Wij vragen

Juzt is een jeugdzorgorganisatie in o.m. West-Brabant en Zeeland en maakt werk van een veilig, stabiel leef- en werkklimaat voor zowel jongeren, gezinnen en medewerkers. Wij staan voor verbinden, vertrouwen, veiligheid en vakmanschap. Juzt heeft een breed aanbod in jeugdhulpverlening voor kinderen en gezinnen met complexe opvoedingsvraagstukken en veiligheidsvraagstukken. Van ambulant tot residentieel, van kind/ jongere tot vrouwenopvang en minderjarige vluchtelingen.

Wat zoeken wij?

Een therapie kan worden ingezet als ambulante module of gekoppeld aan een andere behandelvorm binnen Juzt (bijvoorbeeld dagbehandeling, pleegzorg, residentieel). Door een toenemende wachtlijst in de regio’s oost en west, zijn we op zoek naar een

Psychomotorisch therapeut(e) (PMT) - minimaal 28u per week.

Wat ga je doen?

Het opzetten en uitvoeren van therapieën voor kinderen/jeugdigen, waarbij sprake is van complexe problematiek, met als doel het behandelen van (uit trauma voorkomende) problematiek. Hiertoe wordt gewerkt aan het stimuleren van de gestagneerde ontwikkeling op sociaal-emotioneel en/of ontwikkelings- en/of gedragsgebied.

De therapeut maakt gebruik van verschillende vakgerichte interventies en methodieken.

Hij/zij verricht observatie en onderzoek, stelt een (modulair) hulpverleningsplan op, toetst de resultaten en stelt deze zo nodig bij. Werkt nauw samen met ouders en verleent hulp in de context van het gezin.

De therapeut stemt af met de gedragswetenschapper en overige hulpverleners en neemt deel aan vak- en teamgerichte intervisie.

Wat breng je mee?

  • Een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met de Post HBO opleiding Psychomotorische therapie.
  • Kennis van de verschillende therapievormen, de daartoe te gebruiken methodieken, materialen en gereedschappen.
  • Een stevige zelfstandige persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden, empathisch vermogen, oplettendheid, volharding en integriteit. Creativiteit en improvisatievermogen worden verwacht bij het vertalen van de problematiek van de jongere naar een op zijn situatie afgestemde therapie.
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn van belang voor overleg met en rapportage aan collega-behandelaars, jeugdigen en / of ouders / verzorgers.
  • Met name non-verbale communicatieve vaardigheden zijn van belang om uitdrukking te kunnen geven aan gevoelens en gedachten door middel van eigen lichaamshouding en gezichtsuitdrukking in therapieën.

Het betreft een functie waarbij flexibiliteit gevraagd wordt, zowel betreft reisbereidheid als werktijden cq werkdagen (ook inzetbaar in de avonden/weekenden).

Ons aanbod

Een uitdagende functie in een enthousiast team binnen een dynamisch werkveld. Inschaling conform CAO Jeugdzorg, schaal 9, met een maximum van € 3739,00 bij een 36-urige werkweek.

Standplaats Bergen op Zoom.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende