Wij vragen

Wij zoeken jou! Zodat jij ook al jouw kennis en al jouw aandacht kan inzetten binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Elke dag maakt Kempenhaeghe het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Wij helpen cliënten met hun diagnose of beperking meer perspectief te krijgen. Door kennis en aandacht krachtig te combineren, verbindingen te leggen en dit en onszelf continu te ontwikkelen. Onze centra werken met 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is een van de centra. Dit biedt woonzorg en dagbesteding aan mensen met complexe epilepsie en een bijkomende beperking. Het centrum heeft haar moderne hoofdlocatie in Sterksel (Heeze) met buitenhuizen in de naburige dorpen. Expertiseontwikkeling en innovatie zijn strategische pijlers voor Kempenhaeghe en ook zichtbaar in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Daarom werkt Kempenhaeghe samen met vooraanstaande academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Binnen het Centrum voor EpilepsieWoonzorg ontstaan ten behoeve van de Dagbesteding binnen Appelvinkstraat 9 twee vacatures voor activiteitenbegeleiders (3 tot 5 dagen).

Algemene informatie
Appelvinkstraat 9 biedt, verdeeld over diverse groepen, dagbesteding aan volwassen bewoners met epilepsie en een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De bewoners vragen enerzijds om sfeer- en belevingsgerichte activiteiten, anderzijds vormen structuur en duidelijkheid ook een belangrijke zorgvraag.
Binnen de Appelvinkstraat 9 werkt de activiteitenbegeleiding intensief samen met de diverse woonafdelingen van de bewoners.

De functie
• Je stelt activiteitenplannen op als afgeleide van het zorgplan en biedt activiteiten aan om op methodische wijze een bijdrage te leveren aan de te bereiken doelstellingen.
• Je rapporteert hierover in het MIS/EPD.
• Je maakt samen met collega’s onderdeel uit van het multidisciplinair team.
• Je observeert en rapporteert op het gebied van epilepsie.
• Je ontwikkelt passende activiteiten, bereidt deze voor en biedt ze aan.

Profiel
• Je bezit een diploma op niveau 4 of 5 richting activiteitenbegeleiding of agogisch werk.
• Je geeft op een creatieve, innovatieve, enthousiaste, daadkrachtige en flexibele wijze invulling aan de dagbestedingsactiviteiten aan deelnemers met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Je hebt hier ook ervaring in.
• Je hebt oog voor non-verbale signalen en een zodanig inlevend vermogen dat je aan de vraag van de bewoner tegemoet kunt komen.
• Je bent in staat om (gedrags)vraagstukken adequaat aan te pakken.
• Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
• Je beschikt over een goede zelfreflectie en kunt en durft daarnaast feedback te geven.
• Je kan en durft je ideeën en initiatieven uit te dragen.
• Je levert een betekenisvolle bijdrage aan het team en aan de ontwikkeling van Kempenhaeghe in het algemeen. Je doet ertoe. Jij maakt Kempenhaeghe tot een bijzondere organisatie waar alle kennis en aandacht voor onze doelgroepen aanwezig is.

Ons aanbod

De functie is ingedeeld in FWG-groep 40 van de cao ziekenhuizen. Inschaling is afhankelijk van opleiding en relevante ervaring.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende