Wij vragen

ls GZ-psycholoog ben je cruciaal voor het herstel van de cliënt. Je gaat het behandelplan procesmatig en inhoudelijk sturen. Daarbij werk je intensief samen met onze gemotiveerde verpleegkundige teams, rehabilitatie experts en ervaringsdeskundigen. Je diagnostiektrajecten en psychologische interventies – zowel groepsgesprekken en individuele gesprekken- helpen onze cliënten bij het herstelproces.

  • Je bent geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog volgens de wet BIG.
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met de forensische doelgroep.
  • Je beschikt over kennis en ervaring met kort- en langdurende (psychotherapeutische) behandeling en psychologische (test-) diagnostiek. Er wordt op de polikliniek gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schema therapie en MBT.

Heb je ervaring op een klinische afdeling en kun je cognitief gedragsmatige principes vertalen naar doelgerichte behandelprocessen? Hiermee kun je voor cliënten van Reinier van Arkel van grote waarde zijn.

Omdat wij groeien en leren in onze organisatie ruimte willen geven vinden we jouw ervaring in het begeleiden van psychologen in opleiding belangrijk.

Acute intensieve en Forensische behandeling

De eenheid Acute intensieve en forensische behandeling biedt intensieve zorg, zowel klinisch als wijkgericht. We bieden met onze FACT- en IHT-teams wijkgerichte zorg aan clienten in de thuissituatie, en korte intensieve crisisbehandeling bij mensen thuis. Klinische 24- uurs behandeling vindt plaats in de Medium Care en High Intensive Care waarbij clienten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden opgenomen in een specialistische setting. In de forensische klinische en poliklinische afdelingen worden cliënten die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend- en delictgedrag vertonen behandeld. De behandeling in de acute, intensieve en forensische zorg is gericht op stabilisatie en herwinnen van zelfstandig functioneren. De zorg wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-) psychologie, rehabilitatie en herstel.

De forensisch psychiatrische polikliniek

De polikliniek is voor cliënten vanaf 18 jaar die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, problemen hebben op as I en/of as II en daarnaast hulp en ondersteuning kunnen gebruiken bij zaken als verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten.

De kerntaak van het team is om (terugval in) delict- of ander ongewenst gedrag te voorkomen bij cliënten met een forensische titel en bij reguliere cliënten waarbij sprake is van maatschappelijk problematisch gedrag. Het team biedt tevens consulten aan interne en externe ketenpartners.

De polikliniek is laagdrempelig, toegankelijk en outreachend.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 65 (minimaal €3.266,- en maximaal €5.126,-)

Dienstverband: Het betreft een dienstverband van 24 tot 32 uur per week.

Deze vacature is verlopen