Wij vragen

Organisatie:
Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e-eeuwse stadsboerderij Hoeve Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor GBGGZ en SGGZ. De tweede locatie is een woonvoorziening: Memo Wonen met Zorg. De woonvoorziening is gelegen in het centrum van Bergen op Zoom en biedt woonruimte aan maximaal 19 jeugdigen en/of jongvolwassenen, waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek.
In 3 verschillende fases kunnen zij toe werken naar een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid op de verschillende levensgebieden.

Ter versterking van het behandelteam Volwassenen zijn wij op zoek naar een:

ervaren Basispsycholoog of GZ-psycholoog

Ons aanbod

Plaats in de organisatie:
De GZ-psycholoog ontvangt hiërarchisch leiding van het management. Kan als hoofdbehandelaar het multidisciplinair behandelteam aansturen. De basispsycholoog ontvangt functioneel leiding van een hoofdbehandelaar.

Functie:
De gezondheidspsycholoog (verder GZ-psycholoog) is een generalistische professional die inzetbaar is in alle sectoren van de gezondheidszorg. De GZ-psycholoog verricht psychodiagnostisch onderzoek en behandelt en begeleidt cliënten, met als doel het herstel of dragelijk maken van psychische problemen bij volwassen cliënten en het psychisch, sociaal en maatschappelijk functioneren van hen duurzaam te verbeteren. Hiertoe wordt op methodische wijze een verandering in de persoonlijkheids- en/of relatiestructuur, psychische belevingen en/of gedragsproblematiek nagestreefd door middel van psychologische en therapeutische interventies.

De functie is voor 36 uur per week. Wij zijn op zoek naar een behandelaar met enkele jaren ervaring met de doelgroep. Bij Praktijk Memo bieden we je in eerste instantie een tijdelijk contract aan met de intentie om dit contract voor onbepaalde tijd aan te gaan. Functie is in loondienst conform de richtlijnen van de CAO GGZ.

Uitwerking resultaatgebieden:

 • Verricht psychodiagnostisch onderzoek en stelt indicaties en diagnoses.
 • Bespreekt bevindingen met cliënt.
 • Rapporteert bevindingen en overlegt in het Multidisciplinair Overleg (MDO)
 • Stelt een behandelplan op en stelt in overleg met cliënt doelen op en evalueert deze met cliënt en MDO.
 • Verricht behandelingen zelfstandig en kan daarbij gebruik maken van psychotherapeutische deeltechnieken.
 • Kan ten aanzien van het behandeltraject de behandelverantwoordelijkheid dragen en draagt als regiefunctionaris zorg voor afstemming met de cliënt en diens systeem.
 • Houdt uit de functie voortvloeiende administratie, registratie en rapportage bij.
 • Informeert verwijzers, hulpverleners en zo nodig andere betrokkenen over het verloop en resultaat van de behandeling en onderhoudt de relatie met ketenpartners.
 • Draagt zorg voor de juiste afronding van de behandeling
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan het behandelbeleid.
 • Levert een bijdrage aan opleidingsactiviteiten, werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering.
 • De GZ-psycholoog kan hoofdbehandelaar zijn en kan op verzoek deelnemen aan werkgroepen.
 • De werkzaamheden worden binnen de kaders en procedures van Praktijk Memo en de vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd.


  Opleidingseisen en registraties:
  De functie vereist een academische opleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of gezondheidskundige aangevuld met een postmaster opleiding tot GZ-psycholoog.

  Wij bieden:

 • Een uitdagende en gevarieerde functie;
 • Eigen initiatief en goede ideeën worden bij ons zeer gewaardeerd en aangemoedigd;
 • Positief en ondernemend werkklimaat;
 • Teamwork.
 • FWG 65 (GZ-psycholoog)
 • FWG 60 (basispsycholoog)

Deze vacature is verlopen