Wij vragen

Rentree vertegenwoordigt een Welzijnspoot van Sint Annaklooster, heeft een integraal hulpverleningsaanbod en biedt ambulante trajecten aan voor cliënten met een meervoudige complexe problematiek. Deze trajecten zijn gericht op resocialisatie, re-integratie en maatschappelijk herstel. Rentree werkt met een multifunctioneel team wat bestaat uit ongeveer 15 medewerkers. Interesse om onze collega te worden? Dan maken we graag kennis met jou!

  • Resultaatgericht: Je bent in staat om samen met cliënten (en ketenpartners) gefaseerd te werken aan het vergroten van zelfredzaamheid van de cliënt. Je overziet de factoren die van invloed zijn op het organisatieresultaat en prestaties en kan deze positief beïnvloeden.
  • Zakelijk: Je draagt zorg voor de zakelijke randvoorwaarden waaronder bv. het regelen van de financiële randvoorwaarden voor de trajecten. (indicaties).
  • Kritisch optimistisch: Je hebt een duidelijke visie die aansluit bij de visie van Sintannaklooster en je kunt deze uitdragen in het werk en overbrengen naar collega’s en keten partners.
  • Kartrekker: Je komt krachtig over, hebt het in je om sturing te geven en grenzen te stellen. Je doorziet werkprocessen en neemt een duidelijke rol in het verbeteren en borgen van veranderingen binnen het primaire proces. Je neemt een voortrekkersrol in het signaleren en oplossen van vraagstukken m.b.t. kwaliteit, methodiek, samenwerking, maatschappelijke positionering.
  • Verbinder: Je zoekt waar mogelijk naar de verbinding en kan enthousiasmeren om tot verbinding te komen. Je treedt graag naar buiten om Rentree te vertegenwoordigen.
  • Stressbestendig; Je ervaart niet snel werkdruk. Je kan gemakkelijk op diverse uiteenlopende werkzaamheden focussen. Je bent in staat je eigen werk goed te organiseren.

Functie-eisen:

  • Afgeronde opleiding op HBO niveau die aansluit bij de functie is vereist (bv MWD/ SPH), aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring met cliënten met psychiatrische en verslavingsproblematiek.
  • Heeft ruime kennis van de doelgroep en de sociale kaart.
  • In bezit van rijbewijs en auto.
  • In het bezit van een of in staat tot het afgeven van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ons aanbod

Werken binnen Sint Annaklooster geeft ruimte aan ontwikkeling op persoonlijk en inhoudelijk vlak. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden. Afhankelijk van ervaring of opleiding vindt er een inschaling plaats in FWG 50 volgens CAO VVT.

Informatie:

Voor meer informatie over deze vacature kunt u mailen naar Evelien Heijmans teamhoofd Rentree, bereikbaar via E.Heijmans@sintannaklooster.nl. Kijk voor meer informatie over Sint Annaklooster op onze site: www.sintannaklooster.nl. De sollicitatiegesprekken vinden op 22 en 29 november aanstaande plaats.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende