Wij vragen

WORD JIJ ONZE NIEUWE VERPLEEGKUNDIGE (METHADONSVERSTREKKING)?
(code 19.069, 24-36 uur per week)

Wil jij cliënten Nieuwe Kansen bieden en hen helpen bij hun herstel? Wil jij toonaangevend zijn in jouw vakgebied, maar vind je het tegelijk ook cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden? NK is op zoek naar een verpleegkundige die aan de slag kan bij het team van de specialistische behandeling Oss/Uden/Cuijk.

Doorbreek jij het taboe?

Rondom verslaving leven veel taboes, vooroordelen en stigma’s. Zelfs bij veel professionals. Verslaafden zouden ongemotiveerd zijn en herstel onbereikbaar. Maar niets is minder waar! Veel verslaafden hebben nooit een echte kans gehad en hebben veel problemen op allerlei gebieden die hun herstel in de weg staan. Kun jij de sleutel tot hun herstel vinden, en jouw cliënten helpen hun eigen talenten en krachten te ontdekken?

Waarom werken bij NK?
Als verpleegkundige werken bij NK heeft veel pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen.
 • Een baan die geduld en tact vraagt, maar ook veel bevrediging oplevert: je werkt met een chronische en complexe doelgroep die al veel (negatieve) ervaringen heeft in de zorg. Maar met jouw hulp kunnen zij weer vertrouwen in de zorg krijgen en belangrijke stappen zetten naar een gezonder en gelukkiger leven.
 • Veel afwisseling en variatie.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 45 (min. € 1.843,00 en max. € 3.135,00 bij fulltime dienstverband), afhankelijk van competenties en ervaring.
 • Een werkplek in Oss. Hieronder valt o.a. de methadonopenstelling.
 • Werken in Vitale Teams die zelf bepalen hoe zij hun werk het beste kunnen vormgeven, om zo de beste prestaties te behalen en de meest tevreden cliënten en medewerkers te krijgen.

Wat ga je bij NK doen?

 • Je verricht verpleegtechnische handelingen zoals het verstrekken van voorgeschreven medicatie, het geven van injecties en andere voorbehouden handelingen.
 • Je verstrekt de cliënt informatie over voorgeschreven medicijnen en verpleegkundige handelingen.
 • Je verstrekt methadon en andere opiaatvervangende middelen.
 • Je bespreekt de bijsluiter met cliënt, geeft uitleg van methadononderhoudsbehandeling en geeft schriftelijke documentatie mee, zoals de folder methadonverstrekking, waarin beschreven de afspraken m.b.t. de verstrekking, werking van methadon met vermelding van bijwerkingen en hoe te handelen bij vragen.
 • Je bent belast met de voorbereiding en - uitvoering van de opname op de afdeling.
 • Je voert het opnamegesprek en inventariseert de gegevens van de cliënt.
 • Je informeert en adviseert de cliënt over procedures, regelingen en verplichtingen die voortvloeien uit de opname.
 • Je introduceert de cliënt binnen de cliëntengroep en binnen het team.
 • Je stelt als onderdeel van het totale zorgplan in overleg met de teamleider een deelplan op en voert dit op systematische en methodische wijze volgens protocollen uit, zowel individueel als in groepsverband en bouwt daartoe een vertrouwensrelatie op.
 • Je begeleidt en ondersteunt de cliënt tijdens de diverse fasen van zijn veranderingsproces en voert hiertoe met de cliënt gesprekken.
 • Je verzorgt groepsgesprekken, c.q. bijeenkomsten van cliënten.
 • Je intervenieert in crisissituaties.
 • Je draagt zorg voor en ziet toe op de handhaving van een adequaat leefniveau en behandelklimaat.
 • Je neemt waar en reageert op bijzonderheden met betrekking tot het gedrag van cliënten (bijvoorbeeld invloed van medicijnen en/of drugs, psychische en/of lichamelijke klachten) en ­legt dit vast in rapporten ten behoeve van collega's.
 • Je legt de voortgang van de behandeling vast in evaluaties.
 • Je verzorgt spreekuren en onderzoeken en neemt anamneses af.
 • Je behandelt en begeleidt cliënten, observeert het somatisch en psychiatrisch beeld en verwijst zo nodig door naar arts en/of psychiater.
 • Je motiveert cliënten en bemiddelt bij het maken van afspraken.
 • Je verzorgt groepsgesprekken voor cliënten.
 • Je denkt mee over kwaliteitsontwikkeling en verbetering van de behandeling of werkmethodes.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgeronde opleiding verpleegkunde op minimaal mbo-niveau (minimaal kwalificatieniveau 4).
 • Je bent geregistreerd in het BIG-register en houdt de kennis en vaardigheden van de toegewezen voorbehouden en risicohandelingen bij.
 • Natuurlijk ben jij expert op jouw vakgebied. Heb je ook nog ervaring met (complexe) verslavingsproblematiek? Dan heb je bij ons een streepje voor!
 • Je bent bereid tot het verrichten van onregelmatige diensten, inclusief weekend en feestdagen
 • Je bent sociaal vaardig en geïnteresseerd in het verhaal achter de cliënt.
 • Je staat sterk in je schoenen en schrikt niet terug voor conflicten en crisissituaties.
 • Natuurlijk ben jij praktisch en sta je met beide benen stevig op de grond: jij hebt een scherp oog voor wat er om je heen gebeurt en waar de problemen liggen, je hakt knopen door en kunt plannen en organiseren.

NK Rookvrij
NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron vanaf 1 juli 2017 rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Meer informatie?
Wil je meer weten, bel dan met Frank Valkenbrug (Teamleider Specialistische GGZ), bereikbaar via telefoonnummer 06-51229853 of met Paula Vermeer (Teamleider Medische Heroïne Unit), bereikbaar via nummer 06-20031363.

Solliciteren?
Reageer vóór 28 augustus aanstaande! Stuur altijd een brief en recent cv mee.

Bijzonderheden

 • De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste emails in de gaten te houden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende