beleidsfacetten. De HR Businesspartner geeft HR een 'gezicht' binnen de organisatie, daarmee maak je de toegevoegde waarde van HR zichtbaar. Je adviseert gevraagd en ongevraagd managers op het gebied van HR, waaronder organisatieontwikkeling en verandertrajecten. Je coacht en ondersteunt het management op HR-aspecten bij de uitvoering van haar integrale managementtaak. Als HR Businesspartner werk je vanuit de regio of bij een bedrijfsonderdeel. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor specifieke aandachtsgebieden welke die Dichterbij-breed aan de orde zijn.

Wie ben jij

• Je hebt hart voor de zorg;
• Je hebt een academisch werk- en denkniveau met 5 tot 10 jaar relevante praktijkervaring in HR-advies en –beleid;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het vormgeven en implementeren van verandertrajecten bv op het gebied van zelforganisatie cultuur en leiderschap;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het adviseren op strategische HR vraagstukken en organisatieontwikkeling;
• Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg en weet deze te vertalen naar beleid en/of advies op strategisch niveau. Bij het ontwikkelen van beleid en het adviseren heb je altijd onze visie en de zorg van cliënten voor ogen;
• Je hebt een resultaatgerichte en pro actieve houding. Je werkt zelfstandig en acteert oplossingsgericht (creatief) en ondernemend.
• Je bent onafhankelijk en maakt gemakkelijk verbinding met diverse mensen en wordt gezien als een volwaardige gesprekspartner;
• Je bent conceptueel sterk. Je hebt een open en lerende houding en zelfreflectief;
• Je bent in staat een rol te vervullen in coaching en ontwikkeling van teams, managers en (regio) MT’s.

Wat neem je mee terug

• Een mooie veranderopgave in een organisatie met werk van betekenis. Je werkt nauw samen met de (zorg)directeur en het MT.
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken.
• Een salaris conform CAO-Gehandicaptenzorg op basis van een 36-urige werkweek.
• Een vaste eindejaarsuitkering en vakantietoeslag;

Zo doe je dat

Dichterbij daagt niet alleen de cliënten, maar ook alle medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen. Bij ons krijg je de ruimte om te ondernemen, initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen.

Voor wie werk je

Dichterbij streeft naar een ongedeelde samenleving, naar een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben en de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Zelfstandigheid en de specifieke mogelijkheden van de cliënt vormen het vertrekpunt, professioneel, samen, open en betrokken zijn onze kernwaarden. Wij dagen onze cliënten uit om het beste uit zichzelf te halen. Datzelfde doen we bij onze medewerkers. Wij vragen hun om te ondernemen, om initiatief te nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarvoor krijg je de ruimte.