Wij vragen

GGzE in het kort

Als toekomstige medewerker van GGzE ben je flexibel en multi-inzetbaar.
Je onderschrijft het Planetree gedachtengoed en helpt mee op weg naar een community voor mentale kracht. Lees meer

Waar ga je werken?

Kliniek Autisme is een behandelafdeling binnen GGzE, die organisatorisch gezien deel uitmaakt van eenheid ‘De Kleine Beek’. De kliniek bestaat uit twee behandelunits: een gesloten en een besloten unit met beide 10 bedden. Cliënten worden opgenomen vanaf achttien jaar met een autismespectrumstoornis (ASS), met co-morbiditeit of waarbij het milieu aansluit. De problematiek of de situatie van de cliënt is vaak dermate complex dat ambulante behandeling (even) niet toereikend is en dat klinische behandeling wenselijk is. Zij kunnen zowel met een juridische (civiel-rechterlijke) status als vrijwillig worden opgenomen.

De behandeling richt zich op het ondersteunen van mensen in hun mogelijkheden en het herstellen, handhaven en uitbreiden van hun vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Het vertrekpunt in behandeling is de cliënt met zijn netwerk (triadisch werken). Ons streven is het optimaliseren van vaardigheden en het op maat aanbieden van behandeling. Ook kan er (proces)diagnostiek plaatsvinden. In behandeling kunnen disciplines en modules ingezet worden van GGzE Select Autisme. GGzE Select Autisme Ambulant is een gespecialiseerd ambulant diagnostiek- en behandelcentrum voor volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun naasten.

De kliniek biedt hun cliënten een klinische behandeling aan vanuit een geïntegreerd zorgmodel met de focus op autisme. Tijdens de opname kan gebruik worden gemaakt van Peer-supported Open Dialogue methode. Het multidisciplinaire team bestaat uit een psychiater, een klinisch psycholoog, een maatschappelijk werker, een verpleegkundig specialist ggz, een verpleegkundige in opleiding tot specialist ggz en een begeleidingsteam. Kliniek Autisme is een leerafdeling, wat betekent dat er telkens ongeveer zes stagiaires tegelijkertijd opgeleid worden.

Binnen onze afdeling werken wij met het Willem Kleine Schaars model (WKS). Het uitgangspunt van het WKS-model is dat elk mens de regie heeft over zijn eigen mogelijkheden, zelfbepaling is hierbij een centraal begrip. Cliënten krijgen een zaakwaarnemer toebedeeld en daarnaast een procesbegeleider, die de cliënt ondersteunt bij zijn of haar behandelproces. Fysieke nachtzorg is niet aanwezig op onze afdeling maar wordt geboden door een overkoepelend team dat op afstand oproepbaar is door cliënten en in overleg met het begeleidingsteam.

Zelforganisatie staat hoog in het vaandel binnen ons team. Een teamadviseur ondersteunt het proces en de doorontwikkeling naar zelforganisatie. We werken volgens het sterrol-model, waarin taken zijn verdeeld. Iedere taak heeft een of meerdere taakhouders en een cluster taken zijn gekoppeld aan een sterrolhouder.

Wie ben jij?

Een gediplomeerd MBO/HBO verpleegkundige of sociaal pedagogisch hulpverlener met een open mind op het gebied van ontwikkelingen in een autismespectrumstoornis. Bij voorkeur heb je enkele jaren werkervaring in de psychiatrie en competenties op het gebied van ontwikkelingsgericht werken. We bieden volop ruimte om je talenten in te zetten en te ontwikkelen en verwachten dat je hierin verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast zoeken we iemand die goed kan samenwerken in een multidisciplinair team.

Ons aanbod

Het betreft een dienstverband van 24 tot 36 uur per week.

Waarom GGzE?

Naast het salaris volgens de CAO van de GGZ (let op, afhankelijk van ervaring kan aanloopschaal van toepassing zijn) en vakantiegeld kun je rekenen op een volledige eindejaarsuitkering, ofwel een dertiende maand! Daarnaast geniet je van vele leuke extra's zoals: bedrijfsfitness en deelname aan het fietsenplan.

Wij hechten veel waarde aan de fysieke en mentale fitheid van onze medewerkers. Daarom kunnen onze medewerkers gebruik maken van o.a. stoelmassages. Persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling staan ook hoog in het vaandel.

Werken bij GGzE betekent ontplooiing en ontwikkeling in de breedste zin van het woord. GGzE laat mensen groeien!

Van belang om te weten

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang in de procedure.

Op jouw eerste werkdag dien je in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), deze wordt tijdig digitaal voor jou aangevraagd. Daarnaast kan er gevraagd worden naar een referentie.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende