Wij vragen

Voor het team Memo Wonen met Zorg zijn we op zoek naar een:

Begeleider (M/V) 36 uur/wk

Functie-inhoud

Als begeleider binnen Memowerk je samen met jeugdigen en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking, methodisch toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie. Je werkt nauw samen met een senior begeleider aan het versterken en ontwikkelen van competenties en vaardigheden op de verschillende levensgebieden van de cliënt. Tevens bevorder je binnen Memo een optimaal leefklimaat en ben je mede verantwoordelijk voor behoud van een schone, opgeruimde en prettige leefomgeving.

Je werkt samen met een senior begeleider in wisselende dag- en avonddiensten binnen de groepen. In overleg met de senior begeleider bepaal je waar je inzet gewenst is.

Daarnaast werk je op individueel niveau en in groepsverband en in overleg met de senior begeleider in de vorm van ambulante begeleiding.

Taken van de woonbegeleider:

 • De woonbegeleider gaat het contact aan met de cliënt en naastbetrokkenen, bekijkt de achtergrond en het gedrag en zoekt samen met de cliënt naar mogelijkheden/doelen.
 • De woonbegeleider levert op basis van het door de senior begeleider opgestelde zorgplan en uitgaande van informatie van collega’s een bijdrage aan het samen met de cliënt opstellen van doelstellingen en verwerkt deze in het zorgplan.
 • De woonbegeleider ondersteunt en stimuleert vanuit coördinatie van de senior begeleider, de cliënt bij verschillende aspecten van het zorgplan en bij verschillende activiteiten om zodoende zo veel mogelijk de eigen regie over zijn leven te (kunnen) voeren. De ondersteuning kan praktisch of psychosociaal van aard zijn. De woonbegeleider betrekt het netwerk van de cliënt hierbij.
 • De woonbegeleider ondersteunt naastbetrokkenen door hen over de aandoening van de cliënt te informeren, dit te laten aanvaarden en tips aan te dragen om er mee om te gaan. Ze zorgt voor draagkracht van naastbetrokkenen.
 • De woonbegeleider observeert en bewaakt de hulpverlening, rapporteert het proces aan de senior begeleider en legt de bevindingen vast.
 • De woonbegeleider evalueert werkervaringen en het zorgproces, legt dit helder vast in een verslag en stelt het zorgplan in opdracht van de senior begeleider eventueel bij.
 • De woonbegeleider observeert de cliënt, schat de situatie in en bepaalt of je dit zelf kan oplossen of dat er hulp ingeschakeld moet worden.
 • De woonbegeleider werkt altijd samen en onderhoudt contacten binnen en buiten de eigen organisatie.
 • De woonbegeleider zet zich in om de kwaliteiten van het eigen functioneren en de organisatie te verbeteren.
 • De woonbegeleider stemt werkzaamheden af en ziet toe op de naleving.
 • De woonbegeleider is continu bezig met de eigen deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van het werkveld.

Opleidingseisen, kennis en registraties

 • Een afgeronde MBO- opleiding in de zorg en welzijn, niveau 4. En/of:
 • Een afgeronde HBO- opleiding in de zorg en welzijn.
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking is een pre.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken.
 • Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV), niet ouder dan een jaar, of bereid om deze te behalen.

Profiel:

 • Je herkent je in de missie en visie van Praktijk Memo
 • Je bent contactueel en communicatief vaardig
 • Je bent bereid om doel- en resultaatgericht te werken
 • Je bent bereid om onregelmatige en wisselende diensten te werken.
 • Gezien de complexiteit wat betreft doelgroep en taken verwachten wij iemand die zich herkent als; stressbestendig, flexibel, zelfstandig, creatief en probleemoplossend.
 • Je bent in het bezit van Rijbewijs B en bent in staat om op wisselende tijden zelfstandig naar de locatie te komen.
 • Er is sprake van enige fysieke belasting bij de begeleiding van cliënten i.v.m. huishoudelijke werkzaamheden.
 • Er is sprake van enige psychische belasting i.v.m. de begeleiding van cliënten met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Ons aanbod

Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e -eeuwse stadsboerderij Hoeve Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie voor hulpverlening aan kinderen, jeugdige en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking.

Daarnaast biedt Memo woonvoorzieningen op drie locaties onder het team Memo Wonen met Zorg. Hier verblijven jongeren (16-26 jaar) waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Zij werken in verschillende fases toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid op de verschillende levensgebieden. Tevens heeft Praktijk Memo een locatie in Tholen en binnenkort in Steenbergen, waar behandeling en diagnostiek geboden wordt aan jeugdigen en volwassenen. Bij OpStap werken we met vormen van Arbeidstraining of Dagbesteding en wordt Onderwijsbegeleiding geboden waar dat nodig is. Het team AD&O is ambulant werkzaam en op verschillende locaties zowel op de Meilustweg als in twee locaties op de Oude Moerstraatsebaan.

Wij bieden:

 • Een uitdagende en gevarieerde functie van 36 uur per week;
 • Binnen een positief en ondernemend werkklimaat;
 • Waar teamwork belangrijk is, en;
 • Waarin eigen initiatief en goede ideeën zeer gewaardeerd en aangemoedigd worden.

Functiewaardering en pensioen

 • CAO GGZ FWG 40
 • Pensioen: PFZW

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende